Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝοι
ανακρίσεις
,
η
αναφερόμενη
συσκευή
αριθμούσε
 ύπαρξη
πολλών
ετών
και
είχε
πολλές
φορές
χρησιμοποιηθεί
κατά
το
παρελθόν
!
Η
όλη
αυτή
 υπόθεση
έλαβε
το
όνομα
"
Υπόθεση
Μπέλλίς
"
και
συνε
-
κλόνισε
όχι
μόνο
την
Ρωσία
,
αλλά
και
ολόκληρο
τον

-203-
κόσμο
,
προκαλέσασα
κύμα
διωγμών
("
Πογκρόμ
")
των
Εβραίων
από
τους
αγανακτισμένους
Ρώσους
,
αλλά
και
πτώση
των
Ρωσικών
αξιών
στα
διεθνή
χρηματιστήρια
,
όπου
κυριαρχούν
Εβραίοι
κεφαλαιούχοι
.
Από
τη
στιγμή
εκείνη
ο
παγκόσμιος
Εβραϊσμός
ετάχθει
με
το
μέρος
των
κρατών
τα
οποία
θα
πολεμούσαν
εναντίον
της
Ρωσίας
κατά
τον
Α
'
Παγκόσμιο
Πόλεμο
και
οι
εν
Ρωσία
Εβραίοι
εργάσθηκαν
σαν
κατάσκοποι
 υπέρ
αυτών
!
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Κατά
τα
έτη
μετά
τον
Β
'
Παγκόσμιο
Πόλεμο
στο
Σι
-
κάγο
,
είχαν
ανακαλυφθεί
πτώματα
πτωχών
κοριτσιών
,
από
τα
οποία
είχε
αφαιρεθεί
και
η
τελευταία
σταγόνα
του
αίματος
.
Επακολούθησε
μεγάλος
αναβρασμός
,
διότι
απεδείχθη
ότι
το
έγκλημα
έγινε
για
τελετουργικούς
σκοπούς
.
Οι
έρευνες
που
έγιναν
απεκάλυψαν
μεν
τους
ενόχους
,
αλλά
μυστικές
εντολές
"
άνωθεν
"
σταμάτησαν
κάθε
άλλη
ενέργεια
της
αστυνομίας
και
του
FBI,
για
...
ευνόητους
λόγους
!
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΑΙΔΩΝ
ΑΠΟ
ΤΟΥΣ
ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΤΑΛΜΟΥΔΙΣΤΕΣ
[
Μετάφραση
άρθρου
της
μερικανικής
εφημερίδας
"WOMEN"S VOICE" 
(1955) (537 S. DEAR-BORN,ROOM 800, CHICAGO 5, ILLINOIS - USA)
καταγγέλλει
την
τελετουργική
δολοφονία
Χριστιανοπαίδων
από
τους
Εβραίους
"
Το
Σικάγο
σε
χέρια
δαιμόνων
"!
"
Σήμερον
το
Σικάγον
ίσταται
εν
καταισχύνη
μπροστά
στα
μάτια
του
κόσμου
.
Μία
σειρά
από
τας
πλέον
κτηνώδεις
δολοφονίας
παίδων
εις
την
ιστορίαν
αυτής
της
χώρας
,
μένει
άλυτος
.
Ούτε
ένα
διαφωτιστικό
σημείο
δεν
έχει
αποκαλυφθή
.
Μα
είναι
άραγε
αυτό
αληθές
;
Είναι
δυνατόν
 να
απαχθούν
και
 να
δολοφονούν
παιδιά
εις
το
μέσον
μιας
μεγάλης
πόλεως
,
χωρίς
κανείς
 να
δη
ή
α
-
κούση
το
παραμικρόν
;
Υπήρξαν
τόσες
διαδόσεις
από
τον
καιρό
που
άρχισε
η
σειρά
των
δολοφονιών
των
παίδων
του
1955,
με
την
σφαγήν
των
τέκνων
του
Σουέσσλερ
και
του
φίλου
του
 νεαρού
Ρόμπερτ
Πέτερσον
!
Τα
τρία
σώματα
των
παίδων
ευρέθησαν
αφαιματωμένα
εις
απομεμα
-
κρυσμένην
περιοχήν
της
πόλεως
.
Τότε
ο
πατέρας
των
αδελφών
Σουέσσλερ
,
άρχισε
 να
εκφράζη
την
γνώμην
του

-204-
ότι
τα
παιδιά
του
έχουν
δολοφονηθή
κατά
τρόπον
περι
-
γραφόμενον
εις
το
ιστορικόν
έργον
ARNOLD LEESE'S
 Εβραϊκή
τελετουργική
δολοφονία
".
Κατόπιν
αυτού
,
ούτος
,
ο
πατήρ
Σουέσσλερ
,
απήχθη
,
μετεφέρθη
εις
το
σα
-
 νατόριον
Στεΐνφελντ
στο
DES PLAINES
και
εδολοφονή
-
θη
.
Ολίγους
μήνας
κατόπιν
και
με
την
απαίτησιν
των
πολιτών
του
DESPLAINES
 να
γίνη
έρευνα
γύρω
από
την
δολοφονίαν
στο
σανατόριο
,
ο
Δρ
. STEINFELD
εξηφα
-
 νίσθη
.
Μετά
ολίγας
εβδομάδας
,
το
σώμα
του
ευρέθη
στο
αποχωρητήριο
ενός
ξενοδοχείου
στην
Ελβετία
.
Το
συμπέρασμα
των
ανακρίσεων
ήτο
ότι
ούτος
αυτοκτόνησε
,
πράγμα
το
οποίον
ηγνόησε
ο
Τύπος
του
Σικάγου
.
Περισσότερα
παιδιά
δολοφονούνται
 Όταν
τα
τέκνα
του
GRIMES
δολοφονήθηκαν
κατά
τον
ίδιον
τρόπον
,
τα
σώματα
τους
είχαν
επίσης
αφαιμα
-
τωθή
,
εγένοντο
δε
προσπάθειαι
 να
παρουσιασθή
το
έγκλημα
ως
σεξουαλικό
,
παρά
το
γεγονός
ότι
αυτό
ήτο
Ε
-
βραϊκόν
τελετουργικόν
έγκλημα
(
δολοφονία
),
ακριβώς
όπως
συνέβη
εις
την
Ευρωπαΐκήν
και
Αμερικανικήν
ιστο
-
ρίαν
του
παρελθόντος
και
ως
πιστοποιείται
και
από
το
Βατικανό
σε
πολλές
Χριστιανικές
χώρες
.
Ο
Εβραίος
σερίφης
LOHMAN,
ενεργών
κατ
'
εντολήν
του
Εβραίου
κομματάρχου
ARVEY,
γνωστού
φανατικού
Σιωνιστού
,
συ
-
 νέλαβεν
έναν
αγράμματον
τύπο
,
ονόματι
ΒΕΝΝΙΕ
BEDWELL,
και
ακολούθησε
μία
φανταστική
γραπτή
ομολογία
του
BEDWELL,
ότι
δήθεν
αυτός
πέρασε
μερικές
μέρες
στα
διάφορα
χαμαιτυπεία
με
τα
τέκνα
του
GRIMES
και
επανειλημμένως
ασέλγησε
μετ
'
αυτών
.
Μετά
την
 υπογραφή
της
ομολογίας
 υπό
του
BEDWELL,
οι
Εβραίοι
της
περιοχής
άρχισαν
 να
αναπνέουν
ελεύθερα
.
Αλλά
μετ
'
ολίγας
ημέρας
,
η
ομολογία
απεδείχθη
ψευ
-
δής
,
διότι
τα
κορίτσια
διά
της
 νεκροψίας
απεδείχθησαν
παρθένες
και
η
ευρεθείσα
εις
τον
στόμαχόν
τους
τροφή
απέδειξεν
ότι
έχουν
δολοφονηθή
μερικάς
ημέρας
πριν
από
την
ημέραν
καθ
'
ήν
συμφώνως
με
την
ομολογίαν
του
BED- WELL,
αυτά
ήταν
μαζύ
του
.
Επίσης
δύο
μεγαλύτερα
κορίτσια
,
τα
οποία
έκαναν
πραγματικά
παρέα
στον
BEDWELL,
ευρέθησαν
.

-205-
Ο
BEDWELL
υφίσταται
δίωξιν
Μετά
την
συντριβήν
της
ψεύτικης
ομολογίας
,
ο
Εβραίος
Σερίφης
δεν
μπορούσε
παρά
 να
απολύση
τον
 BEDWELL.
Πάντως
αυτός
έκανε
μία
κακόβουλη
προσπάθεια
 να
τον
ενοχοποίηση
σε
άλλη
 υπόθεση
με
την
κατηγορίαν
βιασμού
σε
μία
μικρά
πόλη
της
Φλώριντας
,
την
οποίαν
ο
BEDWELL
είχεν
επισκεφθή
πριν
μερικούς
μήνες
.
Αλλά
και
αυτή
η
προσπάθεια
απέτυχεν
,
αλλά
ασφαλώς
θα
πρέπει
κανείς
 να
λυπηθή
τον
BEDWELL,
διότι
ο
LOHMAN
πρέπει
 να
τον
ενοχοποίηση
για
 να
σώ
-
ση
το
δικό
του
τομάρι
.
Θα
είναι
ενδιαφέρον
το
 να
δούμε
το
πώς
ο
LOHMAN
τελικά
θα
επιτύχη
τον
σκοπόν
του
.
Διότι
εφ
'
όσον
θα
ενοχοποιηθή
ο
 BEDWELL,
ο
LOHMAN
θα
μπορή
πάντοτε
 να
επιμένη
ότι
το
BEDWELL
ήτο
ο
δολοφόνος
των
αδελφών
GRIMES
και
έτσι
θα
καλύψη
την
τελετουργικήν
δολοφονίαν
αφαιμά
-
ξεως
.
Ο
LOH—MAN
μέχρι
σήμερα
ακόμη
επιμένει
ότι
ο
BEDWELL
είναι
ο
δολοφόνος
,
παρά
την
πληθώρα
των
αντιθέτων
μαρτυριών
.
Δυσφήμησις
αθώας
κοπέλλας
 Όταν
ευρέθη
το
σώμα
της
JUDITH ANDERSEN,
τότε
απεκαλύφθη
ότι
πριν
 να
τεμαχισθή
,
το
αίμα
της
είχε
αφαιρεθή
,
αν
και
μία
μόνον
εφημερίδα
του
Σικάγου
η
 DAILY NEW
Τα
 Ημερήσια
 Νέα
 ),
ανέφερον
την
πλη
-
ροφορίαν
αυτήν
εις
τους
αναγνώστας
της
.
Οι
άλλες
εφημερίδες
,
προφανώς
αντιληφθείσαι
ότι
το
γεγονός
αυτό
συγκεκριμένα
θα
έδειχνε
πολύ
καθαρά
προς
μίαν
ομάδα
ενόχων
,
το
απεσιώπησαν
τούτο
και
ήρχισαν
μίαν
πρωτοφανή
καμπάνια
δυσφημήσεως
του
ονόματος
της
μικρής
αυτής
Χριστιανής
κοπέλλας
,
ακριβώς
όπως
το
έπραξαν
εις
την
περίπτωσιν
των
των
αδελφών
GRIMES.
Εδημοσιεύθη
ότι
η
JUDITH ANDERSEN
συνήθιζεν
 να
μπαίνη
σε
αυτοκίνητα
αγνώστων
ανδρών
και
ότι
αυτή
ήτο
γνωστή
ως
μερικώς
εργαζομένη
ιερόδουλος
.
Αλλά
όταν
η
ιατροδικαστική
εξέτασις
απέδειξειν
ότι
και
αύτη
ήτο
παρθένος
,
όπως
και
εις
την
περίπτωσιν
των
αδελφών
GRIMES,
ο
Τύπος
δεν
έλαβεν
καν
τον
κόπον
 να
ζητήση
συγγνώμην
,
δια
την
απόπειράν
τους
 να
παραπλανήσουν
τους
αναγνώστας
.
Και
τώρα
ξαναδιαβάστε
τις
φράσεις
αυτής
της
ιστορίας
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου