Το 2009 η ιατρός φυσιολογίας και εναλλακτικής ιατρικής DrDrend Foxσε συνέντευξή της ανακοίνωσε κάποια πορίσματα από το παγκόσμιο συνέδριο γενετιστών που έγινε το 2008 στο Μεξικό Τα πορίσματα (μέρος τους παρουσιάζουν κάποιο ειδικό ενδιαφέρον) οπότε και μεταφέρονται πάρακάτω. . Η ανακοινώσασα ιατρός εργάζεται στο Avalon Wellness στο όρος Σάστα της Καλιφόρνιας που για κάποιους από εμάς ίσως λέει πάρα πολλά.
«Στο DNA παρατηρούμε πολύ σοβαρές μεταλλάξεις, παρόλα αυτά δεν γνωρίζουμε σε τι πραγματικά αλλάζουμε. Οι αλλαγές έχουν αρχίσει να παρατηρούνται από το έτος  2000 και εντεύθεν. Αυτά που παρατηρούνται είναι ότι εκτός από τις δύο γνωστές και ήδη υπάρχουσες δύο έλικες, έχουν αρχίσει να σχηματίζονται νέες με προοπτική ίσως να φθάσουν τις 12. Συμβαίνει να αλλάζουμε, τόνισε, προς κάτι που μας είναι άγνωστο ακόμα.»
Και συνεχίζει την ανακοίνωσή της λέγοντας: «Πολλοί άνθρωποι που γεννήθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν νέα βιολογική δομή σώματος με αποτέλεσμα αν είναι περισσότερο υγιείς. ΄Ολοι οι άνθρωποι που ζούν την τρέχουσα χρονική περίοδο και θα ζήσουν στο προσεχές μέλλον, θα είναι οι πρόδρομοι ενός νέου είδους ζωής. Τα σωματικά φυσικά θα αλλάζουμε ΑΠΟ ΟΝΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ..... ΣΕ ΟΝΤΑ ΜΕ ΔΟΜΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ   DNA  μας. Προς αυτήν την αλλαγή κατατείνουν τα έμβια του φυτικού και ζωικού βασιλείου».
Δεν κρίνω σκόπιμο να παραθέσω την συμπτωματολογία των αλλαγών στον οργανισμό μας για ευνοήτους λόγους.
« Πρόσθεσε συνεχίζοντας ότι ακόμα και η χρωματική μετατόπιση του χρωματικού φάσματος του Ηλιακού φωτός καθώς και η ποιότητά του έχουν επίπτωση στον κωνοειδή αδένα του εγκεφάλου μέσω των οφθαλμών μας, ο οποίος σχετίζεται άμεσα με τον γενετικό κώδικα».
Αυτά είπε η ιατρός και εσείς αν θέλετε προβληματισθείτε ή κατά την κλασσική σας συνήθεια αδιαφορίστε ... ..... ελάχιστα θα συγκινηθώ ή μάλλον καθόλου.