Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΟΣ        Μελετήσαμε επισταμένως τις δυσμενείς επιδράσεις που επιφέρουν στον άνθρωπο τα μαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας, τα οποία στο εξής θα ονομάζουμε 'ασθενή μαγνητικά πεδία και τις επιδράσεις της ακτινοβολίας τους στην υγεία του ανθρώπου και των εν γένει ζώντων οργανισμών καθαρά σαν περιβαλλοντικούς παράγοντες. Δηλαδή την πρόκληση μαγνητικής φύσεως γεοπαθογόνων κόμβων, πάντα σύμφωνα με την σημερινή τεχνολογική γνώση της ανθρωπότητας, που πρόδηλα φαίνεται να σχετίζονται με την ροή της κοσμικής ακτινοβολία που προσβάλει συνεχώς τον πλανήτη γη.  Η παρατήρηση των σαφέστατων ομοιοτήτων μικρόκοσμου  μακρόκοσμου, οδηγεί στο ότι το γνωστό υλικό σύμπαν λειτουργεί σαν ένας τεράστιος νοητός μαγνήτης. Οι μαγνητικές ή αν επιθυμείτε, ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις συνάφειας είναι αυτές που συγκρατούν τους γαλαξίες και τα ενδογαλαξιακά υλικά μεταξύ τους.  Αυτό ισχύει φυσικά και για τα ενδογαλαξιακά συστήματα, δηλαδή για τα λεγόμενα ηλιακά συστήματα,  όπως και το δικό μας ηλιακό σύστημα. Σχετική φωτογραφία που διαθέτουμε απεικονίζει μη ορατές μορφές ζωής, μεγέθους περίπου ανθρώπινης παλάμης (σχήμα 3), οι οποίες έχουν φωτογραφηθεί στον Ελλαδικό χώρο, στην ακριβή μορφή των υλικών γαλαξιών και αστρικών νεφελωμάτων, όπως το επονομαζόμενο από τη γνωστή φωτογραφία της ΝΑSAσπειρογράφος (σχήμα 2).

         

Αριστερά.  Η βιοενέργεια ενός άγνωστου, αόρατου με γυμνό μάτι πλάσματος, στη  φωτογραφία αριστερά και η σύγκρισή της με την ακριβή μορφή των υλικών γαλαξιών και αστρικών νεφελωμάτων, όπως το επονομαζόμενο από τη γνωστή φωτογραφία της ΝΑSA, σπειρογράφος  (φωτογραφία στο κέντρο). Για άλλη μια φορά η ομοιότητα μικρόκοσμου - μακρόκοσμου είναι εμφανής.  Δεξιά. Οι δύο εικόνες σε σκαρίφημα.Φαίνεται λοιπόν ότι στα ηλιοκεντρικά συστήματα, όπως είναι το δικό μας, μεταξύ ήλιου και πλανητών αναπτύσσεται ένας νοητός μαγνήτης με τον ένα πόλο στον ήλιο και τον άλλο στον πλανήτη. Ίδιας μορφής νοητού μαγνήτου αναπτύσσονται και μεταξύ των πλανητών του ιδίου ηλιακού συστήματος.  Οι μαγνητικές γραμμές των μαγνητικών πεδίων που αυτοί οι νοητοί μαγνήτες αναπτύσσουν, έλκουν την κάθε λογής κοσμική ακτινοβολία αλλά και μη εισέτι γνωστά ορατά και αόρατα σωματίδια να κινηθούν πάνω τους. Έτσι η γη είναι ο νοητός πόλος πολλών μαγνητικών πεδίων και πάνω της ανακυκλώνεται πλήθος υλικών και μη γνωστών ή άγνωστων σωματιδίων. Η ιδιόμορφη υλική δομή (μεταλλεύματα κλπ) κάθε περιοχής της γης φαίνεται ότι σχετίζεται με την ενεργειακή συμπεριφορά κάθε τόπου. Στην ουσία η υφή αυτής της υλικής δομής, αποτελούσα ιδιαίτερο μικρό τμήμα του πόλου του νοητών μαγνητών που προαναφέρθηκαν, είναι υπεύθυνη για την ιδιόμορφη ροή κοσμικών και μη ακτινοβολιών πάνω στη γη.  Σε κάποιες περιπτώσεις, καθόλου σπάνιες, τόσο στην επιφάνεια όσο και εγγύς του φλοιού πάνω και κάτω της γης, δημιουργούνται μικρές ή μεγάλες ενεργειακές δίνες οφειλόμενες στους παραπάνω λόγους.  Οι μικρές ενεργειακές δίνες ονομάσθηκαν γεωπαθογόνοι κόμβοι από τον μεγάλο μελετητή γερμανό καθηγητή και μελετητή του φαινομένου HARTMANN.   Για τις μεγάλες ενεργειακές αναταραχές ελάχιστα γνωρίζουμε. Σχετικά πρόσφατες δημοσιεύσεις (ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ εφημερίδα Εθνος, 11 12 05) αποκάλυψαν ότι επιστήμονες της ΝΑSΑ ανακάλυψαν νέ­ους τρόπους για την πρόβλεψη ορισμέ­νων ατμοσφαιρικών καταστάσεων που οφείλονται στην παρουσία των ηλιακών καταιγίδων. Με τη βοήθεια των  παρατηρήσεων από ορισμένες διαστημοσυσκευές μπορούμε πλέον να εκτιμήσουμε με μεγάλη επιτυχία τα αποτελέσματα που έχει στην ιονόσφαιρα της Γης η παρουσία ηλεκτρισμένου πλάσματος που εκτείνο­νται στο διάστημα σε αποστάσεις αρκετών χιλιάδων χιλιομέτρων. Η εικόνα (σχήμα 4) που δημοσιεύεται στο δημοσίευμα παριστά τη γη (10) να περιβάλλεται από ένα τεράστιο άυλο σώμα σε σχήμα ντόνατς, το γνωστό σε μας σαν πλάσμα (11) , που όμως φέρει ένα τεράστιο παραβολικού τύπου κυλινδρικό σωλήνα (12) στο κέντρο του.


Αριστερά.  Στο σχήμα (Φωτογραφία από την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ) παριστάται  ο πλανήτης  γη  (10) να περιβάλλεται από ένα τεράστιο άυλο σώμα σε σχήμα ντόνατς, το γνωστό σε μας σαν πλάσμα (11) , που όμως φέρει ένα τεράστιο παραβολικού τύπου κυλινδρικό σωλήνα (12) στο κέντρο του .  Μήπως άραγε το λεγόμενο αυτό πλάσμα είναι ο ΑΙΘΗΡ των αρχαίων ΕΛΛΗΝΩΝ Μήπως μπροστά μας ανοίγεται σήμερα η ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ (ΠΕΜΠΤΗ ΟΥΣΙΑ) του ΑΡΙΣΤΟΥ - ΤΕΛΕΙΟΥ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ) Μήπως μπορούμε πλέον αν αντιληφθούμε ότι ο ΑΗΡ  με το ΑΙΘΗΡ  , σαν ιδεογράμματα διαφέρουν κατά το Ι και Θ που κραδάζουν ΕΙ Θ = ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ Δήλα δή είναι η διάσταση που κινείται ο Θεός και τα πνεύματά του ;  Δεξιά.  H είσοδος του πλάσματος γίνεται από την περιοχή (18) των Φιλιππίνων (τσουνάμι , μουσώνες κλπ καιρικές διαταραχές) ενώ η έξοδός του γίνεται στο τρίγωνο των Βερμούδων (19) όπου παρατηρούνται συχνές μαγνητικές διαταραχές που προκαλούν εξαφάνιση πλοίων και αεροσκαφών. 


Όποιος βέβαια έχει γνώση Ελληνικής μυθολογίας μπορεί να αντιληφθεί ότι η είσοδος του ενός άκρου αυτού του παραβολικού κυλινδρικού σωλήνα είναι η ευρεία περιοχή της Ινδονησίας (18) και η έξοδός του εντοπίζεται αντιδιαμετρικά της γης στην περιβόητη από την αρχαιότητα περιοχή του τριγώνου των Βερμούδων (19). Σχετικές εικόνες υπάρχουν παρακάτω. Εκεί εντοπίζουμε βέβαια τα γνωστά από την Ελληνική μυθολογία ύδατα της ΣΤΥΓΟΣ με τα οποία πολέμησε ο Ηρακλής, ο οποίος τελικά διέφυγε σώος από την κατάσταση αυτή.  Το προσδιοριστικό του ονόματος Ηρακλής βέβαια προέρχεται από τα λεκτικά συστατικά του ρήματος κλάω - κλώ και του αορίστου του ρήματος άρω , ήρα που σημαίνουν για τους νεοέλληνες έθραυσακαι σήκωσα. Η αναφορά είναι σαφής  στη διάσπαση των ενεργειακών πεδίων και την διαφυγή από αυτά. Η ρήση του Ιησού Χριστού προς τον άνθρωπο   ΄άρων τον σταυρόν σου.. ΄  που σημαίνει σήκωσε την ψυχή σου στον ουρανό  παράδεισο, παραπέμπει σε καταστάσεις της ψυχής  πνεύματος και όχι μόνο υλικού σώματος. Το λεγόμενο πείραμα της Φιλαδέλφειας με τη χρήση τεσσάρων κάθετων μαγνητικών πεδίων το 1945 κατέδειξε μέρος μόνο της υφής και ισχύος των μαγνητικών πεδίων. Έδειξε όμως στον άνθρωπο ότι με την χρήση τους ανοίγονται παράθυρα στο χωροχρόνο και δημιουργούνται χωροχρονικά ασυνεχή, όπως ακριβώς συμβαίνει στην συγκεκριμένη περιοχή των Βερμούδων.
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το γήινο μαγνητικό πεδίο που παράγεται από αυτή την αέναη κίνηση του ρευστού μάγματος, στο κέντρο του πλανήτη. Το μαγνητικό πεδίο της γης(αναπαράσταση του οποίου υπάρχουν στις επόμενη εικόνα) είναι αυτό που συγκρατεί την λεγόμενη ατμόσφαιρα(16) και ακόμη είναι η ασπίδα της γης κατά των ακτινοβολιών  που έρχονται από το σύμπαν, προσπίπτουν στο μαγνητικό πεδίο της γης  και ανακλώνται πάλι  στο διάστημα. 
     
Οι διάφορες επιδράσεις  του γήινου μαγνητικού πεδίου με αυτές τις ενέργειες δημιουργούν διάφορες καταστάσεις, όπως πιστεύουμε ότι είναι και οι λεγόμενες 'καιρικές καταστάσεις'. Στις ενέργειες αυτές συμπεριλαμβάνουμε και τη λεγόμενη 'κοσμική ακτινοβολία' που είναι ενέργειες από άλλα ουράνια σώματα ή αόρατες στο μάτι του ανθρώπου ενεργειακές μηχανές, όπως πχ είναι οι λεγόμενες 'μαύρες τρύπες'  που ρουφούν τεράστια ποσά ενέργειας και ύλης (πιθανότατα η ΑΒΥΣΣΟΣ των αρχαίων Ελλήνων)...
H κοσμική ενέργεια χαρακτηρίζεται είτε ως ΄΄ΘΕΤΙΚΗ΄΄ είτε ως ΄΄ΑΡΝΗΤΙΚΗ΄΄.  Πλην της κοσμικής ενέργειας, υπάρχει επίσης η γήινη ενέργεια , η οποία πάλι διακρίνεται σε γήινη  ΄ΘΕΤΙΚΗ΄΄  ή   σε  γήινη ΄΄ΑΡΝΗΤΙΚΗ΄΄, ενέργεια.  Στη δεύτερη αυτή κατηγορία ανήκουν όλες οι γεωπαθογόνες ακτινοβολίες.   Τέλος θα πρέπει να εντάξουμε εδώ και την ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και τις ακτινοβολίες που προέρχονται από άλλους πλανήτες και αστρικά συστήματα, ως οι ΥΠΕΡΙΝΕΣ  δηλαδή το ΓΟΡΓΟΝΕΙΟ, ή ΟΡΓΟΝΗ ή ΠΡΑΝΑ.
όσον αφορά τις περίφημες πλέον ΄΄μαύρες τρύπες΄΄΄, είναι προφανώς ενεργειακοί μετατροπείς της ύλης', σε κάποια μορφή ενέργειας που εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε.  Ισως απλά να μεταφέρουν αυτή την ενέργεια σε παράλληλα σύμπαντα και κόσμους. Ο τρόπος άλλωστε του στροβιλισμού με τον οποίο μας έχουν δείξει ότι ενεργούν, θυμίζει έντονα το ενεργειακό σιφόνι.  Τι ακριβώς είναι το ενεργειακό σιφόνι θα προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε στις παρακάτω εικόνες... Σαν πρότυπο χρησιμοποιούμε τη δημιουργία ενός κυκλώνα στη γη.. 
 Ήδη από τη δεκαετία του 60, οι Σοβιετικοί επιστήμονες Ν. Γκοντσάροφ, Β. Μόροζ και Β. Μοκάροφ είχαν ανακαλύψει στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη ασθενών μαγνητικών γραμμών, οι οποίες φαίνεται πως περιβάλλουν τον πλανήτη μας σε σχήμα δωδεκαέδρου, τοποθετημένου μέσα σε ένα εικοσάεδρο, σαν κάποτε η γη να ήταν ένας τεράστιος κρύσταλλος ή να είχε μορφή ενάργειας που προερχόταν από κάποιον κρυσταλλικό πυρήνα της. Επάνω σε έναν γεωγραφικό χάρτη, οι Σοβιετικοί επιστήμονες σημείωσαν τις μνημειακές κατασκευές των αρχαίων πολιτισμών και αμέσως φάνηκε πως αυτές ακολουθούσαν τις μαγνητικές ή ενεργειακές γραμμές του εικοσαέδρου.  
 Στις επόμενες 2 εικόνες υπάρχει χάρτης των πολύ ισχυρών τελλουριακών (ηλεκτρομαγνητικών) ρευμάτων της γης, όπως δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό της Σοβιετικής Ακαδημίας Επιστημών (Khimya i zhizn) .  Ο ίδιος χάρτης με καλλίτερη αποτύπωση και τις τεκτονικές πλάκες, υπάρχει και στην επόμενη εικόνα.  Δώστε προσοχή στα 10 πεντάγωνα (2 σειρές από 5 αντικριστά) που σχηματίζονται και τους κόμβους τους. Αναφορές για τέτοια σχήματα, υπάρχουν αρκετές από τον Πυθαγόρα. Στον κόμβο που υπάρχει στο δεύτερο πρώτο άνω πεντάγωνο εντοπίζεται η περιοχή του τριγώνου των Βερμούδων, όπου υπάρχει τεράστιο χωροχρονικό ασυνεχές για το οποίο έχουν γραφεί και ειπωθεί πολλά. Θεωρούμε βέβαια ότι συμπίπτει η περιοχή απόλυτα με τα ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΥΓΟΣ στα οποία αγωνίσθηκε να σωθεί κάποιος Ηρακλής Και μάλλον πρόκειται για κάποιου είδους διστόμου ρομφαίας, που ενεργοποιείται σε ή από κάποιες καταστάσεις....


Βλέποντας το παραπάνω σχήμα, μας έρχεται στο νου η φράση του Σωκράτη προς το μαθητή του, Σιμμία: «Η γη αυτή ιδείν, ει τις άνωθεν θεώτο, ώσπερ αι δωδεκάσκυτοι σφαίραι, ποικίλη, χρώμασι διειλημμένη» (Η γη αυτή, αν τη δει κανείς από ψηλά μοιάζει σαν τις σφαίρες που έχουν φτιαχτεί από δώδεκα χρωματιστά είδη δέρματος). Ο Σωκράτης πιθανότατα είχε μυηθεί στα Ελευσίνια μυστήρια και έκανε αστρικά ταξίδια. Η άλλη άποψη βέβαια, να είχε δη τη γη από τη στρατόσφαιρα ήταν να είχε ταξιδέψει ο ίδιος με κάποιο σκάφος...


Στους μετεωρολογικούς και γεωλογικούς χάρτες που χρησιμοποίησαν, βρήκαν πως όλα τα κέντρα του πλανήτη, με μέγιστη και ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση, συμπίπτουν ακρι­βώς με τις 20 κορυφές (κόμβους) του δωδεκαέδρου.  Αυτά είναι και τα σημεία όπου συνήθως συμβαίνουν τυφώνες ή υπάρχουν γιγάντιοι στρόβιλοι ωκεάνιων ρευμάτων. Την ίδια εποχή, ένας άλλος Σοβιετικός επιστήμων, ο Β. Καμπατσένκο, ενώ μελετούσε φωτογραφίες της γης που είχαν Ληφθεί από το διάστημα, εντόπισε μια δομή σε σχήμα σχάρας, βαθιά τοποθετημένη μέσα στη λιθόσφαιρα, δηλαδή, το ανώτερο σκληρό στρώμα του πυρήνα της γης, που ορισμένες στιγμές έμοιαζε να ακτινοβολεί. Μία δεκαετία αργότερα, ο Σοβιετικός γεωλόγος και ορυκτολόγος Βλανπμίρ Νέιμαν, συνεχίζοντας τις μελέτες και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων του, πρότεινε τη θεωρία της ύπαρξης ενός είδους οικουμενικής ενεργειακής σχάρας (κανάβου), που καλύπτει ολόκληρο το διάστημα και ελέγχει τις θέσεις όχι μόνο των πλανητών και των άστρων αλλά και των γαλαξιών και όλου του διαγαλαξιακού χώρου. Παλαιότερα, ο Βίλχελμ Ράιχ είχε προτείνει την ύπαρξη ενός βασικού αιθέρα (του 5ου στοιχείου ή πεπτουσίας,  κατά τους αρχαίους Ελληνες). Πιθανή εικόνα του αιθέρα (γαλάζιο χρώμα) δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Εθνος, το 2005 και φαίνεται παρακάτω)  ή ζωτικής δύναμης, της οργόνης, η οποία ταξιδεύει σε σπειροειδή κύματα και δημιουργεί ύλη εκεί όπου δύο σπείρες συναντώνται.


Ανω. Σύγχρονη εικόνα του αιθέρα (γαλάζιο χρώμα). Περικλείει τη γη σαν ένα τεράστιο ΝΤΟΝΑΤΣ. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο άνοιγμα – σωλήνας στο κέντρο της γης. Όπως ακριβώς τον περιέγραψε ο προφήτης ΕΝΩΧ πριν πολλές χιλιάδες χρόνια.

 Παρόμοια και ο Νέιμαν πρότεινε αντί για ένα πρωταρχικό χάος, κανονικές παλμικές δονήσεις (σημερινή θεωρεία των ΥΠΕΡΧΟΡΔΩΝ που επανέλαβε και ανέδειξε πρόσφατα ο Ελλην επιστήμων κος Νανόπουλος), σε ολόκληρη τη σχάρα, του τρισδιάστατου πλαισίου στήριξης ενέργειας.Δηλαδή έναν κάναβο τριών διαστάσεων (βλέπε πιο κάτω τα δίκτυα Ηartmann),  όπου η συμπαντική ύλη ολόκληρη - οι γαλαξίες, τα άστρα και οι πλανήτες - δημιουργείται στα κομβικά σημεία του ενεργειακού συμπαντικού πλαισίου. Ουσιαστικά, και ο Ράιχ και ο Νέιμαν επαναδιατυπώνουν και στηρίζουν την αρχαία ρήση: «Αεί ο θεός Γεωμετρεί». Ενδεικτικό και ενισχυτικό στοιχείο της ύπαρξης τρισδιάστατου δικτύου μαγνητικών γραμμών πάνω στη γη είναι το γεγονός ότι οι εμφανίσεις U.F.Ο (Α.Τ.Ι.Α.  = Αγνώστου Ταυτότητος  ιπτάμενα Αντικείμενα) πάνω από τον πλανήτη μας μοιάζουν να ακολουθούν τις διαδρομές αυτών των μαγνητικών γραμμών που καλύπτουν όλη την υδρόγειο. Ένα τέτοιο περίεργο φαινόμενο έχει καταγραφεί πολλάκις και παρουσιάζεται συχνά στην ευρεία περιοχή του Ταυγέτου.


Η παραπάνω εικόνα έχει ληφθεί από τον γράφοντα το καλοκαίρι του 2001. Το αντικείμενο  μία υπέρλαμπρη καθαρά λευκή , σφαίρα, υπερίπτατο πάνω μας , περί τα 600 - 800 μέτρα  είμαστε τέσσερα άτομα που το βλέπαμε  ΝΑ από το Λεοντάριο Αρκαδίας, για περισσότερο από 5 λεπτά, μέχρι να κινηθεί ΒΔ προς την περιοχή Τριπόλεως.   Ονομάζεται   το πλανητικό φως του Ταυγέτου , έχουν δε γραφεί και βιβλία για το φαινόμενο αυτό.

Δεν είναι τυχαίο ότι το δωδεκαεδρικό σχήμα μέσα στο εικοσαεδρικό των σφαιρικών τριγώνων, στο οποίο κατέληξαν οι Σοβιετικοί επιστήμονες, απεικονίζει τον πλανήτη μας με τα ενεργειακά - τελλουρικά ρεύματα που τον διασχίζουν. Αυτές βέβαια οι γνώσεις ανήκουν στον Πυθαγόρα και εδιδάσκοντο, μεταξύ άλλων στο ΟΜΟΚΑΕΙΟ.  Στο γνωστό δημοσιευμένο έργο του Πήτερ Γκράβιγκερ περί του Πυθαγόρα υπάρχουν πλείστα όσα στοιχεία για τα ενεργειακά γήινα και συμπαντικά πολύεδρα.  Το δίκτυο αυτό θυμίζει  έντονα τον  περίφημο ομφαλό του μαντείου των Δελφών. Ο δελφικός ομφάλιος  Λίθος ( κάτω δεξιά εικόνα) φέρει την επιγραφή ΓΑΣ, που είναι η γενική της δωρικής Λέξης Γα ( = Γαία) και σε ανάγλυφο, την αναπαράσταση τον δικτύου των λεγομένων αγρηνών, δηλαδή των τελλουρικών ρευμάτων της γης. Αριστερά κάτω υπάρχει ένας αντίστοιχος κέλτικος ομφαλός.  Παρατηρείστε ότι στον Κέλτικο ομφαλό ( κάτω αριστερή εικόνα) τα αόρατα γεωενεργειακά ρευστά ρέουν σαν τα υλικά κύματα της θάλασσας.
         
                  

Το κάθε πυθόχρηστο, εξαρτώμενο από τους Δελφούς, μαντείο είχε έναν παρεμφερή λίθινο ομφαλό. Οι ομφαλοί ήταν τα επίσημα γεωδαιτικά σημεία που χρησίμευαν ως σημεία τριγωνομετρικής στήριξης για τον υπολογισμό των αποστάσεων από τούς Δελφούς και μεταξύ τους, όλων των νεωτέρων ιερών, μαντείων, πόλεων κλπ. Το γεωδαιτικό σχέδιο που ξεκινούσε από το ιερό των Δελφών (μόνο ο ομφαλός των Δελφών έφερε αγρηνούς,  (όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα δεξιά) περιελάμβανε ζωγραφισμένες και τις προβολές των αστερισμών πάνω στη γη, οι οποίες ελαμβάνοντο υπόψη για την υπόδειξη χώρου προς ίδρυση νέου ιερού ή πόλεως.  Οι ομφάλιοι λίθοι που έχουν διασωθεί σε αρχαίους ναούς  είναι "χάρτες" που δείχνουν τους ενεργειακούς μεσημβρινούς και παραλλήλους, οι οποίοι συνδέουν γεωδαιτικά τα αρχαία ιερά και τις πόλεις μεταξύ τους.  Οι σύγχρονες αστρονομικές, γεωδαιτικές και μαθηματικές γνώσεις αποκαλύπτουν τη μυστική σύνδεση ιερών, πόλεων και τόπων του αρχαίου κόσμου και φανερώνουν ένα μέρος των προκατακλυσμιαίων γνώσεων των Ελλήνων στους τομείς που αφορούν στην Αστρονομία, τα Μαθηματικά και την Ενέργεια.  Κάτοχοι των προκατακλυσμιαίων αυτών γνώσεων, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι κυρίως τα πυθόχρηστα ιερατεία. Δηλαδή, οι ιερείς της ηλιακής λατρείας, του θεού του φωτός Απόλλωνος, με πρωτεύον κέντρο το ιερό των Δελφών.  Τα πυθόχρηστα ιερατεία πρέπει να διατηρούσαν, στα άδυτα των ναών, όλη τη γνώση επάνω στα μαθηματικά, την αστρονομία και τη γεωδαισία, με την οποία επόπτευαν και καθοδηγούσαν το λαό.  Ορίζοντας τους πλέον κατάλληλους γεωγραφικούς τόπους για την ίδρυση βωμών, ιερών, πόλεων, ακόμα και τον καθορισμό πεδίων μάχης, όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Φαίνεται - από τη μέχρι σήμερα έρευνα - ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή τοποθέτηση στο χώρο, των ιερών και πόλεων της αρχαίας Ελλάδος και τον μεταξύ τους συνδυασμό ήταν η ακριβής γνώση  των γεωενεργειακών αυτών ρευστών που τα διέτρεχαν. Έτσι, από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια, σχεδόν όλα τα κέντρα λατρείας ιδρύονταν επιλεκτικά, σε καθορισμένους από πυθόχρηστα μαντεία χώρους που προσφέρονταν γι αυτό. Και ο κάθε τέτοιος χώρος που βρισκόταν σε περιοχές γεωενεργειακών ρευστών η διασταυρώσεις μεταξύ τους, αν δεν ξεχώριζε από ένα ιερό ή μία πόλη, ξεχώριζε από έναν απλό βωμό και μεταγενέστερα από ένα εικονοστάσιο ή ένα απλό προσκυνητάρι. Αλλά και εάν είχε - πράγμα πολύ σπάνιο - παραλειφθεί η σήμανση του, έτσι κι αλλιώς ο τόπος θα είχε κάποια φήμη που τον έβγαζε από την αφάνεια, θα ήταν στοιχειωμένος, καταραμένος, ιαματικός, τυχερός κλπ.
Γενικά, αυτοί οι ιδιαίτεροι κομβικοί , ενεργειακοί, χώροι χαίρουν κάποιας φήμης, άλλοτε καλής κι άλλοτε κακής, ανάλογα με την επίδραση που ασκούν στον άνθρωπο, γιατί ενυπάρχει σ' αυτούς ένα είδος δια  μεσικού παράγοντα είτε ανάμεσα στη γη και τον ουρανό είτε ανάμεσα στη γη και τον κάτω κόσμο.
Το πρώτο τέταρτο του αιώνα μας άρχισαν να μελετώνται τα ζωτικής ενέργειας αόρατα ηλεκτρομαγνητικά κανάλια, τα οποία περνούν πάνω στη γη στα σημεία που οικοδομήθηκαν σημαντικά κτίσματα όπως ο Παρθενών, η Μεγάλη Πυραμίδα, το Στόουνχεντζ και άλλα ΜΗ ΓΝΩΣΤΑ μνημεία. Σήμερα έχει εντοπισθεί ένα πλήρες δίκτυο από ευθείες που συνδέουν τις μεγαλιθικές κατασκευές της Ευρώπης. Θεωρείται δε πιθανόν να υπάρχουν υπόγειες δίοδοι κατά μήκος των γραμμών του δικτύου, οι οποίες ενώνουν όλα τα αρχαία ιερά, ναούς, πόλεις και μεγαλιθικά μνημεία τύπου ντολμέν και μενχίρ. Οι πρόγονοί μας τα ονόμαζαν ορθόλιθους (γνωστότατος είναι ο ορθόλιθος της Πύλου) και λιθοτράπεζες.  Λειτουργούσαν - και κάποια λειτουργούν ακόμη - σαν τεράστιες ΛΙΘΙΝΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ εκπομπής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.  Ανάλογα με την περίσταση - ενεργειακή κατάσταση του περιβάλλοντα χώρου - λειτουργούσαν και σαν ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ενέργειας. Επίσης  μπορούσαν να λειτουργούν κάποια από αυτά και σαν τεράστιοι ΠΥΚΝΩΤΕΣ ενέργειας.  Ο πυκνωτής συσσωρεύει σταδιακά ενέργεια, αλλά την εκπέμπει ολόκληρη , στιγμιαία. Να σημειώσω εδώ ότι ένας από τους τρεις αστροναύτες που συμμετείχαν στην πρώτη προσεδάφιση στη σελήνη, με το πρόγραμμα ΑΠΟΛΛΩΝ, έχει δηλώσει επίσημα ότι στην επιφάνεια του δορυφόρου ΦΟΒΟΥ του πλανήτη ΑΡΗ, υπάρχει φανερά ένας τεράστιος ορθόλιθος. Όπως και αρκετοί , ύψους 40.000 μέτρων στην επιφάνεια της σελήνης.
Ο αρχικός ρόλος των κατασκευών αυτών ,  όπως προαναφέραμε,  ήταν βασικά ,  η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. Δεν αποκλείεται όμως να επεδίωκαν και χρήση τους για ενεργειακή φόρτιση του χώρου (περίπτωση ιερών χώρων, μαντείων , κλπ).
Τα ηλεκτρομαγνητικά κανάλια (τελλουριακά ρεύματα) καθιερώθηκε να ονομάζονται στο δυτικό κόσμο γραμμές Λέι, από τον Αγγλο Αλφρεντ Ουάτκινς, διότι πολλές από τις τοποθεσίες όπου διασταυρώνονται τέτοιες γραμμές στη Βρετανία έχουν, από την αρχαιότητα, ονόματα που λήγουν σε "λέι". Κατ άλλους ονομάζονται απλώς γραμμές ΄΄L΄΄ από τα αρχικά life lines(γραμμές ζωής), διότι τα σημεία διασταυρώσεως τους εθεωρούντο ανέκαθεν τόποι με θερα­πευτική και αναζωογονητική δύναμη. Τελικά, με την εξάπλωση των ερευνών, πιστοποιήθηκε ότι σε όλη την Ευρώπη, από" τα προϊστορικά χρόνια, έχουν σημανθεί  τέτοιες ευθείες με τύμβουςθολωτούς τάφουςπροϊστορικούς οικισμούς ακόμα και με απλούς σωρούς από πέτρες. Σε αυτές τις κατηγορίες φαίνεται να εντάσσονται μάλλον και πολλές ΒΡΑΧΟΜΟΡΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, τις οποίες ο γράφων ερευνά και συσχετίζει ενεργειακά, σε Ελλάδα και Αλσιγία ή κατ΄ άλλους Αλασία (η σημερινή Κύπρος).
Η  θέση της δημιουργίας  (δε γνωρίζουμε πως έχει γίνει. Δεν είναι ολογραφικές αυτές οι μορφές, δηλαδή δεν είναι αγάλματα. Τις παρατηρεί κάποιος μόνο αν ξέρει την τεχνική να τις δεί. Η σκίασή τους είναι αυτή που τις κάνει ορατές, επομένως φαίνονται λίγο πριν νυκτώσει και συγκεκριμένες εποχές το χρόνο. Μία θεωρεία που έχουμε διατυπώσει φαίνεται εδώ) της συγκεκριμένης βασιλικής μορφής δεν είναι τυχαία. Παρατηρείστε στη φωτογραφία πάνω ότι ο βράχος που έχει σκαλισθεί η βασιλική -  προμηθεική μορφή, χωρίζει το βραχώδες ύψωμα,σε δύο τέλεια φυσικά (αυτό δε μπορούμε με σιγουριά να το ισχυρισθούμε, μιας και ο κατακλυσμός έθαψε το λόφο των ΜΗΚΥΝΩΝ 40 μέτρα κάτω από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους. Μπορεί δηλαδή να είναι και τεχνητό έργο της εποχής εκείνης )  αμφι - θεα -τρα.  Ενα αμφι-θέατρον , είναι ανατολικά του βράχου και ένα δυτικά του. Δηλαδή ένας συγκεντρωτής (κατοπτρικός) της ενέργειας που έρχεται (τελλούριο) και περνά μπροστά από το χώρο της Ακροπόλεως των Μηκυνών.  Μάλιστα αν παρατηρήσουμε καλλίτερα, θα δούμε ότι και από την άλλη πλευρά ΤΑ ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΡΕΥΣΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΗΚΥΝΩΝ , ΕΥΕΡΓΕΤΩΝΤΑΣ  (;)  ΙΣΩΣ,  ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ.  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΡΕΥΣΤΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΛΙΘΙΝΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΚΑΙ ΠΟΥ  ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΡΟΛΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣΕ  ..) ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΜΕΝΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΗ - ΚΥΝΩΝ.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΤΙΣΜΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΛΙΘΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΣΗΜΕΡΑ,  ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΘΑ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕ ΣΑΝ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.  Οι πυκνωτές στα ηλεκΤΡΟΝικά   (ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΑΛΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΘΕΑ - ΤΡΟΝ  < -- >  ΗΛΕΚ - ΤΡΟΝ ) είναι στοιχειώδη ηλεκτρονικά κυκλώματα που συσσωρεύουν ηλεκτρική ενέργεια και κατόπιν την αποδεσμεύουν σε ελάχιστο χρόνο μαζικά...     Μάλλον,  λοιπόν, αυτό το κτίσμα έχει αυτή την ιδιότητα, μόνο που δε συγκεντρώνει αμιγώς ηλεκτρικά φορτία, αλλά τα γεωενεργειακά ρευστά, στα οποία συμπεριλαμβάνουμε και τη γήινη (θετική και αρνητική ) και την κοσμική (θετική και αρνητική ) ακτινοβολία και τα τελλουριακά ρεύματα.
H λειτουργία του λίθινου πυκνωτή της ακροπόλεως των ΜΗ ΚΥΝΩΝ προφανώς έχει να κάνει με την ομαλοποίηση της ενέργειας των γεωενεργειακών ρευστών στην περιοχή αυτή. Πιθανότατα δρα δήλα δη, σαν ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΗΣ.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε  :
          1.  Aπό την όλη χωροταξική διάταξη της ακρόπολης των ΜΗ ΚΥΝΩΝ , ως προς την ΚΟΡΙΝΘΙΑ, το όρος ΚΥΛΙΝΗ ( KY = KEI = εκεί που ΛΥΝΕΙ , δηλα δή , εκεί που τα γεωενεργειακά ρευστά ΛΥΝΟΥΝ κάτι .. Η θέση του όρους ΚΥΛΙΝΗ είνι φανερό ότι είναι κατοπτρική , ενεργειακά, ως προς την ακρόπολη των ΜΗ ΚΥΝΩΝ ) και την ευρεία περιοχήΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΕΠΙ - Δ- ΑΥΡΟΣ = πάνω στην αύρα που έχει σχήμα ΄Δ΄ , δηλαδή , ισοπλεύρου τριγώνου , που σημαίνει ενεργειακή ισορροπία τριών καταστάσεων... Η ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΘΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΘΕΙΚΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ).
          2. Τη θέση του κυκλικού λίθινου κτίσματος απέναντι από τους δύο φυσικούς,  λίθινους, ΑΜΦΙ - ΘΕΑ - ΤΡΙΚΟΥΣ , κατοπτρικούς ( = διώχνουν την ενέργεια που λαμβάνουν , εστιάζοντάς την κάπου αλλού )  ΛΟΦΙΣΚΟΥΣ.
         3. Την ύπαρξη συγκεκριμένης, χαρακτηριστικής, ΒΡΑΧΟΜΟΡΦΗΣ που παριστά βασιλέα δεσμώτη, ή ΠΡΟ ΜΗ ΘΕΙΚΗ (ο Προμηθέας ήταν πιθανότατα ένας παραβάτης άγγελος από αυτούς τους 201 που φύλαγαν τα περάσματα στη γη ...) μορφή εάν προτιμάτε.     
Σκοπός μας είναι να προσπαθήσουμε να μετρήσουμε τις ενέργειες στη συγκεκριμένη περιοχή , οπότε θα επανέλθουμε με συγκεκριμένες θέσεις και απόψεις για την ακριβή λειτουργία του όλου ενεργειακού συστήματος των γεωενεργειακών ρευστών στην περιοχή. 
 Τα παλαιοτέρα από αυτά τα κτίσματα είναι παλαιολιθικά και σχηματίζουν ευθείες κατά μήκος δεκάδων χιλιομέτρων, οι οποίες συνήθως ξεκινούν από" πήγες που ανέκαθεν θεωρούνταν ιερές. Πολλές φορές, οι γραμμές ΄΄L΄΄, διέρχονται και από απομονωμένους χριστιανικούς ναούς που οικοδομήθηκαν επάνω σε ερείπια της δρυϊδικής λατρείας, του πολιτισμού των ΜΟΛΩΣΩΝ , στην περιοχή της ΔΩΔΩΝΗΣ , απ όπου κατήγετο και η ιέρεια, μήτηρ του μεγίστου των Ελλήνων Αλεξάνδρου και επεκτάθηκε βαθμιαία σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η εβραιοσαξωνικά, σημερινή, ΄΄θεμελιωμένη΄΄  ΄΄επιστήμη΄΄, με τας ευλογίας των παπικών , κατά τη συνήθεια της, παρά τις απτές αποδείξεις αρνείται να δεχτεί τη βαθύτερη έννοια των γραμμών ΄΄L΄΄ (για μας τους ΄λοιπούς΄ κοινούς θνητούς ή γκοίμ , φυσικά) .  Οι ΄΄στατιστικολόγοι΄΄ απορρίπτουν την ύπαρξη τους, θεωρώντας ότι σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως η Βρετανία ή η Γαλλία, οι ευθείες γραμμές που βρίσκονται στους λεπτομερείς χάρτες είναι φυσικό να περνούν από αρχαιολογικούς χώρους, ιερές πηγές, τύμβους και άλλα φυσικά ή τεχνητά κομβικά σημεία.
Οι μαθηματικοί επινόησαν μαθηματικούς τύπους που τους έλεγξαν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε μία προσπάθεια να αποδείξουν ότι οι συμπτώσεις των ιδιαζόντων χώρων, κατά μήκος των γραμμών L, είναι τυχαίες. Δυστυχώς γι αυτούς, η απόλυτη λογική των μαθηματικών έδειξε το αντίθετο. Η μαθηματική ανάλυση απέδειξε ότι ο παράγοντας τύχη ήταν 1:200 για κάθε γραμμή L που συναντούσε έξι σημεία σημαντικά και αποδεκτά ως ιερά, σε συνολική ευθεία απόσταση όχι μεγαλύτερη των πενήντα χιλιομέτρων. Σε μία γραμμή L με επτά σημεία, 0 παράγοντας τύχη ήταν 1:1000. Οι περισσότερες γραμμές L περνούν από έξι και περισσότερα σημαντικά σημεία, σε μήκος που περιορίζεται στα 12 - 15 χιλιόμετρα.
Το ζήτημα της ύπαρξης των γραμμών L ούτε από τους αρχαιολόγους δεν βρίσκει θετική αντιμετώπιση. Αντιδρούν στην πιθανή σχέση γραμμών L και αρχαιολογικών χώρων, περίπου όπως αντιδρούσαν οι άνθρωποι που πίστευαν ότι η γη είναι επίπεδη, όταν ο πρώτος θαρραλέος άνδρας πρότεινε ότι η γη είναι σφαιρική.   Και όμως, στις αρχές του αιώνα ένας φημισμένος Βρετανός επιστήμονας, ο βασιλικός αστρονόμος σερ Νόρμαν Λόκνερ, Ερευνώντας το θέμα,  βρήκε ότι ένας κεντρικός άξονας συνέδεε το Στόουνχενιζ με έναν οικισμό νεολιθικής εποχής, επάνω στον οποίο είχε οικοδομηθεί το κάστρο του Γκρόβελι. Η απόσταση ανάμεσα στο Στόουνχεντζ και το κάστρο ήταν 10 χιλιόμετρα. Στη συνέχεια διαπίστωσε ότι το Όλνι Σάρουμ, μία άλλη τοποθεσία στην κορυφή ενός λόφου όπου κτίσθηκε ο πρώτος μητροπολιτικός ναός του Σόλσμπερι, απείχε επίσης δέκα χιλιόμετρα από το Στόουνχεντζ και ότι η ίδια απόσταση χώριζε τον μητροπολιτικό ναό από το κάστρο του Γκρόβελι. Τα τρία ανωτέρω σημεία, εάν ενωθούν, σχηματίζουν ένα τέλειο ισόπλευρο τρί­γωνο και αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σύμπτωση. Αυτή ήταν η πρώτη ένδειξη ότι ο προϊστορικός άνθρωπος τοποθετούσε  τους μεγαλίθους των ιερών και των οχυρών του σε προκαθορισμένα σημεία με συμμετρική διάταξη μεταξύ τους.
Οι γραμμές L είναι φορείς της λεγόμενης ΄΄κοσμικής΄΄ ή άλλης άγνωστης ενέργειας και εκτιμάται ότι έχουν μυστική δύναμη. Εκδηλώνομαι με φυσικό τρόπο, επιδρώντας στον ανθρώπινο οργανισμό που έρχεται σε επαφή με τις σπείρες που έχουν στηθεί στο συγκεκριμένα σημεία, δημιουργώντας μια ήπια ηλεκτρική εκκένωση. Φαίνεται πως στην αρχαιότητα, που γνώριζαν πολύ καλά την ύπαρξη των γραμμών ΄΄L΄΄, είχαν βρει τον τρόπο να εκμεταλ­λεύονται την υπάρχουσα γήινη ενέργεια, μετατρέποντας την σε ένα είδος ηλεκτρικών εκκενώσεων, για την επίτευξη κάποιου, άγνωστου σε μας, σκοπού, ο οποίος πιθανώς να έχει σχέση με την ίδια τη γη ως οργανισμό ή με το διαστημικό χώρο.
Τα περί των γραμμών αυτών στοιχεία κρατούνται μυστικά από κάποιες κάστες ανθρώπων.  Το έμβλημα του ιδεογράμματος ΄΄G΄΄ συμβολίζει και αυτές τις ενέργειες.  Στο κλείσιμο των Ολυμπιακών αγώνων το 2004 στην Αθήνα, η παράσταση έκλεισε με το σχηματισμό ενός τεράστιου ΄΄G΄΄, στο γήπεδο,  στην τελετή λήξης.  Σιωπή για το θέμα από παντού.
Το 1967, ο ομότιμος καθηγητής της Μηχανικής στην Οξφόρδη, Τομ Αλεξάντερ, αφού μελέτησε περισσότερες από 600 θέσεις μεγαλιθικών μνημείων της Βρετανίας και της Γαλλίας, έφτασε στο συμπέρασμα ότι ο προϊστορικός άνθρω­πος τα είχε κατασκευάσει εκεί με εκπληκτική μηχανική ακρίβεια και αστρονομική ευθυγράμμιση. Γίνεται πλέον φανερό ότι ο προϊστορικός Ευρωπαίος, εδώ και 12.000 χρόνια, κατασκεύασε τα μνημεία και τα ιερά του με μαθηματική ακρί­βεια, κατόπιν μελέτης και σχεδιασμού. Οι δε τοποθεσίες ιδρύσεως τους που επέλεγε, είχαν προφανώς γι αυτόν μία παντοδύναμη γήινη μαγεία. Φαίνεται ότι οι γραμμές ΄΄L΄΄, αυτοί οι αρχαίοι δρόμοι που διασχίζουν την Ευρώπη απ' άκρη σ' άκρη και που από τους Βρετανούς ονομάζονται "παραδοσιακές γραμμές", ακολουθούν άλλες γραμμές, μέσα στη γη, που περικλείουν κάποιου είδους ενεργειακά ρεύματα
Μια πρώτη αναφορά στις γραμμές ΄΄L΄΄ μπορεί να εντοπισθεί στην εβραϊκή Βίβλο και συγκεκριμένα στις Παροιμίες 8: 1-2 «Στεκόμουν στις κορφές των λόφων, εκεί που περνούσαν οι γραμμές των μονοπατιών».
Στην Ελλάδα, ο πιο γνωστός τέτοιος δρόμος είναι ο "βασιλικός δρόμος" της Κνωσού, που συνδέει το παλάτι του Μίνωα με ένα μικρότερο ανακτορικό κτίσμα στην ευρύτερη περιοχή.  Εικάζεται ότι είναι ο αρχαιότερος δρυμός στην Ευρώπη. Ο θρύλος λέει ότι ο ίδιος ο Μίνωας υπέδειξε την πορεία και την κατασκευή αυτού του δρόμου. Τις νύχτες με πανσέληνο, οι πλάκες του βασιλικού δρόμου ακτινοβολούν και το γεγονός αυτό αποτελεί την επιφανειακή σηματοδότηση μιας ιερής γραμμής δύναμης, δηλαδή ενός ισχυροί καναλιού ενάργειας γραμμής ΄΄L΄΄.
Τα αρχαία ιερατεία δεν καθόριζαν μόνο τους επιφανειακούς τόπους της γης, αλλά και την κατασκευή και κατεύθυνση υπόγειων σηράγγων. Οι οποίες συνέδεαν μεταξύ τους τα υπέργεια ιερά που είχαν οικοδομηθεί σε ενεργειακά - κομβικά σημεία ή άλλως τόπους δυνάμεως. Αυτές οι σήραγγες, παράλληλες των Ενεργειακών γραμμών ΄΄L΄΄, είχαν αρκετή ενέργεια ώστε να πολλαπλασιάζουν στο μέγιστο το φως ενός μικρού κεριού που έτσι αρκούσε για την ευχερή διέλευση των πιστών. Ορισμένα σημεία των σηράγγων αυτών, κυρίως σε διασταυρώσεις των γραμμών ΄΄L΄΄, εξέπεμπαν αρκετό φως από μόνα τους.  Υπήρχε, και διατηρείται μέχρι σήμερα, σύστημα υπόγειων στοών στην Ευρώπη και την Ελλάδα, σχετιζόμενα με τις ενερ­γειακές γραμμές των γεωμαγνητικών δυνάμεων και των τελλουρικών ρευμάτων, το οποίο συνδέει τα επί της επιφάνειας προϊστορικά κτίσματα, καθώς αυτά είχαν ιδρυθεί στα σημεία δυνάμεως της επιφάνειας της γης, δηλαδή σε ενεργειακά σημεία και κόμβους.
Θεωρούμε ότι κάποιες τέτοιες γνώσεις προσπάθησαν να μεταδώσουν κάποιοι, με το τραγούδι ΄΄παλληκαρού΄΄ του αείμνηστου βάρδου  Ν. Ξυλούρη.  Ας δούμε τους στοίχους του τραγουδιού.

Η ΠΑΛΙΚΑΡΟΥ         του        ΝΙΚΟΥ  ΞΗΛΟΥΡΗ
 ΄΄Το κορμί πλαγιάζει στο χώμα (δις)  , Και τα βουνά χαράζονται Σηκώνεις το δεξί αγκώνα Και τα νερά ταράζονται
 Παληκαρού, παληκαρού, παληκαρού  Στην α-παλάμη του θεού
Η κεφαλή στον Αθω γέρνει σαν το κρυφό μυστήριο ,
Η μια σου χέρα βράχια σπέρνει στη Μάνη στο μαρτύριο
Παληκαρού, παληκαρού, παληκαρού στην α-παλάμη του θεού
 Αχόρταγο βαθύ πηγάδι ανοίγεται στα ΚΥΘΗΡΑ , και στέλνει μήνυμα το βράδυ τοις ξάγρυπνοις στη Μήθυμνα
 Τα γυμνά σου πόδια στην Κρήτη ακούμπησαν το Φοίνικα ,
Κατέβηκα απ τον Ψηλορείτη, Σε φίλησα και γίνηκα
 Παληκαρού, παληκαρού, παληκαρού  Στην α-παλάμη του θεού ΄΄

Ποιο άραγε είναι αυτό το αχόρταγο ενεργειακό φρέαρ , που ενεργοποιείται τις μεταμεσονύκτιες ώρες μεταξύ ΚΥΘΥΡΩΝ (ΚΕΙ ΘΥΡΑ = εκεί υπάρχει χωροχρονικό πέρασμα) και Μήθυμνας , που ευρίσκεται στη Λέσβο ;
Αυτοί οι αρχαίοι τόποι λειτουργούσαν και ως σημεία διοχέτευσης της υπόγειας δύναμης προς τα έξω, σε όσους βρίσκονταν σε άμεση επαφή με το μνημείο, τον οικισμό ή το ιερό, με αποτέλεσμα να γνωρίζουμε σήμερα εκατοντάδες αρχαίες τοποθεσίες που. σύμφωνα με ας λαϊκές παραδόσεις και δοξασίες, έχουν θεραπευτικές ιδιότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου