Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ.

Όλο ακούμε πως δεν υπάρχουν χρήματα για να «πέσουν» στην πραγματική οικονομία. Ισχύει αυτό όμως; Έχουν δικαίωμα δηλαδή τα κράτη να εκδώσουν από μόνα τους ευρώ για τέτοιες περιπτώσεις και καταστάσεις όπως αυτές που βιώνουμε;

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε πως η περίοδος της παρατεταμένης ύφεσης και κρίσης οφείλεται στη μη ρευστότητα της αγοράς σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης.

Έχουν δικαίωμα τα κράτη να εκδώσουν από μόνα τους ευρώ;;;

Παρακάτω θα δούμε τι αναφέρεται στην Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIIΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ (πρωτόκολλο,4, στο άρθρο 14, παράγραφο 4.)

Εθνικές κεντρικές τράπεζες
14.1. Σύμφωνα με το άρθρο 131 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει, ότι η εθνική του νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής του τράπεζας, συμβιβάζεται με τις Συνθήκες και το παρόν καταστατικό.

14.2. Τα καταστατικά των εθνικών κεντρικών τραπεζών προβλέπουν ειδικότερα ότι η θητεία του διοικητή εθνικής κεντρικής τράπεζας δεν είναι μικρότερη από πέντε έτη.

Ο διοικητής μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο εάν δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή εάν διαπράξει βαρύ παράπτωμα. Σχετική απόφαση μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από τον ενδιαφερόμενο διοικητή ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω παράβασης των Συνθηκών ή κανόνα δικαίου σχετικού με την εφαρμογή τους. Η διαδικασία κινείται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίησή της στον προσφεύγοντα, ή ελλείψει των ανωτέρω, από την ημέρα που ο προσφεύγων έλαβε γνώση, ανάλογα με την περίπτωση.

14.3. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ΕΣΚΤ και ενεργούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της ΕΚΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της ΕΚΤ και απαιτεί να της παρέχεται κάθε αναγκαία πληροφορία.

14.4. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να εκτελούν και λειτουργίες άλλες από εκείνες που καθορίζονται στο παρόν καταστατικό, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφανθεί, με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων, ότι οι λειτουργίες αυτές παρακωλύουν τους στόχους και τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ. Οι εν λόγω λειτουργίες εκτελούνται υπ’ ευθύνη των εθνικών κεντρικών τραπεζών και δεν θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος των λειτουργιών του ΕΣΚΤ.

Να υπενθυμίσουμε εδώ, πως η Γερμανία ήδη το έχει κάνει πράξη και έκοψε πάνω από 200 δις για να τα ρίξει στην παργματική οικονομία,ΤΕΛΙΚΑ το ιδιωτικό μαγαζί που λέγεται Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί κόβει χρήμα μόνο για τις τράπεζες και όχι για την πραγματική οικονομία;;

Υπάρχει παρακώλυση στους στόχους και τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ όπως αναφέρεται και στη παράγραφο 4; Και αν ναι, τι διαφορά έχει με την κεντρικη τράπεζα της Γερμανίας που το κάνει ήδη?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου