Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015

Ὅλα θὰ τελειώσουν ἐκεῖ ὅπου ξεκίνησαν.


Ὅλα θὰ τελειώσουν ἐκεῖ ὅπου ξεκίνησαν.Ἡ δημοκρατία μας…
Ἤ ἄλλως… ἡ φημοκρατία μας… (Ὄχι φιμοκρατία, ἐκ τοῦ φιμώνω… ΦΗΜΟκρατία, ἀπὸ τὴν φήμη.)
Ἤ ἄλλως τὸ σύστημα ἐντὸς τοῦ ὁποίου μᾶς ἔχουν ἐκπαιδεύσει νὰ προσκυνοῦμε ὡς ἱερότερον ὅλων, στὰ ὅρια τοῦ …θεοῦ, ἕνα πολίτευμα ποὺ δὲν εἶχε ΠΟΤΕ α ἐπιδείξῃ δίκαιον, ἰσονομία καὶ ἐλευθερία.
Ἕνα πολίτευμα, ποὺ προσκυνοῦμε ὡς …θεό μας, δίχως ὅμως νὰ ἀντιλαμβανόμεθα τὸ τὶ προσκυνοῦμε!

Καὶ συμβαίνει τὸ ἐξῇς ὀξύμωρον… Τὸ ἴδιο πολίτευμα ὑπερασπίζονται οἱ ἀναρχικοί, οἱ ἀριστεροί, οἱ δεξιοί, οἱ κεντρῶοι, οἱ σοσιαλιστές, οἱ φασίστες, οἱ δημοκρᾶτες, οἱ ἀμεσοδημοκράτες, ὁ Soros καὶ ὁ …Μπένυ!!!
Κωμικοτραγικόν!!!
Δημοκρατία κατὰ Πλάτωνα εἶναι κάτι ὄχι καὶ τόσο …καλό.
Ὁμοίως καὶ κατ’ Ἀριστοτέλην.
Μὰ τὸ τὶ λὲν αὐτοὶ σήμερα δὲν ἔχει καὶ τόση σημασία.
Σημασία ἔχει τὸ τὶ λέμε ἐμεῖς. Κι ἀκόμη μεγαλυτέρα σημασία ἔχει τὸ πῶς ἐμεῖς ἐννοοῦμε τὴν ἔννοια τῆς δημοκρατίας. Ὄχι τὸ τὶ σημαίνει… Αὐτὸ μᾶς εἶναι πλέον ἀδιάφορον. 
Τὸ τὶ θέλουμε ὅμως ἐμεῖς νὰ σημαίνῃ μόνον μετρᾶ. Κι ἐκεῖ εἶναι ἡ οὐσία τῆς ὑποθέσεως.
Διότι ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς ἀγωνίζεται γιὰ μίαν δική του δημοκρατία, δικῶν του προδιαγραφῶν, τὴν ὁποίαν καὶ ὀνειρεύεται καὶ περιμένει. Σὲ αὐτὴν ἐλπίζει καὶ γιὰ αὐτήν, ἀκόμη, διαβιεῖ. Ἐκεῖ ἐλπίζει, πιστεύει, ὀνειρεύεται πὼς θὰ βρεθοῦν οἱ λύσεις τῶν προβλημάτων του.
Βέβαια αὐτὸ ποὺ ἔχουμε σήμερα δὲν θυμίζει καὶ τόσο πολὺ δημοκρατία, κατὰ τὰ δικά μας κριτήρια.
Θυμίζει ὅμως δημοκρατία τὸ ὅ,τι εἴχαμε ἔως τώρα. Δῆλα δὴ ἀπὸ τὴν μεταπολίτευσιν καὶ μετά, ἐπισήμως, ἐμεῖς ψηφίζαμε, ἐκλέγαμε τοὺς ἀντιπροσώπους μας καὶ διαβιούσαμε ἐν μέσῳ δημοκρατικῶν διαδικασιῶν. Ἀσχέτως ἐὰν μέσα σὲ αὐτὲς τὶς διαδικασίες ἀνθίζαν τὰ κοπρόσκυλα καὶ τὰ κατακάθια, ἐμεῖς δημοκρατία εἴχαμε. Θέλουμε δὲν θέλουμε νὰ τὸ παραδεχθοῦμε…
Καὶ βάσει αὐτῆς δημοκρατίας συνηθίζαμε νὰ ἐπιλέγουμε τοὺς …χειρίστους…
Μὰ δὲν βαριέστε…
Στὶς δημοκρατίες συμβαίνουν κι αὐτά… Κάπου κάπου…
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν φυσικά, ποὺ ὅταν …δὲν συμβαίνουν, εἶναι …θαῦμα!!!
Κι ἐπεὶ δὴ τυγχάνουμε καὶ φωστῆρες, ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, διαδόσαμε τὴν πετριά μας, ἀναφορικῶς μὲ τὴν δημοκρατια, σὲ κάθε σημεῖον τοῦ πλανήτου.
Κι ἔτσι, ἀκόμη κι αὐτοὶ ποὺ ΔΕΝ θέλουν βρὲ ἀδελφέ, διότι ΕΤΣΙ γουστάρουν, νὰ ἔχουν δημοκρατία, θὰ τὴν ὑποστοῦν, ἐφ΄ ὅσον ἐμεῖς εἴπαμε, λαλήσαμε καὶ δὲν ἀλλάζουν ἐτοῦτα τὰ πολὺ …«σοφά» πολιτεύματα. 
Ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ἔως τὴν τελευταία γωνιὰ τῆς γῆς πρέπει ΟΛΟΙ μας νὰ χορταίνουμε, ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, μὲ δημοκρατία.
Ἐν τάξει…
Ἄς μὴν προσπαθήσουμε νὰ ἐρμηνεύσουμε τὰ ἀνερμήνευτα.
Ἄς παραμείνουμε στὴν οὐσία, ὅπως τὴν κατέγραψα παραπάνω.
Ἔχουμε δημοκρατία, βάσει τῶν προδιαγραφῶν Μπένυ, ἀντωνακίου, ἀλεξέι καὶ λοιπῶν κουδουνισμένων…
Βάσει τῶν προδιαγραφῶν ποὺ ὁρίζουν ὁ κάθε Soros  μὲ τοὺς …«περιουσίους» του, διότι αὐτοὶ ἔτσι τὴν ἐκτιμοῦν. Ὁμοίως, συμφωνῶντας μαζύ τους, οἱ διάφοροι χρηματοδότες κι ἐντολοδότες τους, ἔχουν τὴν αὐτὴν ἄποψιν. 

Κι ἐμεῖς, καθὼς κι ἐκατομμύρια ἄλλοι πολῖτες, ἀνὰ τὸν πλανήτη, ἔχουμε διαφορετικὴ ἀντίληψιν περὶ δημοκρατίας. 
Ποίου ἡ ἄποψις λέτε νά ἐπικρατήσῃ τελικῶς; Τῶν ὁλίγων ἤ τῶν πολλῶν;
Στὴν Φημοκρατία μας λοιπόν, ποὺ ἀπὸ μίαν σειρὰ ἀπὸ …Φῦμες τὴν πιστέψαμε, συμβαίνουν θαυμαστὰ τῆς νέας τάξεως πράγματα. Κι αὐτὰ τὰ θαυμαστὰ τῆς νέας τάξεως πράγματα, ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς παραβιάζουν κάθε φυσικὸν νόμο, δὲν ἔχουν καὶ πολλὲς πιθανότητες ἐπιβιώσεως. Μεταξὺ λοιπὸν τῶν πολλῶν ἄλλων ποὺ ἀναμένεται νὰ καταῤῥεύσουν εἶναι καὶ τὰ Soroπολιτεύματα, ποὺ μᾶς ἐπεβλήθησαν. Μὰ μέσα σὲ αὐτὰ εἶναι καὶ ἡ Δημοκρατία.
Δῆλα δὴ ἡ Φημοκρατία.
Δῆλα δὴ ἕνα ἀκόμη πολίτευμα πρὸς ἀνακύκλωσιν.
Δῆλα δή, γιὰ νὰ μὴν παραπλανώμεθα, γιὰ πολὺ ἀκόμη, ἀπὸ ἐδῶ ξεκίνησαν ὅλα, κι ἐδῶ θὰ τελειώσουν.
Αὐτὸς ὁ κύκλος τῶν ἐγκλημάτων φθάνει ἐπὶ τέλους στὸ πέρας του.
Ἐπὶ τέλους…

Υ.Γ.1.  Νὰ φροντίσουμε μόνον στὸν ἐπόμενον κύκλο νὰ ἀπουσιάζουν τὰ ἐγκλήματα.
Υ.Γ.2. Ἱστορικῶς θὰ μπορούσαμε νὰ καταθέσουμε πολλὰ σχετικῶς μὲ τὶς ἀπαρχὲς τῆς δημοκρατίας. Ἐκεῖ ὅπου ὅμως ἐδοξάσθη ἦταν ἡ πόλιως τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ Παρθενὼν μάλιστα, ὑπὸ τὴν συγκεκριμένη μορφή, ποὺ γνωρίζουμε σήμερα, τότε ἐδομήθη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου