Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016

Iερή Δήλωση Εφαρμογής του Άρθρου 120 και Καταγγελία κατά του από 24\11\2011 διαρκούς κακουργήματος καταπάτησης του Όρκου

Εκτυπώνουμε σε φύλα διπλής όψης 2 αντίγραφα , καταθέτουμε στην αστυνομία της Περιοχής μας το 1 αντίγραφο και με γραπτή αίτηση ζητάμε απ την αστυνομία επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο . ( η κατάθεση είναι ατελώς , δεν πληρώνουμε παράβολο
Δείτε την και στη σημείωση τούτη , σε απλό κείμενο το οποίο μπορείτε να ΄βάλετε σε αρχείο με αντιγραφή -επικόλληση και να το εκτυπώσετε.Iερή Δήλωση Εφαρμογής του Άρθρου 120 και Καταγγελία κατά του από 24\11\2011 διαρκούς κακουργήματος καταπάτησης του Όρκου . ΑΝΑΦΟΡΑ -ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ, προς όλα τα Σώματα Ασφαλείας και προς τον κάθε Πολίτη, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36 ΚΑΙ 40 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 134,135,136,137,138,139,140,141, 142, ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΚΑI 120 TOΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. Ημερομηνία: - - 2016 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ Προς και διά του Αστυνομικού Τμήματος ………. υπόψη Αξιωματικού Υπηρεσίας και ή Ανακριτικού υπαλλήλου. Όνομα: …………………………………………………………………. Επώνυμο: ……………………………………………………………… Όνομα Πατρός: ………………………………………………………… Όνομα Μητρός: …………………………………………………………. Διεύθυνση: ……………………………………………………………… Περιοχή: ………………………………………………………………... Τ.Κ.: ……………………………………………………………………. Α.Φ.Μ : ………………………………………………………………… Αριθμός Ταυτότητας: ……………………………………………….…. Αρχή Έκδοσης: ………………………………………………………… Ημερ. Έκδοσης: ………………………………………………………... Ημερομηνία Γεννήσεως: ……………………………………………….. Επάγγελμα: ……………………………………………………………... Υπηκοότητα: …………………………………………………………….. Θρήσκευμα: ……………………………………………………………… Συμπληρωματική και σχετική των κάτωθι καταγγελιών: α)Της από 05/05/2012 και υπ. αριθμόν 9009|20|27 κατάθεση, δήλωση-αίτηση-καταγγελία κατά της Κυβέρνησης και όλων των κομμάτων για συναυτουργία και συνέργεια σε εσχάτη προδοσία. β) Την ένσταση κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών 2015, που έχει κατατεθεί στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο στις 19/01/2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 17, όπου σύμφωνα με αυτήν οι Έλληνες Πολίτες για δεύτερη φορά (μετά την ανακοίνωση απ την έδρα της βουλής της δικογραφίας για προδοσία, κατήγγειλαν και καταδίκασαν για συναυτουργία και συνέργεια σε εσχάτη προδοσία όλους τους πολιτικούς αλλά και όλους όσους συμμετείχαν ως υποψήφιοι οι οποίοι εν μέσω κατοχής και εσχάτης προδοσίας κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επανάληψη αποπειράθηκαν με δόλο και πρόθεση να διεξάγουν εκλογές με απώτερο σκοπό να νομιμοποιήσουν την κατοχή στην Ελλάδα. γ)Την από 14-09-2015 και υπ αρ.900|20|34 Καταγγελία-εφαρμογή του Άρθρου 120, κατά παντός υποψηφίου και ψηφοφόρου συμμετέχοντα σε κατοχικές εκλογές στις 20- 09-2015. [Προς πάσα Αρμόδια Εισαγγελία και Αρχή Και προς : 1 . Όλα τα Σώματα Ασφαλείας, το Δικαστικό Σώμα τους υπαλλήλους της Εφορίας , της Σ.Δ.Ο.Ε και όλων των ελεγκτικών μηχανισμών , προκειμένου να ενημερωθούν ότι από σήμερα και στο εξής οφείλουν να εξετάζουν οι ίδιοι τις εντολές που λαμβάνουν και να κρίνουν οι ίδιοι κατά πόσο θα τις εκτελέσουν , τις αγνοήσουν ή καταδικάσουν και εκείνες και τους εντολείς των ή να προχωρήσουν στη σύλληψη των εντολέων των. Καθώς από σήμερα ενημερώνονται και επίσημα , ότι αφενός η Ελλάδα βρίσκεται υπό κατοχή, αφετέρου δε και κυρίως για το γεγονός ότι η ελληνική δικαιοσύνη, έχει εις βάρος υπουργών μελών της κυβέρνησης, σχηματίσει από τις 24\11\2011, δικογραφία για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας. Και ότι εν λόγω κατηγορούμενοι αλλά και οι συνεργοί δια της σιωπής και υπόθαλψης του εν λόγω εγκλήματος (Εσχάτης Προδοσίας) είναι συγχρόνως οι εντολείς των Σωμάτων Ασφαλείας ,του Δικαστικού Σώματος και της Δ.Ο.Υ, οι οποίοι μάλιστα υπηρετούν θεσμούς, ασκούν καθήκοντα στα υπουργεία Δικαιοσύνης και Δημόσιας τάξης και Οικονομικών, είναι με τη σφραγίδα της Δικαιοσύνης, Αναξιόπιστοι . Από σήμερα λοιπόν , ενημερώνεστε και επισήμως , για το ότι οι διωκόμενοι με την προαναφερθείσα δικογραφία υπηρετούν θεσμούς, ασκούν καθήκοντα σε καίριες θέσεις στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Δημόσιας τάξης και οικονομικών και έχουν κριθεί προδήλως αλλά και νομίμως Αναξιόπιστοι (έτσι όπως αναλύεται στην παρούσα καταγγελία). Ένεκα των ανωτέρω αλλά και σύμφωνα με τον νόμο 3528 του 2007, στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 26 της 9/2/2007 Τεύχος Πρώτο. Στο ΜΕΡΟΣ Β΄ που αφορά τις Υποχρεώσεις, τους περιορισμούς, τα κωλύματα και την Αστική Ευθύνη σας αναφέρονται επί λέξη τα κάτωθι: Άρθρο 24. Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του κράτους, υπηρετεί μόνο τον Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία. Άρθρο 25. 1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών. 2. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική η παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. 3. Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρησή του, οφείλει να την διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Εάν το παραλείψει, θεωρείται ότι προσυπέγραψε ή θεώρησε. Ως εκ τούτου αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρησή του, οφείλει να την διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Συνεπώς, επειδή οι διαταγές που δίνονται προς την αστυνομία προς το δικαστικό σώμα και προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς προέρχονται από αναξιόπιστους (συνεργούς στην προδοσία δια της σιωπής και κατηγορούμενους Εσχάτης Προδοσίας), ο αστυνομικός, ,ο δικαστικός υπάλληλος , πολιτικός ή ο εφοριακός ,στο εξής οφείλει προηγουμένως να τις εξετάζει ο ίδιος και να αποφασίζει ο ίδιος για το αν τις θεωρεί εκτελέσιμες ή όχι. Σεβόμενος πάντα εμάς τους πολίτες που αντιστεκόμαστε στον εχθρό, δεν συγκαλύψαμε Εσχάτη Προδοσία , δεν καταπατήσαμε το Σύνταγμα και που βρισκόμενοι σε διαρκή ετοιμότητα σας καταθέσαμε εγκαίρως και εμπρόθεσμα τούτη εδώ την ιερή δήλωση. της εφαρμογής του άρθρου 120. Και προπάντων σεβόμενοι το άρθρο 120 παράγραφος 2 και ότι αυτό ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ. 2. Την κάθε Αρμόδια Εισαγγελία 3. Την Δ.Ο.Υ, την κάθε αρμόδια Εθνική και Διεθνή Αρχή της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Πολίτη, καθώς επίσης και των αρμοδίων Εκλογοδικείων αναλόγως. 4. Προς επίσημη ενημέρωση όλων των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων, πως όλοι οι ανώτεροι Αξιωματικοί ενσυνείδητα έχουν καταπατήσει τον Όρκο τους, από τις 24-11-2011 έως και σήμερα. Θα θεωρηθούν εχθροί εάν δεν σταματήσουν άμεσα να υπακούουν στις εντολές των Πολιτικών προϊσταμένων των, οι οποίοι από τις 24-11- 2011 κατηγορούνται επίσημα από την Ελληνική Δικαιοσύνη για το κακούργημα της Εσχάτης Προδοσίας, ή κυρίως στις εντολές συνεργών στην Εσχάτη Προδοσία , δια της σιωπής και της υπόθαλψης .Καθώς, βάσει του εθνικού και διεθνούς δικαίου, οι κατηγορούμενοι, και οι δια της σιωπής συνεργατών ως επίορκοι, αυτού του κακουργήματος, της Εσχάτης Προδοσίας και της υπέρβασης καθήκοντος, έχουν - βάσει των Άρθρων του Συντάγματος - καταπατήσει και χάσει την ιδιότητά τους ως προϊστάμενοι των Ενόπλων δυνάμεων παρά έχουν αυτή του κατηγορουμένου για Εσχάτη Προδοσία.. 5.Προς Στρατοδικεία 6. Κάθε Ιερά Αρχιεπισκοπή. Κύριε Εισαγγελέα, ζητώ να αφαιρεθεί άμεσα το όνομά μου από τα τηρούμενα βιβλία των καλπών έτους 2012 και να διαγραφεί εκείνη η συγκεκριμένη συμμετοχή μου. Την ανακαλώ. Και δηλώνω ότι το αφαιρώ εγώ με την παρούσα επίσημη δήλωσή μου. Καταγγέλλω εκείνες τις εκλογές του 2012 και επίσης ανακαλώ τη συμμετοχή που είχα σε αυτές, όπως καταγγέλλω επίσης για τους ίδιους λόγους τις βουλευτικές εκλογές που έγιναν στις 25/01/2015 και στις 20/09/2015 αλλά και το Δημοψήφισμα που έγινε στις 05/07/2015. Και δηλώνω: ότι στις 6 Μαΐου 2012, στις 17 Ιουνίου 2012, στις 25 Ιανουαρίου2015,στις 20 Σεπτεμβρίου 2015 και στις 05 Ιουλίου 2015, εγώ και άλλοι συμπολίτες μου εξαπατηθήκαμε, λαμβάνοντας μέρος σε δημοψήφισμα και εκλογές κατοχικές εγκληματικές και παράνομες διεθνώς καταδικαστέες και άκυρες , που είχε στήσει εχθρός και κατακτητής με δόλιες διαδικασίες μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Οι οποίες εκλογές και το δημοψήφισμα σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία παραθέτω, ήταν εθνικώς και διεθνώς παράνομες και άκυρες. Δηλώνω , ότι συμφωνώ απόλυτα με όλους τους συμπολίτες μου εκείνους οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν, στις 06 Μαΐου & στις 17 Ιουνίου 2012, στις 25 Ιανουαρίου2015 &στις 20 Σεπτεμβρίου 2015, δια της αποχής των από τη διεξαγωγή εκείνων των κατοχικών και παράνομων εκλογών καθώς επίσης και του κατοχικού δημοψηφίσματος που έγινε στις 7 Ιουλίου 2015. Συμφωνώ επίσης με εκείνους τούς συμπολίτες μου οι οποίοι είχαν στις 5/5/2012, καταθέσει προς τις Εισαγγελικές Αρχές την υπ’ αριθμόν 9009|20|27 δήλωση - αίτηση – καταγγελία & στις 19\01\2015 με αρ πρωτ. 17 αντιστοίχως αλλά και καταγγελίες κατά του κατοχικού δημοψηφίσματος μέσο τελεσίγραφου που μέρος του λαού , έστειλε στους εν ενεργεία πολιτικούς της βουλής. Στις οποίες καταγγελίες και εγώ από σήμερα είμαι συν καταγγέλλων και σας τις ξανακαταθέτω εδώ τώρα. Έτσι, εγώ και οι συμπολίτες μου, δεν αναγνωρίζουμε εν μέσω κατοχής εκλογικούς ή άλλους νόμους , νομοθετημένους σε περιόδους συνταγματικής αστάθειας, υποδούλωσης και κατοχής, όπως ετούτη εδώ όπου διανύουμε τώρα στην πατρίδα μας. Νόμους νομοθετημένους παράνομα από νομοθέτες οι οποίοι κατηγορούνται επίσημα από την Ελληνική Δικαιοσύνη για Εσχάτη Προδοσία ή άλλους που έχουν δια της σιωπής των συνεργήσει στην συγκάλυψη της προδοσίας και στην κακουργηματική παράληψη διώξεών της . Καταδικάζουμε εκείνους τούς νόμους κύριε Εισαγγελέα και που κακώς τα ονόματα των άνω κατηγορουμένων εκείνων αλλά των συναυτουργών των που συγκάλυψαν την προδοσία , ευρίσκονταν παρανόμως, μέσα στα ψηφοδέλτια των Εθνικών μας εκλογών. Κύριε Εισαγγελέα : Η παράλειψη διώξεων του εγκλήματος της προδοσίας, εκ των πραγμάτων συνιστά κατοχή. Και σε καιρούς κατοχής παύουν να ισχύουν οι διεθνείς συμβάσεις. Παύουν να ισχύουν και εκείνες που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 28 του Συντάγματος. Κύριε Εισαγγελέα, σας ανακοινώνω πως από σήμερα σταματώ να αναγνωρίζω την βουλή και την κυβέρνηση ως νόμιμη βουλή και κυβέρνηση της Ελλάδας. Αφού, υπό τον ζυγό και την κατοχή της κομματοκρατίας και όλων των πολιτικών κομμάτων, εγώ και οι συμπολίτες μου φοβόμαστε πλέον, μήπως είμαστε τα επόμενα θύματα αυτοκτονιών από χρέη ή θύματα από οτιδήποτε άλλη αιτία προερχόμενη από την υποδούλωση την οποία καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε και ορκιζόμαστε ότι θα την πολεμήσουμε με οποιοδήποτε δυνατό η αδύνατο μέσο. Ενώ, στη συνείδηση εμού και των συμπολιτών μου, ο κάθε ένας εξ αυτών(των βουλευτών) δια της υπεκφυγής του να προσφερθεί και να υπογράψει πρώτος προς την συμπλήρωση των εν λόγω 30 υπογραφών, ευθύνεται για τις μέχρι στιγμής αυτοκτονίες συμπολιτών μου από χρέη, αφού δια της ενσυνείδητης παραλήψεώς του, ως εχθρός του λαού και της πατρίδος πλέον, κανείς εκ των βουλευτών του κοινοβουλίου, ακόμη και τώρα μετεκλογικά δεν έχει κάνει κάποια δήλωση και να πει ότι προσφέρει την υπογραφή του προς τη συμπλήρωση των 30 υπογραφών που απαιτούνται προκειμένου να αρθούν οι ασυλίες και να ασκηθούν διώξεις εναντίον των πολιτικών που έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα και που έχουν πατήσει τον ΟΡΚΟ, παραβιάζοντας δια της βίας άρθρα τού Ελληνικού Συντάγματος, εκτελώντας ενσυνείδητα εντολές του εχθρού και εισβολέα, και φέρνοντας δια της βίας και παρανόμως στη βουλή προς ψήφιση, απορριπτέα και καταδικαστέα από το Σύνταγμά μας νομοσχέδια . Ενώ αλήθεια είναι , ότι στο άρθρο 120 παράγραφος 2, το ίδιο το Σύνταγμά μας, επιβάλει σε όλους τους πολίτες (και στους Δικαστικούς) την ανυπακοή των νόμων που δεν είναι σύμφωνοι με αυτό. Και ειδικά , μας επιβάλει να καταδικάσουμε και να πολεμήσουμε αυτούς απορριπτέους νόμους, μαζί και ως εχθρό της πατρίδας μας , τον όποιον φυσικό αυτουργό που θα επιχειρήσει να επιβάλει την εφαρμογή των. Παράγραφος 2. “O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.” Επίσης θέλω να επισημάνω και να καταδικάσω το γεγονός , ότι όλοι οι βουλευτές καθώς και όλοι οι υποψήφιοι των μέχρι στιγμής εθνικών εκλογών, από κοινού υποκρύπτουν και συγκαλύπτουν ότι έχει από την έδρα της βουλής ανακοινωθεί. Εσχάτη Προδοσία και ότι επίσης επικροτούν και αποδέχονται φυσιολογικό το γεγονός ότι δεν ξεκίνησαν εγκαίρως οι προβλεπόμενες από το Νόμο και το Σύνταγμα ποινικές διώξεις για την εν λόγω δικογραφία Εσχάτης Προδοσίας που έχει η Ελληνική Δικαιοσύνη σχηματίσει κατά 173 βουλευτών και υπουργών μελών της κυβέρνησης . Ενώ αλήθεια είναι , ότι για 4 χρόνια τώρα ούτε μία επερώτηση δεν έχει, κανείς εκ των βουλευτών καταθέσει στη βουλή για κείνο το μείζον θέμα της Εσχάτης Προδοσίας. Διασύροντας και απαξιώνοντας συνειδητά και δια της εγκληματικής των εκείνης σιωπής με τον πιο χυδαίο και προκλητικό τρόπο, την Ελληνική Δικαιοσύνη και τις Ελληνικές Εισαγγελικές Αρχές που τόλμησαν τούτη την περίοδο κατοχής και βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος, να διατυπώσουν κατηγορίες και δικογραφία για το ειδεχθές εκείνο κακούργημα που διεπράχθη κατά της πατρίδος και του λαού. Διότι ακόμη και με το Άρθρο 36 του κώδικα της ποινικής δικονομίας, όπου σε περιόδους ειρήνης και δημοκρατίας, για αυτεπαγγέλτως διωκόμενα ποινικά αδικήματα και κυβερνητικά εγκλήματα όπως εκείνο της Εσχάτης Προδοσίας, επιλαμβάνεται και ξεκινά η ποινική διαδικασία έγκαιρα και δεν χρειάζεται η άδεια της βουλής .Το γεγονός ότι ποινική δίωξη δεν έχει ξεκινήσει, επιβεβαιώνει και τεκμηριώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται επίσημα υπό την κατοχή του εχθρού και ότι όλοι οι πολίτες οφείλουμε να αντισταθούμε με κάθε μέσο. Δηλώνω ενόρκως προς την Δ.Ο.Υ.(εφορία), προς κάθε ενδιαφερόμενη αρχή και προς κάθε φυσικό πρόσωπο που υπηρετεί ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι από σήμερα και καθ΄όλη τη διάρκεια που η Πατρίδα μου, το Σύνταγμα η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη τελούν υπό την κατοχή του εχθρού και της κομματοκρατίας, θα πολεμήσω μέχρι τελικής πτώσης το όποιο φυσικό ή μη πρόσωπο αποπειραθεί ή σκεφθεί μέσω κατοχής να επιβάλλει σε μένα ή τους συμπολίτες μου την εφαρμογή των νόμων εκείνων που έχουν θεσπιστεί μέσω κατοχής και από επίορκους νομοθέτες πολιτικούς και κατηγορουμένους από τη Δικαιοσύνη για το κακούργημα της Εσχάτης Προδοσίας ή από νομοθέτες που δια της σιωπής των συγκάλυψαν την προδοσία. Δηλαδή, από νομοθέτες ένοχους ήδη απ το άρθρο 120 για συνέργεια σε Εσχάτη Προδοσία, που οι οποίοι συγκάλυψαν και υπέθαλψαν την εν λόγω παρακάτω δικογραφία που ανακοινώθηκε στις 24\11\2011 απ την έδρα της βουλής και που συνέργησαν στην κακουργηματική παράληψη διώξεων προδοσίας με σκοπό τη νομιμοποίηση της κατοχής της Πατρίδας μας και της Δικαιοσύνης. Καταδικάζουμε εκείνους τούς εκλογικούς νόμους κύριε Εισαγγελέα, (είμαι σίγουρος ότι και εσείς τους καταδικάζετε ) και που κακώς τα ονόματα των άνω κατηγορουμένων εκείνων αλλά των συναυτουργών των που συγκάλυψαν το έγκλημα της προδοσίας , ευρίσκονταν παρανόμως , μέσα στα ψηφοδέλτια των Εθνικών μας εκλογών. Κύριε Εισαγγελέα, σας ανακοινώνω πως από σήμερα σταματώ να αναγνωρίζω την νυν Κυβέρνηση ως την νόμιμη Κυβέρνηση της Ελλάδος . Ως εκ τούτου, όχι μόνο δεν αναγνωρίζω καμία απόφαση της, κανένα ψήφισμα της και καμία εξουσία της, αλλά όλα τα άνω που απορρέουν από εκείνην, τα καταδικάζω και τα θεωρώ εχθρικά, αναγνωρίζοντάς τα ως εχθρική εισβολή. Δεν την αναγνωρίζω ως νόμιμη ούτε ως φιλική προς την Πατρίδα και τους συμπολίτες μας. Καταγγέλλω την Κυβέρνηση και όλα τα συμμετέχοντα κόμματα , όπου τα οποία, όχι μόνο ενορχήστρωσαν και πραγματοποίησαν εκλογές που είναι εθνικά και διεθνώς παράνομες και κυρίως εχθρικές προς την Πατρίδα μου και τους συμπολίτες μου, για σύσταση, συναυτουργία, και από κοινού δράση με δόλο και πρόθεση προκειμένου να βλάψουν ανεπανόρθωτα την Πατρίδα μου τους συμπολίτες μου και εμένα τον ίδιο, για προσχεδιασμό, ενορχήστρωση εκλογών προδοτικών και παράνομων τόσο κατά τον Εθνικό όσο και κατά τον Διεθνή νόμο, όπου στις 06 Μαΐου & στις 17 Ιουνίου. 2012, στις 25 Ιανουαρίου2015 & στις 20 Σεπτεμβρίου 2015, καθώς επίσης και του κατοχικού δημοψηφίσματος που έγινε στις 5 Ιουλίου 2015 αλλά και κείνων στις 20- 09-2015, όπου κληθήκαμε εν μέσω επίσημης κατοχής, εκ του καθήκοντος εγώ και οι συμπολίτες μου να ασκήσουμε τα εκλογικά μας δικαιώματα ενσυνειδήτως. Επίσης: Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε για Άμεση Συνέργεια και τους Ιερωμένους αυτούς συγκεκριμένα οι οποίοι δια του σφετερισμού της ιερής των θέσεως και καταχαρούμενοι την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών που είχαν απέναντι στην θέση που εκείνοι υπηρετούν και στο Ελληνικό Σύνταγμα της Ελλάδος, συνέργησαν άμεσα με τους άνω υπόπτους για εσχάτη προδοσία πολιτικούς και οι οποίοι ενσυνείδητα και εν γνώση της ποινικά κολάσιμης πράξης, που με δόλο ενώπιον Θεού διέπραξαν δια του μυστήριου της Ορκωμοσίας, την οποία ατίμασαν, ορκίζοντας την παράνομη κυβέρνηση που είχε συσταθεί από ποινικά διωκόμενους και κατηγορούμενους από την Ελληνική Δικαιοσύνη για Εσχάτη Προδοσία και η οποία δεν είχε ποτέ την Λαϊκή εντολή να κυβερνήσει. Ενώ συγχρόνως σχεδιάζουν να επαναλάβουν την ίδια ποινικά κολάσιμη πράξη, επίσης με δόλο και πρόθεση να νομιμοποιήσουν κυβερνήσεις δια της ορκωμοσίας , μάλιστα τη στιγμή που και ο όρκος ,είχε στις 24\11\2011 καταπατηθεί επίσημα τουλάχιστο από τις Ένοπλες Δυνάμεις ενώ οι Ιερωμένοι απέφυγαν να καταγγείλουν εκείνο το κακούργημα της καταπάτησης εσκεμμένα . Διότι όφειλαν να το καταγγείλουν. Όπως ακριβώς είχαν προ μηνών οι ιερωμένοι πράξει, νομιμοποιώντας εις βάρος του Ελληνικού Λαού παράνομη Κυβέρνηση, και όπως προσχεδιάζουν να πράξουν με εκείνη που θα προκύψει στις προσεχείς ιδιόρρυθμες εκλογές, οι οποίες είναι κατοχικές παράνομες, απαράδεκτες και άκρως φασιστικές. Κύριε εισαγγελέα, σας στέλνω αυτή την Δήλωση-Καταγγελία-Αίτηση για να σας ενημερώσω ότι, ως ελεύθερος Έλλην πολίτης, δεν αποδέχομαι την παράδοση της Εθνικής Κυριαρχίας της χώρας μου. Καμία κυβέρνηση – και ειδικά μία ΜΗ εκλεγμένη – δεν έχει δικαίωμα να μου αφαιρέσει δικαιώματα που μου παρέχει το Σύνταγμα της Ελλάδας . Σας Καταθέτω σχετικό των πρακτικών της βουλής απόσπασμα, το οποίο και επικαλούμαι. Ενώ, απαιτώ εγώ και οι συμπολίτες μου να γνωρίζω όλα τα ονόματα που εμπλέκονται σε άμεση συνέργεια και όλων των φυσικών αυτουργών που οι άνω Υπουργοί ευθύνονται για την προτροπή αυτών σε ποινικώς κολάσιμα αδικήματα, και μάλιστα τουλάχιστον 2 μήνες πριν πάω να ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα. Από την 24/11/2011, διότι : Αφού πρώτα διεβιβάσθη στη Βουλή από τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αφού είχε επίσημα ανακοινωθεί από τον τότε αντιπρόεδρο της βουλής κ. Αποστολάτο ο οποίος ανακοίνωσε ότι: “Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγματος και του Ν.3126/2003 για Ποινική Ευθύνη των Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία κατά µελών της Κυβέρνησης.” Επίσης, σύμφωνα με την υποχρέωση που το Άρθρο 120 του Συντάγματος επιβάλλει σε όλους τούς πολίτες , να προασπίσουμε με οιονδήποτε τρόπο το Σύνταγμα ,την ανθρώπινη υπόσταση και αξιοπρέπεια μας αλλά και κάθε ανθρώπινο δικαίωμα, όπου σήμερα ,απειλείται από τον εισβολέα εχθρό και διοργανωτή τούτων των παράνομων και προδοτικών εκλογών δια των ομήρων του νυν κυβερνώντων αλλά και των επίσης ομήρων του που είναι όλα τα κόμματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη προβάλει ουδεμία αντίσταση στον εισβολέα και που είναι απόλυτα σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις εχθροπραξίες του εχθρού καθώς τον διευκολύνουν ενεργά ή παθητικά. Οφείλω: Ν’ αντισταθώ με όποιο τρόπο μπορώ σε αυτή την μη νόμιμη κυβέρνηση και τους συνεργούς της.οποίοι προς το παρόν βρίσκονται και σε όλα τα εντός και εκτός βουλής κόμματα και κινήματα και λοιπά κομματικά μορφώματα ή πολιτικούς φορείς και οργανισμούς . Έτσι, σας ενημερώνω πως από σήμερα και μέχρι την διεξαγωγή νόμιμων εκλογών προχωρώ στις παρακάτω δράσεις: •Καταγγέλλω και καταδικάζω τους Ανώτερους Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων: 1.Για καταπάτηση του Όρκου που έχουν δώσει ενώπιον Θεού και ανθρώπων «να φυλλάτουν πίστη στην Πατρίδα, να προστατεύουν το Λαό, να υπακούν στο Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους» , να μην υπακούν σε εντολές ατόμων που γνωρίζουν ότι έχει ανακοινωθεί ότι είναι Ύποπτοι για Εσχάτη Προδοσία, όπως Δημοσίως και επισήμως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Δικαιοσύνη αλλά και από την έδρα της Ελληνικής Βουλής και το γνωρίζουν τουλάχιστον από την 24-11-2011 ότι αυτές οι εντολές πλέον πηγάζουν από τον εχθρό του Λαού και δίνονται σε Αξιωματικούς από επίσημα κατηγορούμενους ως ύποπτους Εσχάτης Προδοσίας. 2.Για ληστρική κλοπή του ίδρωτα-πλούτου του δικού μου, όπως και όλων των φορολογούμενων συμπολιτών μου ο οποίος από τις 24 – 11 – 2011, εξακολουθεί να τους συντηρεί στην επιβίωση των, μέσω των μηνιαίων απολαβών των έως και σήμερα, αφού εγώ και οι συμπολίτες μου, τους θεωρούμε επικίνδυνους για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των συνόρων της Πατρίδος μας όπως και την φύλαξη αυτής και των συνόρων της. Συνεπώς και για την δική μας ασφάλεια όλων ημών που ζούμε εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας .Καθώς εγώ και οι συμπολίτες μου απαιτούμε από τις Ένοπλες Δυνάμεις να μας παραδώσουν εγκαίρως τον οπλισμό και το εθνόσημο. Επίσης να μας επιστραφούν οι φόροι που έχουμε από τις 24\11\2011 έως και σήμερα , πληρώσει για τις μηνιαίες απολαβές των. Δεν αναγνωρίζω καμία – μα καμία – χρηματική οφειλή προς το κράτος που να την διαχειρίζεται αυτή η μη νόμιμη κυβέρνηση. Έτσι, σταματώ να πληρώνω οποιοδήποτε φόρο, είτε έμμεσο είτε άμεσο. Δεν αναγνωρίζω καμία οικονομική υποχρέωση προς δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία που να τελεί υπό τις οδηγίες της ανωτέρω Προδοτικής Κυβερνήσεως η κάθε άλλης μορφής προδοτικής συγκυβέρνησης . Δεν αναγνωρίζω καμία απόφαση εκτελεστικής αρχής που να τελεί υπό τις οδηγίες της – ειδικά όσον αφορά σε κατασχετές διαθέσεις . Κύριε Εισαγγελέα , δηλώνω προς πάσα αρμόδια αρχή, και προς κάθε ΔΟΥ , ότι από σήμερα και μέχρι να τελεσιδικήσει η εκδίκαση της δικογραφίας που εκκρεμεί κατά των πολιτικών για το κακούργημα της Εσχάτης Προδοσίας και μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η τιμή και η αξιοπρέπεια των ιερών δεσμεύσεων που θεσμοθετημένα και ανέκαθεν οι Ένοπλες Δυνάμεις και η Πολιτεία οφείλουν και υποχρεούνται να τηρούν απέναντι εμού και των συμπολιτών μου, αλλά και μέχρι να απαντήσουν όλοι οι υπεύθυνοι που υπέκρυπταν και αποσιωπούσαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τις 24\11\2011 έως και σήμερα τα όσα εγώ και οι συμπολίτες μου καταγγέλλουμε με τούτη την ιερή καταγγελία, σταματώ να πληρώνω οποιονδήποτε φόρο,οφειλή προς το δημόσιο(υπηρεσίες) ή οφειλή προς τις τράπεζες. Ενώ δηλώνω, ότι όσα έχω πληρώσει στο υπό κατοχή δημόσιο από τις 24\11\2011 έως και σήμερα , τα πλήρωσα εκβιαζόμενος και υπό την απειλή των κατασχέσεων των περιουσιακών μου στοιχείων. Και ότι θα τα ζητήσω πίσω εντόκως και μετά της ηθικής βλάβης που έχω από τις 24\11\2011 έως και σήμερα υποστεί . Οι παραπάνω δράσεις μου θα γίνουν λόγω της κατοχής της οποίας εγώ , οι συμπολίτες και η Πατρίδα μου βρισκόμαστε , αλλά και από το καθήκον που μου επιβάλλει το Άρθρο 120 του Συντάγματος και προπάντων η ανθρώπινη συνείδηση μου. Επίσης για κάθε δικαστική υπόθεση , καταγγελία ή νομική πράξη που αφορά εμένα ή που τυχόν θα προκύψει μελλοντικά, απαιτώ να ενσωματώνεται και να συνεκδικάζεται ως αναπόσπαστο κομμάτι τούτης της αναφοράς αναγγελίας που σας καταθέτω σήμερα. Κύριε Εισαγγελέα, καταγγέλλω και μηνύω για δόλο, πρόθεση και συνέργεια σε Εσχάτη Προδοσία, το όποιο δικαστικό όργανο αποπειραθεί να αρχειοθετήσει την παρούσα αναφορά αλλά και όλους τους υπεύθυνους και τα όργανα που θα συνεχίσουν δια της εγκληματικής των σιωπής αφενός να εκτελούν τυφλά εντολές κατηγορουμένων Εσχάτης Προδοσίας, αφετέρου να υποθάλπουν και να υποκρύπτουν το κακούργημα της παράληψης διώξεων του εγκλήματος της προδοσίας, επί του οποίου η Ελληνική Δικαιοσύνη έχει σχηματίσει δικογραφία αλλά και τα εγκλήματα που έχουν τελεσθεί κατά της πατρίδας και του λαού και που τα οποία εγώ και οι συμπολίτες μου καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε εντός τούτης της ιερής δηλώσεως-καταγγελίας . Ενώ από την Ελληνική Δικαιοσύνη περιμένουμε, την αναγνώριση πως καμία ευθύνη δεν έχουμε για τις επιπτώσεις αυτών των πράξεων, όπως και την διαγραφή οποιασδήποτε ποινής μας επιβληθεί από την τωρινή κατοχική κυβέρνηση η από κάθε άλλη μελλοντική κυβέρνηση που παρανόμως και με τις ιερές δεσμεύσεις των Ενόπλων Δυνάμεων επίσημα καταπατημένες θα εκλεγεί. Γνωρίζοντας άλλωστε ότι οι εντολές προς αυτήν έρχονται πλέον από τον εχθρό, τιμή μου θα είναι η κάθε ποινή από την παρούσα μη νόμιμη κυβέρνηση και εξαιτίας αυτών ή από όποια άλλη κυβέρνηση προδοτικού χαρακτήρα τυχόν θα προκύψει από παράνομες, άκυρες ή κατοχικές για μένα και τους συμπολίτες μου εκλογές. Επίσης καταγγέλλω και καταδικάζω το κατοχικό, παράνομο στημένο και απαράδεκτο σκέλος των εθνικών εκλογών ετούτων, όπου στα ψηφοδέλτια των οποίων παρανόμως εγκληματικά και δολίως θα βρίσκονται ονόματα πολιτικών οι οποίοι κατηγορούνται επίσημα από την Ελληνική Δικαιοσύνη για Εσχάτη Προδοσία και άλλοι οι οποίοι εχουν αποσιωπήσει και υποθάλψει την δικογραφία. Δεν αναγνωρίζουμε αυτές τις εκλογές, ούτε ως νόμιμες και ούτε ως έγκυρες. Υπενθυμίζω δε, ότι όλοι οι ενεργοί πολίτες υποχρεούνται από το Σύνταγμα, από το Νόμο και προπάντων από την ανθρώπινη υπόστασή των να γνωρίζουν ότι διεπράχθησαν αξιόποινες πράξεις . Και επομένως, τώρα που έχουν και επισήμως ενημερωθεί, πρέπει να καταγγείλουν όσα εγώ και οι συμπολίτες μου καταθέτουμε στην παρούσα Δήλωση – Καταγγελία, ειδάλλως αποδέχονται δια της κακουργηματικής των σιωπής την προδοσία κατά της χώρας και βάσει του Άρθρου 136 ΠΚ , ζητώ να αφαιρεθούν άμεσα τα πολιτικά τους δικαιώματα τουλάχιστο. ΚΑΘΩΣ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36 ΚΑΙ 40 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 36.- ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ. Όταν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από αναφορά, μήνυση ή άλλη είδηση ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη . *(Στην προκειμένη περίπτωση, η αξιόποινη πράξη και μάλιστα με τελεσίδικη απόφαση που εμπίπτει στο άρθρο 120,είναι η συγκάλυψη Εσχάτης Προδοσίας και η κακουργηματική παράληψη διώξεων για δικογραφία Εσχάτης Προδοσίας )* Άρθρο 40.- ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ. 1. Ακόμα και οι ιδιώτες οφείλουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, αν αντιληφθούν οι ίδιοι αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως, να την αναγγείλουν στον Εισαγγελέα.Πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε Ανακριτικό υπάλληλο. 2. Στην αναφορά ή την προφορική δήλωση πρέπει να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις. 3. Αν πολλοί πληροφορήθηκαν για την αξιόποινη πράξη, τότε καθένας έχει ξεχωριστά την υποχρέωση αυτή. Στην προκείμενη (για τον αρ.1) περίπτωση , εκτός των όσων καταγγέλλουμε , ως ενεργοί πολίτες οι οποίοι και ασκούμε τα εκλογικά μας δικαιώματα * κατά συνείδηση*, υποχρεούμεθα από το Σύνταγμα και το Νόμο , να αντιληφθούμε εγκαίρως ότι έχουν διαπραχθεί αξιόποινες πράξεις αλλά και εγκαίρως να τις καταγγείλουμε σε Ανακριτικό υπάλληλο . Δηλαδή υποχρεούμαστε απ το νόμο να γνωρίζουμε , ότι * έχει από την έδρα της βουλής ανακοινωθεί Εσχάτη Προδοσία *, και υποχρεούμαστε να καταγγείλουμε σε Ανακριτικό υπάλληλο ότι , Το γεγονός αυτό, υποκρύπτεται συγκαλύπτεται από τουλάχιστο όλους τους βουλευτές και από αρκετούς πολίτες , ότι κατά παράβαση του νόμου δεν έχουν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες από το Σύνταγμα ποινικές διώξεις , ότι η Πατρίδα βρίσκεται υπό κατοχή , ότι οι εκλογές μέσω κατοχής και οι μέσω κατοχής αλλαγές ή οι αναθεωρήσεις του Συντάγματος είναι εγκληματικές ενέργειες κατά της Πατρίδος και του Λαού και ενέργειες οι οποίες αποβλέπουν να κατοχυρώσουν εις βάρος του Λαού, Συνταγματικά τον εχθρό που κρατά την Πατρίδα υπό κατοχή. Επίσης οφείλουμε να γνωρίζουμε και να το καταγγείλουμε σε Ανακριτικό υπάλληλο ,ότι εγκληματική ενέργεια είναι το γεγονός ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (οι οποίες μάλιστα έχουν στην κατοχή των οπλισμό)από τις 24\11\2011 έως και σήμερα , εκτελούν εντολές Αναξιόπιστων και Κατηγορουμένων από την Ελληνική Δικαιοσύνη για το ειδεχθέστερο των κακουργημάτων, εκείνο της Εσχάτης Προδοσίας. Και ότι με αυτήν των την πράξη θέτουν σε άμεσο & διαρκή κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών . Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την εμπόλεμη πλέον (και κατοχική υπό του εισβολέα εχθρού και κατακτητή) κατάσταση την οποίαν βρίσκεται τώρα η Πατρίδα και ο Λαός, όπου σε εκείνες τις περιπτώσεις λογικό είναι πολλοί συμπολίτες μας να τελούν υπό ομηρία, δεν έχω από Εσάς αλλά και τον Θεσμό όπου υπηρετείτε τις ανάλογες απαιτήσεις όπου θα έπρεπε να είχα εν καιρώ συνταγματικής ομαλότητας, Δημοκρατίας , Ειρήνης και Ευνομίας . Γι' αυτό και ενημερώνω πάσα αρμόδια αρχή, ότι όσα σας καταθέτω εντός τούτης της Δηλώσεως - Καταγγελίας είναι οι επίσημες θέσεις μου και το έγγραφο τούτο στο εξής εκτός των άλλων, είναι και η ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ μου. Σας ζητώ να κοινοποιήσετε ετούτες μου τις αιτιάσεις σε Αρμόδιες Κρατικές υπηρεσίες και προπάντων σε Διεθνείς Αρμόδιες Αρχές για την τήρηση των διεθνών συμφωνιών μεταξύ των κρατών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να τους γνωστοποιήσετε επίσης ότι, εγώ και οι συμπολίτες μου, είτε τώρα ,είτε μετά την απελευθέρωση της Δημοκρατίας του Συντάγματος και της Πατρίδος, επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας .Σας ευχαριστώ Κύριε Εισαγγελέα για την υπομονή σας να με ακούσετε, κατανοώ πλήρως την θέση την οποίαν βρίσκεσθε και σας διαβεβαιώνω πως μπορείτε να επαφίεστε στην απόλυτα ανθρώπινη και Πατριωτική μου συνείδηση. Μετά τιμής. Αιτείται επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο της παρούσης με έξοδα εμού.file:///C:/Users/kostantinos/Downloads/I%CE%B5%CF%81%CE%AE%20%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85%20120-I%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3-2016.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου