Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Συχνότητες, DNA και ανθρώπινο σώμα.Το ανθρώπινο γονιδίωμα είναι γεμάτο με τουλάχιστον τέσσερα εκατομμύρια γονιδιακούς διακόπτες που βρίσκονται σε κομμάτια του DNA που κάποτε είχαν απορριφθεί ως «junk», αλλά αποδεικνύεται ότι το λεγόμενο DNA σκουπίδι διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον έλεγχο του πώς τα κύτταρα, τα όργανα και άλλοι ιστοί συμπεριφέρονται. Η ανακάλυψη, που θεωρείται ένα σημαντικό ιατρικό και επιστημονικό επίτευγμα, έχει τεράστιες συνέπειες για την υγεία του ανθρώπου και της συνείδησης, διότι πολλές σύνθετες ασθένειες φαίνεται να προκαλούνται από μικροσκοπικές αλλαγές σε εκατοντάδες διακόπτες γονιδίων.
Καθώς οι επιστήμονες βυθίστηκαν στα «σκουπίδια» – τμήματα του DNA που δεν είναι τα πραγματικά γονίδια που περιέχουν οδηγίες για πρωτεΐνες – ανακάλυψαν ένα πολύπλοκο σύστημα που ελέγχει τα γονίδια. Τουλάχιστον  80 τοις εκατό αυτού του DNA είναι ενεργό και χρειάζεται . Ένα άλλο 15-17 τοις εκατό έχει υψηλότερες λειτουργίες που οι επιστήμονες εξακολουθούν να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν.
Τα περισσότερα από τα μόρια στο σώμα είναι ηλεκτρικά δίπολα. Αυτά τα ηλεκτρονικά δίπολα λειτουργούν σαν μετατροπείς οι οποίοι  είναι σε θέση να μετατρέπουν τα ακουστικά κύματα σε ηλεκτρικά κύματα και τα ηλεκτρικά κύματα σε ακουστικά κύματα.
Ένας αριθμός πρωτεϊνικών μεμβρανών, επίσης του DNA, αποτελούνται από ελικοειδή πηνία, τα οποία τους επιτρέπουν να λειτουργούν ως ηλεκτρονικά πηνία. Οι βιολογικοί ιστοί κατέχουν υπεραγώγιμες ιδιότητες. Εάν ορισμένες πρωτεΐνικές μεμβράνες και το DNA πράγματι λειτουργούν ως ηλεκτρικοί επαγωγείς τότε μπορούν να επιτρέπουν στο κύτταρο να παράγει παροδικά πολύ υψηλές ηλεκτρικές τάσεις.
Η χρόνια νόσος εμφανίζεται όταν η τάση πέφτει κάτω από μια ορισμένη τάση. Στη συνέχεια τα κύτταρα δεν έχουν αρκετή ενέργεια για να λειτουργήσουν σωστά και το ποσό του οξυγόνου στα κύτταρα μειώνεται, μεταβαίνοντας από τον αερόβιο (οξυγόνο διαθέσιμο) μεταβολισμό στον αναερόβιο (οξυγόνο μειωμένο) μεταβολισμό. Οι φυσικές ιδιότητες των βιομοριακών δομών επιτρέπουν στα κυτταρικά συστατικά και σε ολόκληρα κύτταρα να ταλαντώνονται και να αλληλεπιδρούν συντονιστικά με άλλα κύτταρα. Τα κύτταρα του σώματος και τα κυτταρικά συστατικά διαθέτουν την ικανότητα να λειτουργούν ως ηλεκτρικά αντηχεία.
Ο καθηγητής H. Frohlich προέβλεψε ότι η θεμελιώδης ταλάντωση στις κυτταρικές μεμβράνες εμφανίζεται σε συχνότητες της τάξης των 100 GHz, και ότι τα βιολογικά συστήματα έχουν την ικανότητα να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν συνεκτικές ταλαντώσεις και να απαντούν σε εξωτερικές ταλαντώσεις. Επειδή οι κυτταρικές μεμβράνες αποτελούνται από διηλεκτρικά υλικά ένα κύτταρο θα συμπεριφερθεί σαν διηλεκτρικό αντηχείο και θα παράγει ένα παροδικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στο χώρο γύρω από τον εαυτό του. Αυτό το πεδίο δεν εκπέμπει ενέργεια, αλλά είναι ικανό να αλληλεπιδρά με παρόμοια συστήματα.
Οι εφαρμογές ορισμένων συχνοτήτων από συσκευές παραγωγής συχνότητας μπορούν να ενισχύουν ή να παρεμβαίνουν με την κυτταρική απήχηση, τις κυτταρικές μεταβολικές και τις ηλεκτρικές λειτουργίες. Οι αλλαγές στον βαθμό που το νερό είναι δομημένο σε ένα κύτταρο ή στο ECM επηρεάζουν τις διαμορφώσεις και τις ιδιότητες των  υγρών κρυστάλλων των πρωτεϊνών, των κυτταρικών μεμβρανών, των οργανικών μεμβρανών και του DNA.
Οι υγιείς ιστούς έχουν πιο δομημένο νερό από τους μη υγιείς ιστούς. Οι κλινικοί γιατροί που αναγνωρίζουν αυτό το γεγονός έχουν διαπιστώσει ότι ορισμένα είδη μουσικής, ο ήχος, η ψαλμωδία, το tuning fork (διχαλωτό εργαλείο που χρησιμοποιείται για το κούρδισμα μουσικών οργάνων), μουσικά κύπελλα, μαγνητικά νερά, ορισμένοι τύποι συχνοτήτων γεννητριών, φωτοθεραπευτικές θεραπείες και ομοιοπαθητικά σκευάσματα μπορούν να βελτιώσουν τη διάρθρωση του νερού στους ιστούς και την υγεία όταν χρησιμοποιούνται σωστά .
Ηλεκτρισμός, φορείς φορτίου και ηλεκτρικές ιδιότητες των κυττάρων
Τα κύτταρα του σώματος αποτελούνται από ύλη. Η ύλη η ίδια αποτελείται από άτομα, τα οποία είναι μείγματα αρνητικών φορτισμένων ηλεκτρόνιων, θετικών φορτισμένων πρωτόνιων και ηλεκτρικά ουδέτερων νετρόνιων. Όταν ένα ηλεκτρόνιο αναγκαστεί να βγει από την τροχιά του γύρω από τον πυρήνα ενός ατόμου, η ενέργεια αυτή του ηλεκτρονίου είναι γνωστή ως ηλεκτρική ενέργεια. Ένα ηλεκτρόνιο, ένα άτομο, ή ένα υλικό με περίσσεια ηλεκτρονίων έχει αρνητικό φορτίο.
Υπάρχουν πολλαπλές δομές σε κύτταρα που δρουν ως ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Αν οι βιολογικοί ιστοί και τα συστατικά των βιολογικών ιστών μπορούν να λάβουν, να μετατρέψουν και να μεταδώσουν ηλεκτρικές, ακουστικές, μαγνητικές, μηχανικές και θερμικές δονήσεις , τότε αυτό μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση φαινόμενων όπως:
1. βιολογικές αντιδράσεις σε ατμοσφαιρικές, ηλεκτρομαγνητικές και ιοντικές διαταραχές ( ηλιακές κηλίδες , καταιγίδες βροντών και σεισμούς).
2. βιολογικές αντιδράσεις στο γεωμαγνητικό πεδίο της γης και στο πεδίο Σούμαν.
3. βιολογικές αντιδράσεις επούλωσης στα χέρια.
4. Βιολογικές αντιφωνήσεις σε μηχανές που παράγουν ηλεκτρικές, μαγνητικές, φωτονικές και ακουστικές δονήσεις (γεννήτριες συχνοτήτων).
5. Ιατρικές συσκευές που ανιχνεύουν, αναλύουν και μεταβάλλουν τα βιολογικά ελεκτρομαγνητικά πεδία (η βιοπεδίο).
6. Πώς τεχνικές όπως ο βελονισμός, η μοξοθεραπεία, και ο φωτονικός (λέιζερ) βελονισμός μπορούν να οδηγήσουν σε θεραπευτικές επιδράσεις και στην κυκλοφορία του Τσι;
7. Πώς λειτουργεί το σώμα καθώς το μασάζ, το Rolfing, η φυσικοθεραπεία, η χειροπρακτική προωθούν την ίαση;
8. Ολογραφική επικοινωνία.
9. Πώς η νευρική θεραπεία λειτουργεί.
10. Πώς η ηλεκτροδερμική προβολή λειτουργεί
11. Πώς μερικά άτομα έχουν την ικανότητα να αισθάνονται, να ερμηνεύουν και να διορθώνουν μεταβολές στο βιοπεδίο άλλου ατόμου.
Τα ηλεκτρικά πεδία χρειάζεται να μετρηθούν όχι μόνον ως ισχυρά ή ασθενή, αλλά επίσης και ως φορείς  χαμηλών ή υψηλών πληροφοριών.
Ο Ρώσος βιοφυσικός και μοριακός βιολόγος Pjotr ​​Garjajev και οι συνεργάτες του ερεύνησαν επίσης την δονητική συμπεριφορά του DNA. Το συμπέρασμα ήταν: «Τα ζωντανά χρωμοσώματα λειτουργούν ακριβώς όπως οι σολιτονικοί / ολογραφικοί υπολογιστές που χρησιμοποιούν την ενδογενή DNA ακτινοβολία λέιζερ. «Αυτό σημαίνει ότι κατάφεραν για παράδειγμα να διαμορφώνουν ορισμένα πρότυπα συχνότητας σε μία ακτίνα λέιζερ και με αυτόν τον τρόπο επηρέασαν την συχνότητα του DNA και επομένως και την ίδια την γενετική πληροφορία. Επειδή τα ηλεκτρικά πεδία συμβατικά ορίζονται ως ισχυρά θερμικά μπορεί να είναι χαμηλά σε βιολογικό περιεχόμενο πληροφοριών και τα ηλεκτρικά πεδία που συμβατικά θεωρούνται ως θερμικά αδύναμα ή μη ιοντίζουσα μπορεί να είναι υψηλά σε βιολογικό περιεχόμενο πληροφοριών εφόσον υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός λήψης σε βιολογικούς ιστούς.
Ασθενή ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι τα: βιοενεργειακό, bioinformational, μη ιονίζουνα και μη θερμικά και ασκούν μετρήσιμες βιολογικές επιδράσεις. Τα ασθενή ηλεκτρομαγνητικά πεδία έχουν επιπτώσεις στους βιολογικούς οργανισμούς, τους ιστούς και τα κύτταρα που έχουν ιδιαίτερα συγκεκριμένη συχνότητα και η καμπύλη δόσης-απόκρισης είναι μη γραμμική.
Επειδή οι επιδράσεις των αδύναμων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι μη γραμμικές, τα πεδία στη σωστή συχνότητα και τα παράθυρα με ευρύτητα πλάτους μπορούν να παράγουν μεγάλες επιδράσεις, οι οποίες μπορεί να είναι ευεργετικές ή επιβλαβείς. Η ομοιοπαθητική είναι ένα παράδειγμα της χρήσης ασθενούς πεδίου με ένα ευεργετικό ηλεκτρομαγνητικό αποτέλεσμα. Παραδείγματα θερμικής αδυναμίας, αλλά περιεχόμενου υψηλών πληροφοριακών πεδίων σωστής συχνότητας σειράς είναι το ορατό φως και το θεραπευτικό άγγιγμα. Οι βιολογικοί ιστοί έχουν ηλεκτρονικά εξαρτήματα που μπορούν να λάβουν, να μεταδιεγείρουν, να μεταδίδουν αδύναμα ηλεκτρονικά σήματα που βρίσκονται πραγματικά κάτω από θερμικό θόρυβο. Βιολογικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν αδύναμα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ηλεκτρικό και φωτονικό ) για να επικοινωνεί με όλα τα μέρη του εαυτού τους. Ένα ηλεκτρικό πεδίο μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες μέσω των διακυμάνσεων συχνότητας και πλάτους.

Βιολογικοί οργανισμοί είναι τα ολογράμματα

Αυτοί οι υγιείς βιολογικοί οργανισμοί έχουν συνεκτικά βιοπεδία και οι ανθυγιεινοί οργανισμοί έχουν διαταραχές πεδίου και μη ολοκληρωμένα σήματα. Λέγεται ότι η συχνότητα και συνεπώς η δόνηση είναι η μεταβλητή της εξάρτησης. Η γενετική πληροφορία από το κύμα του DNA, που καταγράφηκε στο πλαίσιο των πολώσεων των συνδεόμενων φωτονίων, είναι κβαντική-μη τοπική, αποτελεί ένα φάσμα ευρυζωνικού ραδιοφωνικού κύματος και συσχετίζεται με τις πολώσεις με τα φωτόνια.
Δεν υπάρχει σήμερα στον πλανήτη μας, ένα μεγάλο σχίσμα στην πεποίθηση σχετικά με τη συχνότητα συντονισμού . Υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι ναι, όλοι μας δονούμαστε στην ίδια συχνότητα , είτε πρόκειται για το δονητικό ρυθμό των ενεργειακών σημείων ή το δονητικό ρυθμό του ήπατος. Και πολλοί από αυτούς είναι άνθρωποι που πιστεύουν ότι έχουν πράγματι καταλάβει το δονητικό ρυθμό των διαφόρων οργάνων, άλλων μερών του σώματος των αιθερικών πεδίων και έχουν εφεύρει μέσα, έκαναν ταινίες ή δημιούργησαν μηχανές που θα προβάλουν κατά κάποιο τρόπο τη σωστή συχνότητα συντονισμού πίσω στο σώμα για να θεραπεύσουν αυτό ότι σας στενοχωρεί.
Έπειτα, υπάρχουν και άλλοι που πιστεύουν ότι είμαστε όλοι μοναδικές δονητικές οντότητες, ότι οι συχνότητες των οργάνων και των σωματικών μας συστημάτων μπορεί να είναι διαφορετικές και δεν είναι οι ίδιες.
Ένα γεγονός που θα παραμείνει για πάντα … είμαστε όλοι ενέργεια που περικλείεται από τη συχνότητα. Πώς εμείς οι ίδιοι να ερμηνεύσουμε τους εαυτούς μας και το σύμπαν μας όταν αυτό καθοδηγείται από μια φευγαλέα ιδέα που οι επιστήμονες εξακολουθούν να βρίσκουν μυστηριώδης, που ακόμη εξάπτει την περιέργεια. Μέχρι να έρθει εκείνη η ημέρα που περισσότερες έρευνες θα πραγματοποιηθούν, στο πώς οι συχνότητες επηρεάζουν ολόκληρη την ύπαρξή μας, οι απαντήσεις σε αυτά τα μυστήρια, θα παραμείνουν αναπάντητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου