Δεν με ενδια-φέρει που το παίζεται αδιάφοροι ή ξερόλες. Ή ας πούμε τρομερά μορφωμένοι αντικαθιστώντας την πανάρχαια γλώσσα μας, την μοναδική  εννοιολογική γλώσσα, στον κόσμο, με μαθηματική δομή, με κάποιες ανάμικτες λέξεις με ξένο ιδίωμα περίεργο, νομίζοντας ότι είναι δείγμα εξυπνάδας ή ανωτερότητας ... .....
Δεν θα σας κάνω μάθημα Ελληνικών, αλλά κοσμικής πραγματείας.
Υπάρχει ένα κοσμικό, φυσικό φαινόμενο επαναλαμβανόμενο κάθε 1460 χρόνια. Αυτό βέβαια συμβαίνει στην γειτονιά μας, άν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, Ο Ωρίων με τους συνακολουθούντες αστερισμούς του Προκύονα και του Μεγάλου κυνός και Λαγού, από τα τέλη Αυγούστου (αρχικά στην Ανατολή)  είναι ορατοί στην χώρα μας πρίν ανατείλει ο ΄Ηλιος. Από τον Οκτώβριο το βράδυ, μέχρι περίπου και τον Απρίλιο κυριαρχούν στον Νότιο νυκτερινό Ουρανό. Στους Καλοκαιρινούς μήνες έχουν ημερήσια κίνηση και φυσικά δεν είναι ορατοί. Στον αστερισμό του Ωρίωνα κοντά στην Ζώνη του (τρείς βασιλείς) λίγο κάτω και αριστερά υπάρχει ένα νεφέλωμα γνωστό και σαν «κεφαλή ΄Ιππου». Πίσω από αυτό  ακριβώς το νεφέλωμα υπάρχει «η πύλη της βάσεως δημιουργίας» όπου συμβαίνουν διάφορα ενδια φέροντα. Από μια κοσμική νομοτέλεια, κατά διαστήματα ο Σείριος που είναι διπλός αστέρας (α & β) ευθυγραμμίζεται με την «πύλη βάσεως δημιουργίας» χωρίς να παρεμβάλλονται άλλα ουράνια σώματα. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει κάθε 1460  γήινα έτη. Η πύλη έχει διαστάσεις δέκα (10) ετών φωτός και συνδέει το Σύμπαν με την βάση δημιουργίας. Η κοσμική ενέργεια του Σειρίου διεγείρει την Πύλη μετατρέποντάς την σε έναν ασφαλή πύρινο δίαυλο δια του οποίου γίνεται μαζική έξοδος προς το Σύμπαν μας ενεργειακών οντοτήτων με αποστολή παροχής βοηθείας στις ανθρώπινες κοινωνίες και άλλων δημιουργικών εργασιών. Η Πύλη αυτή χρησιμοποιείται την κοσμική στιγμή που προαναφέρθεικε επειδή τότε δημιουργούνται συνθήκες ασφαλούς χρησιμοποίησης της. Πάντοτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφ΄όσον υφίσταται ανάγκη αλλά απαιτούνται κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες. Οι ενεργειακές οντότητες που διέρχονται την Πύλη είναι πυρφόρες οντότητες ασύλληπτων διαστάσεων και ενεργείας ... ... ΄Όταν απαιτηθεί να γίνουν ορατές χρησιμοποιούν αντίγραφα τους για να μην προξενήσουν  βλάβες.
΄Όλα τα παραπάνω τα εκτέθηκαν επειδή ο κύκλος του Φοίνικα συνέπεσε με την έναρξη του νέου μεγάλου ενιαυτού την 21/12/2012. Χρησιμοποιήθηκε η Πύλη για την είσοδο και ανάληψη έργου από  ανώτερες οντότητες με τις συνοδές τους οντότητες οι οποίες έχουν αναλάβει το έργο της βοηθείας στις διάφορες κοινωνίες των πλανητών του Γαλαξία μας και τακτοποίησης διαφόρων αστρικών αταξιών που έχουν παρατηρηθεί και φυσικά επιλαμβάνονται ακόμα και με συγκρούσεις τις τακτοποιήσεις διάφορων εκτροπών της Ουράνιας τάξεως, όπως συμβαίνει στο Ηλιακό σύστημα Απόλλων.