Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Στὴν λίστα φίλων τοῦ ἱδρύματος Rockefeller ἡ Νίκη Κεραμέως τῆς ΝΔ!Συνεδριάζει τὸ ἑπόμενο τριήμερο στὸ Μοντρὲ τῆς Ἐλβετίας ἡ μυστικοπαθὴς λέσχη Bilderberg, σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἰστοσελίδας της. Ἡ τοποθεσία τῆς ἐφετινῆς ἐλιτιστικῆς συγκέντρωσης εἶχε παραμείνει μυστική, ἀντίθετα μὲ τὰ τελευταία χρόνια, ὅταν ἡ ὁμάδα τὴν ἀποκάλυπτε μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴ συνάντηση.
Τὸ δελτίο Τύπου στὸ bilderbergmeetings.org ἀποκαλύπτει ὅτι «ἡ 67η συνάντηση Bilderberg θὰ πραγματοποιηθεῖ ἀπὸ τὶς 30 Μαΐου ἕως τὶς 2 Ἰουνίου 2019 στὸ Montreux τῆς Ἐλβετίας. Περίπου 130 συμμετέχοντες ἀπὸ 23 χῶρες ἐπιβεβαίωσαν τὴ συμμετοχή τους. Ὅπως πάντα, ἔχει προσκληθεῖ ποικιλόμορφη ὁμάδα πολιτικῶν ἡγετῶν καὶ ἐμπειρογνωμόνων ἀπὸ τὴ βιομηχανία, τὴ χρηματοδότηση, τὸν ἀκαδημαϊκὸ χῶρο, τὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ καὶ τὰ μέσα ἐνημέρωσης».

Οἱ «ἄρχοντες τῆς παγκοσμιοποίησης» ὑποστηρίζουν ὅτι.... τὰ θέματα ποὺ θὰ συζητηθοῦν μυστικά, μακριὰ ἀπὸ τὸ κοινὸ καὶ τὰ μέσα ἐνημέρωσης, θὰ εἶναι τὰ ἑξῆς:

1. Ἡ διατήρηση σταθερῆς στρατηγικῆς τάξης

2. Τί ἕπεται γιὰ τὴν Εὐρώπη;

3. Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ καὶ ἡ ἀειφορία

4. Κίνα

5. Ρωσία

6. Τὸ μέλλον τοῦ καπιταλισμοῦ

7. Brexit

8. Ἡ Δεοντολογία τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης

9. Ἡ Ὀπτικοποίηση τῶν Κοινωνικῶν Μέσων

10. Ἡ σημασία τοῦ διαστήματος

11. Ἀπειλὲς στὸν κυβερνοχῶρο.

Ἔχει ἐπίσης δημοσιοποιηθεῖ κατάλογος τῶν συμμετεχόντων. Σύμφωνα μὲ τὴν ἰστοσελίδα τῆς Bilderberg, ἡ ἐν λόγω λίστα περιλαμβάνει τραπεζίτες, ἐπικεφαλῆς ἐπιχειρήσεων, πολιτικοὺς καὶ ἐπικεφαλῆς διεθνοῦς ἐκπαίδευσης - ἀνάμεσά τους κι ὁ Jared Kushner, γαμπρὸς καὶ ἀνώτερος σύμβουλος τοῦ προέδρου Τράμπ.
Ἐνδεικτικά, θὰ παρευρεθοῦν ὁ πρόεδρος καὶ διευθύνων σύμβουλος τῆς γαλλικῆς Total Πατρὶκ Ρουγιανὲ καὶ ὁ ἰδιοκτήτης τῆς Credit Suisse Τιντζᾶν Τιάμ, ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν της Γαλλίας Μπρουνὸ Λὲ Μέρ, ἡ γενικὴ διευθύντρια τῆς Unesco Ὀντρὲ Ἀζουλέ, ὁ γενικὸς γραμματέας τοῦ ΝΑΤΟ Γὲνς Στόλτενμπεργκ καὶ ὁ πρώην ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ. Ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα θὰ συμμετάσχουν ἡ βουλευτὴς τῆς ΝΔ Νίκη Κεραμέως, 
ὁ Γιῶργος Παγουλάτος, ἀντιπρόεδρος τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ καθηγητὴς στὸ Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, καὶ ὁ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, διευθύνων σύμβουλος τῆς ΤΙΤΑΝ.
Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα στὸν ἑλβετικὸ Τύπο, ἡ ἀκριβὴς τοποθεσία τῆς συνάντησης θὰ βρίσκεται στὸ Παλάτι τοῦ Hotel Montreux στὸ Vaud.
Περίπου τὰ δύο τρίτα τῶν συμμετεχόντων προέρχονται ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἀπὸ τὴ Βόρεια Ἀμερική. Τὸ ἕνα τρίτο ἀπὸ τὴν πολιτικὴ καὶ τὴν κυβέρνηση καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἀπὸ ἄλλους τομεῖς.

Ἡ συνάντηση συνιστᾶ φόρουμ γιὰ ἀνεπίσημες συζητήσεις γιὰ σημαντικὰ ζητήματα.

Οἱ συναντήσεις διεξάγονται σύμφωνα μὲ τὸν κανόνα τοῦ Chatham House, μὲ βάση τὸν ὁποῖο οἱ συμμετέχοντες εἶναι ἐλεύθεροι νὰ χρησιμοποιήσουν τὶς πληροφορίες ποὺ λαμβάνουν, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκαλυφθεῖ οὔτε ἡ ταυτότητα οὔτε ἡ ὑπαγωγὴ τῶν ὁμιλητῶν καὶ τῶν ἄλλων συμμετεχόντων.
Χάρη στὴν ἰδιωτικὴ φύση τῆς συνάντησης, οἱ συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος ὡς ἄτομα καὶ ὄχι ὑπὸ ὁποιαδήποτε ἐπίσημη ἰδιότητα καί, ὡς ἐκ τούτου, δὲν δεσμεύονται ἀπὸ τὶς συμβάσεις τους ἢ ἀπὸ τὶς προσυμφωνημένες θέσεις.
Συνεπῶς, μποροῦν νὰ πάρουν χρόνο γιὰ νὰ ἀκούσουν, νὰ ἀντανακλοῦν καὶ νὰ συλλέγουν ἰδέες. Δὲν ὑπάρχει λεπτομερὴς ἡμερήσια διάταξη, δὲν προτείνονται ψηφίσματα, δὲν λαμβάνονται ψῆφοι καὶ δὲν ἐκδίδονται πολιτικὲς δηλώσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου