Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ..<ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ >

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, καπέλο, κείμενο και υπαίθριες Î´ÏÎ±ÏƒÏ„Î·ÏÎ¹ÏŒÏ„Î·Ï„ÎµÏ‚Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ..<ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ >
Θα αρχίσω την αναφοράν μου αντικρύζοντας δεδομένα τινά εις το κυριαρχήσαν κατά τας ημέρας των γεγονότων σύνθημα: ψωμί, παιδεία, ελευθερία, και θα τελειώσω με την αναφορά επίσης εις ένα άλλο σύνθημα της συγκεντρώσεως, το οποίον έχει άμεσον σχέσιν με το άτομόν μου, δηλαδή, με το σύνθημα θάνατος εις τον Παπαδόπουλο.
Δεν ξέρω τι άλλο κακόν ή καλόν έπραξεν η Επανάστασις κατά την διαδρομήν της από την ζωήν της χώρας, είμαι υποχρεωμένος όμως σήμερον να αναφέρω ενώπιόν σας δείγματα τινά της προσπαθείας την οποίαν αναλάβομεν εν συνειδήσει ότι προσφέραμε κάποιας μορφής έργον εις τον τόπον.
Ως προς το ψωμί, την οικονομίαν, παραλάβαμεν το εθνικόν εισόδημα εις τα 565 δολλάρια, και παραδώσαμε την διαχείρισιν της εξουσίας όταν ανετράπημεν εις 1.100.
Παραλάβαμεν τον προϋπολογισμόν της χώρας εις το ύψος των 29 δισεκατομμυρίων και παραδώσαμεν την αρχήν, με τον προϋπολογισμόν της χώρας εις 109 δισεκατομμύρια.
Παραλάβαμεν το συναλλαγματικόν απόθεμα της χώρας εις τα 200 εκατομμύρια δολλάρια και το παραδώσαμεν εις τον ένα δισεκατομμύριον πεντήκοντα εκατομμύρια δολλάρια.
Παιδεία! Δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια εκατομμύρια ήσαν αι δαπάναι του προϋπολογισμού υπέρ της παιδείας όταν αναλάβομεν την αρχήν. Και παραδώσαμεν κονδύλιον εγγεγραμμένον εις τον προϋπολογισμόν ύψους 15 δισεκατομμυρίων.
Εξακόσιες είκοσι επτά ήσαν αι θέσεις των λειτουργών της ανωτάτης παιδείας, διότι δεν θα αναφερθώ εις την γενικήν, και ανεπτύξαμεν τας καθηγητικάς έδρας εις τον αριθμόν των εννεακοσίων εβδομήκοντα περίπου.
Δύο χιλιάδες εξακόσιοι ήσαν οι προβλεπόμενοι βοηθοί Καθηγητών, ως βοηθητικόν εκπαιδευτικόν προσωπικόν εις τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, και όταν παραδώσαμεν την αρχήν αι νομοθετημέναι θέσεις ανήρχοντο εις έξι χιλιάδας επτακοσίας, εάν δεν με απατά η μνήμη, εξ αυτών δε είχε κατορθωθεί να συμπληρωθούν περί τας τέσσερεις χιλιάδας οκτακοσίας.
Ουδέποτε επίστεψα ως πολίτευμα την τυραννίαν. Εάν θέλετε δε εις την ενάσκησιν των καθηκόντων μου, ασκών την εξουσίαν, ουδεμίαν στιγμήν επολιτεύθην εις τον χώρον που εκινούμην με διαδικασίες άλλες από τις διαδικασίες του διαλόγου της Δημοκρατίας.
Συνετάχθη ένα Σύνταγμα και επεκυρώθη δι’ ενός δημοψηφίσματος το οποίον εύχομαι να είναι το προτελευταίον εις την χώραν ταύτην από την σειράν όλων των ψηφοφοριών που εχαρακτηρίσθη ως νόθον. Λέγω δε το προτελευταίον διότι και η εγκυρότης ως προς την έκφρασιν της συνεπείας του αποτελέσματος προς την πραγματικότητα έχει αρχίσει να διαμφισβητείται και δια το περυσινόν Δημοψήφισμα
Κύριοι Δικασταί. Η απόφασίς σας θα είναι ιστορικής σημασίας επί της δίκης αυτής. Είστε οι εκπρόσωποι της Δικαιοσύνης της χώρας. Δεν πρέπει να θέσετε την σφραγίδαν της ατιμώσεως επί της ζωής των ανθρώπων που κάθονται εις τα εδώλια.
Στείλατε εμέ κύριοι Δικασταί εις το απόσπασμα. Στείλατέ με δια να ηρεμήση επιτέλους αυτή η χώρα. Ας μη σπείρωμεν άλλο μίσος, άλλο πάθος εις τον τόπον αυτόν.
Φτάνει αυτό το οποίον έχει σπαρεί μέχρι της στιγμής. Το περισσότερον ίσως πνίξει τα παιδιά μας και θα είναι αργά όταν το καταλάβωμεν διά να το ξεριζώσουμε.
Είμαι ενώπιόν σας. Είμαι διατεθειμένος να συμβληθώ με το κεφάλι ψηλά εις το εκτελεστικόν απόσπασμα.
ΣΗΜΕΡΑ ΕΓΩ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙΜΟΥΜΕ ΕΣΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ...
ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ ...

Ας μιλήσουμε επιτέλους για το παραμύθι του πολυτεχνείου!


(Σημείωση για τα έτη στην φωτογραφία, το άρθρο γράφτηκε το 2015)
Δεν προσπαθούμε να πάρουμε θέση υπέρ ή κατά οποιουδήποτε απλώς να επισημάνουμε αντικειμενικά τα σημαντικότερα γεγονότα με την σειρά που έγιναν και με τις ημερομηνίες τους και κατόπιν να μπορεί ο καθένας να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα!1/4/1973 Βρισκόμαστε εντός της "επανάστασης" (χούντα Παπαδόπουλου) και διεξάγεται δημοψήφισμα όπου καταργείται η βασίλεια!

8/10/1973 Παύει ο στρατιωτικός νόμος (λήγει η χούντα) και παραδίδει ο Παπαδόπουλος την κυβέρνηση της χώρας στον Σπύρο Μαρκεζίνη  ως προσωρινή κυβέρνηση με σκοπό την επαναφορά στην δημοκρατία και την διεξαγωγή εκλογών στις 10/2/1974.

14/11/1973 Εναντίον ποιας χούντας αγωνίστηκαν οι φοιτητές λοιπόν;!! Φυσικά καμίας αφού είχε παραδώσει. Ο λόγος που ξεκίνησαν την κατάληψη οι φοιτητές(και όχι οι πράκτορες που συμμετείχαν αργότερα) ήταν η κατάργηση των αναβολών λόγο σπουδών και η υποχρεωτική κατάταξη στον στρατό στο 18ο έτος!!!

16-18/11/1973 Εδώ είναι η κορύφωση της δράσης των πρακτόρων με σκοπό να δημιουργηθούν επεισόδια και να παρέμβουν στην διεξαγωγή των εκλογών που θα ερχόντουσαν
ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ? ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...??

25/11/1973 Αναλαμβάνει την συνέχιση της χούντας ο διοικητής της Ε.Σ.Α(Ελληνική Στρατιωτική Αστυνομία) (=πολύ ξύλο και βασανιστήρια) Δημήτρης Ιωαννιδης ως ο άνθρωπος των εξωτερικών δυνάμεων... Και συνεχίζει την δικτατορία μέχρι και που χάσαμε την Κύπρο το '74!
ΑΡΑ ΠΟΙΑ ΧΟΥΝΤΑ ΕΡΙΞΕ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ?

14/10/1974 Οι περιβόητοι νεκροί του πολυτεχνείου!!! Επί ΝΔ αναλαμβάνει ο εισαγγελέας Δημήτρης Τσεβας έρευνα με σκοπό το αριθμό και την ταυτότητα των νεκρών. Σύμφωνα με το πόρισμα δεν υπήρχε κανένας εντός του πολυτεχνείου!! (Ολόκληρο το πόρισμα Τσεβα ΕΔΩ)

1981 Επί Ανδρέα Παπανδρέου αναλαμβάνει την αποκατάσταση της αλήθειας για τους νεκρούς του πολυτεχνείου ο Αστυνόμος Γεώργιος Σαμπάνης. Το πόρισμα ίδιο με του Τσεβα, ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.

ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΨΕΜΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ!!!

Περισσότερες λεπτομέρειες στις φωτογραφίες και στα βίντεο που ακολουθούν!

ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΕΚΡΩΝ σύμφωνα με το πόρισμα Σαμπάνη και μέρος που σκοτώθηκαν.

Το πρωτότυπο (δυσανάγνωστο)


Η κεφαλή του καθηγητή πανεπιστημίου Νίκου Σβορώνου, ο οποίος τον Νοεμβρίου 1973, ευρισκόταν εκτός Ελλάδος! Ο Νίκος Σβορώνος (1911 - 26 Απριλίου 1989) υπήρξε σημαντικός Έλληνας ιστορικός με ιδιαίτερη επιρροή στην σύγχρονη ιστοριογραφία στην Ελλάδα.


 


Ο Αξιωματικός του Άρματος μιλάει για το Πολυτεχνείο Στο πρώτο 10λεπτο της ακόλουθης εκπομπής επιβεβαιώνονται πολλά από τα παραπάνω και συμπληρώνονται και άλλες πληροφορίες!
 


Οι ακόλουθες 2 εκπομπές αφιερωμένες στο ψέμα του αιώνα που ονομάζεται Πολυτεχνείο ακούγονται μαρτυρίες ανθρώπων που βρισκόταν εκεί, φοιτητής και στρατιωτικός, λένε τα ίδια και επιβεβαιώνουν όλα τα παραπάνω!!
(Ασχέτως αν συμφωνείτε με το ύφος του παρουσιαστή και της εκπομπής... αξίζει να ακούσουμε τις μαρτυρίες των ανθρώπων!)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου