Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

Τιμή εις την Γυναίκα εν Γη και Ουρανώ.

Άγαλμα της Κλεοπάτρας, Alfonso Balzico 1869
Εικ. άγαλμα της Κλεοπάτρας, Alfonso Balzico 1869
«Τιμή εις την γυναίκα εν γη και ουρανώ.
Αυτή μας καθιστά ικανούς να κατανοώμεν
την παντοδύναμον μητέρα, την Φύσιν.
Αυτή είναι η καθηγιασμένη εικών της φύσεως
και μας βοηθεί να ανερχώμεθα βαθμηδόν
προς την ψυχήν του Κόσμου,
ήτις δίδει γέννησιν, διατηρεί,
ανακαινίζει και φέρει μαζί της
τον Κόσμον των ψυχών εις το πέπλον του φωτός…»
Πυθαγόρας (Ιάμβλιχος: “Περί Πυθαγορικού βίου”).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου