Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

Ο ΚΩΔΙΞ....ΕΝΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ.

 

 

( Μέρος Ά) ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  

 

Ο  ΚΩΔΙΞ....ΕΝΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ  (ΕΝ-ΝΕ-Α=1+1+1=111)
(Γεύσεις.....και αρώματα....από τον πάνσοφο Ελληνικό Λόγο.)
1.)                ΕΚΣΤΑΣΙΣ = ( Η ΕΚΤΟΣ+ΣΤΑΣΕΩΣ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ….)
ΑΔΕΛΦΙΑ...Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΙΣ (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων), ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ. ΟΥΤΩΣ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΑΥΤΟΥ....ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ «ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ».
Η ΖΕΥΞΙΣ των δύο ειδήσεων των Νοητικών ΕΞΩ (Απολλωνίων) και συναισθηματικών ΕΣΩ (Διονυσιακών) , δημιούργησε την διεργασία της ΣΥΝ+ΕΙΔΗΣΕΩΣ, δηλα δή ο Άνθρωπος μέσω της ύπατης θεότητας (ΖΕΥΣ), απέκτησε συνείδηση:
ΖΕΥΞΙΣ=682=>7   (ΣΕΠΤΑ-ΙΕΡΑ)    //   ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ=1087=>7   (ΣΕΠΤΑ ΙΕΡΑ)
ΕΣΩ=1005=>6   //    ΕΞΩ=865=>1
Η ΖΕΥΞΙΣ των ΕΞΩ-ΕΣΩ [Είδησης] είναι αυτή που έδειξε μια μεγάλη αλήθεια, την γέννηση του Λόγου.
ΕΙΔΗΣΙΣ=437=>5 // ΛΟΓΟΣ=373=>4....ούτως ο Λόγος μέσω του Διός ....απέκτησε ολοκληρωμένη συνείδηση.
Η διαφορά μεταξύ ΕΙΔΗΣΕΩΣ και ΛΟΓΟΥ είναι 437-373 και απαιτεί την ΖΕΥΞΙΝ των ΣΕΠΤΩΝ-ΙΕΡΩΝ (7) =1 για να γίνει η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ (7) ΣΕΠΤΑ. 437-373=64=ΑΛΗΘΕΙΑ. ΑΛΗΘΕΙΑ=64=>1....μία είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ( ΘΕΙΑ  ΑΛΗ)....οι εκφάνσεις της...πολλές.
Ο Ελληνικός ΛΟΓΟΣ είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ.....Αδέλφια...και είναι πλήρως συνειδητοποιημένος.
Η ΖΕΥ-ξις των Ειδήσεων (ΕΞΩ-ΕΣΩ)...μας έδωσε το στίγμα της, ίνα αρχίσει πλέον ελεύθερα ο ανθρώπινος ΔΙΑ-λογισμός. Ούτως γεννήθηκε ο ΔΑΙΜΩΝ του λόγου από την εμπεριστατωμένη και εξ ονύχων έρευνας : (ΔΑΙΜΩΝ-ΕΙΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ.... ΔΑΙΜΩΝ ΛΟΓΟΥ=905+573=>2.
Το σύμβολο του ΛΟΓΟΥ είναι ο ΕΡΜΗΣ ο Τρισμέγιστος. ΕΡΜΗΣ=353=>2.
ΛΟΓΟΣ=373, ΕΡΜΗΣ=353, η διαφορά τους είναι 373-353=20, δηλαδή 2=> ο πυθμένας αυτός καθαυτός.
Ούτως ο ΕΡΜΗΣ–ΛΟΓΟΣ πληροφοριοδότης της καλής αγγελίας, μεταφέρει την γνώση της φύσης και των μυστικών της στην ανθρωπότητα.....ίνα αρχίσει ο ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ και να σχηματιστεί η απαστράπτουσα λέξη ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ και να καταλήξει στο απαρέμφατο.....ΔΙΑΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ.
Εις το ανάγνωσμα της λέξεως Διαλογισμός συνήθως....μας παραπέμπει σε ανατολίτικες θρησκείες...όμως είναι καθαρώς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ .
Ο ΔΙΑΣ ΕΣΤΙΝ=ΕΛΕΥΣΙΣ=ΩΝ=850
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ= (ΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑ). Ο Ζεύς είναι ο Νούς του Συμπαντικού Υπάρχειν δια των Συλλογισμών. Ο Λογισμός του Διός......είναι ο ελληνικός τρόπος του δια+λογίζεσθαι, ο οποίος  αναπτύσσεται με βάσιν την αρχήν της Δικαιοσύνης. Μετά τονΔία+Λογισμόν ακολουθούν....οι Σύν+Λογισμοί....κάτι το οποίον συνήθως το αγνοείτε.  Μετά την διάσπασιν του εαυτού και τον κατακερματισμόν του «εγώ» με στόχον τον κριτικόν έλεγχον και σκοπόν την αναγνώρισιν των αδυναμιών και δυνατοτήτων του.....ακολουθεί η ζεύξις (ζευ-) του Διός, η επαναφέρουσα την ενότητα εις την ψυχήν.....δια του υιού του Διός,....Απόλλωνος.
ΑΔΕΛΦΙΑ.....σκοπός του Δια+λογισμού είναι η αυτοθεραπεία με προτύπους αρχάς τον Απόλλωνα. Αυτοθεραπευμένον  το Όν με ιδεατά πρότυπα τον Δία, Απόλλωνα, Χείρωνα, έχει την ευτυχίαν  να διαπιστώση ότι και τα άλλα όντα του περιβάλλοντος του.....ωφελούνται εκ της αλλαγής αυτής.
Οι ιδιότητες των (θεών) ίνα έχουν φυσική διείσδυση εις την Ψυχή μας....οφείλουν να μεταβληθούν σε ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΟΡΘΑ από τον ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΔΙΑΚΟΣΜΟ των ΘΕΙΩΝ ΟΝΤΩΝ. Τούτη η μεταφορά ΑΔΕΛΦΙΑ.....γίνεται με την ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ. Η Ενδοσκόπησις είναι η καθολική θέαση της κάθε εξεταζόμενης ΕΝΝΟΙΑΣ, η οποία φυσικά έπεται του ΣΥΝ+ΔΙΑ+ΛΟΓΙΣΜΟΥ.  Ο Νούς είναι μία καθαρή ΟΥΣΙΑ, η οποία έχει την δυνατότητα να δημιουργεί αυθεντικούς ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, μετά τις ΓΝΩΣΕΙΣ των ΑΙΤΙΩΝ, οι οποίες φέρουν στην ΔΙΑ-ΓΝΩΣΗ.....τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Τα αίτια είναι συνήθως κρυφά....και ο μόνος τρόπος να αποκαλυφθούν τα κεκρυμμένα αίτια της Φύσεως....είναι η ΣΚΟΠΕΥΣΙΣ της ΣΚΕΨΕΩΣ μας.....η οποία θα δημιουργήσει τον αποκεκαθαρμένο ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟ. Μέσω της Διανοίας(ΝΟΥΣ ΔΙΟΣ) διαμορφώνουμε από το περιβάλλον μας ΑΠΟΨΗ, εκ των προτέρων γενικών δοξασιών....που εντέχνως μας περιβάλλουν.....επί παντός επιστητού...διαφορές μεταξύ των κοινών αποδεκτών και της αυθεντικής ενδοσκοπικής εξέτασης των εννοιών.
 Άτομα με υπερευαίσθητον ψυχισμόν, αναζητούν, δια της εκλάμψεως, την οδόν προς τα ΘΕΙΑ ΠΕΔΙΑ, τα οποία δεν γνωρίζουν. Λησμονούν όμως την προτεραιότητα της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ και ΓΝΩΣΕΩΣ του εαυτού, βασικής προϋποθέσεως ψυχοσωματικής και ψυχονοητικής  υγιείας. ΑΔΕΛΦΙΑ....άνευ υγιούς ψυχοσωματικού και ψυχονοητικού φορέως, η πρόσβασις εις τα υπερβατικά πεδία είναι σχεδόν....ΑΔΥΝΑΤΟΣ.
Εκείνο που χρήζει προσοχής είναι......ειδικά τα άτομα εκείνα τα οποία ασχολούνται σήμερον με τον υπερβατικόν διαλογισμόν, δεν γνωρίζουν ότι η καθημερινή των προσπάθεια αυτοπειθαρχίας και αυτοσυγκεντρώσεως, πολύ πιθανόν να μη τα οδηγήση εις την οδόν της αυτοσυνειδησίας δια της αυτοτελειώσεως. Αυτοπειθαρχία και αυτοσυγκέντρωσις δεν φέρουν, ως επιστέγασμα των προσπαθειών, εις την ποθητήν  ένωσιν μετά του θείου Όντος. Το πιθανώτερον είναι να επιστρέφουν την ψυχήν εις εκείνην την ενοποιημένην θαλπωρήν της μήτρας, όταν ακόμη αύτη διατέλει εις κατάστασιν ιχθύος, αβαρής, εντός του ύδατος, αντιλαμβανομένη μόνον ενστικτωδώς τας ευχαρίστους ή μυστηριώδεις και ακαθορίστους δονήσεις. 

Η ΑΠΟΛΩΝΙΟΣ προσέγγισις είναι δυνατόν να πραγματοποιήση, δια του «γνώθι σαυτόν», την αυτοίασιν, βασικήν προυπόθεσιν θείας επαφής.
Το παράγγελμα του Φοίβου Απόλλωνος, της απολύτου καθαρότητος της ψυχής....οδηγεί την ΨΥΧΗ....εις τα Ολύμπια Θεία Πεδία.

2.) Ο  ΚΩΔΙΞ   ΕΝΝΕΑ (ΕΝ-ΝΕ-Α)

ΑΔΕΛΦΙΑ....( Οι αριθμοί δεν ΕΡΜΗ-νεύουν τα γεγονότα, τα γεγονότα ΕΡΜΗ-νεύουν τους αριθμούς.)
Πάρτε έναν οποιοδήποτε ΑΡΙΘΜΟ (....εντελώς  τυχαία παίρνω τον αριθμό 146). Κάνετε τον αναριθμητισμό στα αριθμητικά σύμβολα του 146.  Ήτοι: 146, 164, 416, 461, 641, 614.
Έχουμε έξι διαφορετικές τοποθετήσεις. Έξι διαφορετικούς αριθμούς, που ενώ αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι θα έχουν τον ίδιο πυθμένα ως λεξάριθμοι...είναι εντελώς διαφορετικοί και δηλώνουν ή ερμηνεύονται από διαφορετικά γεγονότα.
146
           18
164                 234
           252                27
416                207             45
           45                 72                9  ΕΝΝΕΑ
461                135             54
           180               18
641               153
           27
614

Το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντοτε.....ΕΝ-ΝΕ-Α.
Η τριαδικότητα του θείου είναι: Ρίζα του 9=3=>1+1+1 η ομοούσιος τριάς. (Τ-ΡΙΑ-Σ).
ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ=999 .....ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ=ΤΟ ΑΕΤΩΜΑ=1517
Το αέτωμα του Ναού μας δίνει: ΑΕΤΩΜΑ=Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ=1448...γι’ αυτό και ΑΕΤΩΜΑΤΑ=ΣΧΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ=Η ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ ΤΡΙΑΣ=1479....και όταν λέμε ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ ΤΡΙΑΣ.....εννοούμε την αρχική (ΔΙΑΣ/ΖΕΥΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΘΗΝΑ)...Πατήρ...Υιός...και Άγιον Πνεύμα.
Η ρίζα δηλώνει και αναγάγει το γεγονός εις την αρχή δηλα δή εις το ξεκίνημα, εις την ιδία ΡΙΖΑ του γεγονότος, στο ΑΠΟΛΥΤΟΝ  ΕΝ: ΡΙΖΑ=100+10+7+1=118=>1+1+8=10=>1+0=1
Ο ρόλος του πυθμένα είναι η ΡΙΖΑ του γεγονότος ΑΙΤΙΟΝ και ΑΙΤΙΑΤΟΝ. Ο πυθμένας 9 είναι ο μοναδικός πυθμένας κάθε αριθμού, είτε διψήφιος, είτε τριψήφιος, είτε τετραψήφιος είναι, είτε έχει άπειρα ψηφία, εάν πάρουμε τις διαφορές που προκύπτουν από τους εκάστοτε αναριθμητισμούς.
Τούτο ως φαίνεται ΑΔΕΛΦΙΑ.....είναι ένα ΑΞΙΩΜΑ.
Η Ελληνική Αλφάβητος είναι ένα ΕΡΓΑ-ΛΕΙΟΝ ( ΛΕΙΟΝ-ΕΡΓΟΝ)...το οποίον είναι χρήσιμον δια την ιδική μας πνευματική ΑΝ-ΕΛΙΞΗ. Κι ενώ έχουμε την πηγή....τρέχουμε να μάθουμε...ξένες γλώσσες....πόσο άσχετοι και ημιμαθείς...αληθώς είμαστε.....! Φυσικά τα ΦΩΝΗΕΝΤΑ....μας φωνάζουν.....αλλά εμείς ακόμη...έχουμε κλειστά τα ώτα μας....! Ας δούμε όμως την ολοκληρωμένη μορφή...της Ελληνικής Αλφαβήτου...που μας φωνάζει....ΕΝΝΕΑ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ :
Α       Β      Γ       Δ        Ε        F(ς)    Ζ       Η      Θ
 1       2       3        4        5         6        7         8       9  =  45

 Ι        Κ      Λ       Μ       Ν      Ξ       Ο      Π      Q
10      20     30      40       50     60      70     80     90  =   450

  Ρ       Σ      Τ       Υ       Φ       Χ       Ψ      Ω      Π (σαν πι)
100   200   300    400   500     600    700    800   900  =  4500Οι  ΕΝΝΕΑ (9) λοιπόν πρώτοι αριθμοί επιβεβαιώνουν το πλήθος των ΜΟΥΣΩΝ:ΜΟΥΣΑ=711=>9  ΕΝΝΕΑ.
Τα πάντα ΑΔΕΛΦΙΑ....καταλήγουν  εις το τελευταίο γράμμα της αιώνιας δεκάδας που φαίνεται από την θέση του, ωσάν να εποπτεύει συνάμα όλα τα άλλα, χαρίζοντας τάξη και την αρμονία.
Η λέξη θ-ΕΟΣ.....ξεκινάει από το γράμμα θ (ΘΗΤΑ) : ΘΗΤΑ=318=ΗΛΙΟΣ.Ομιλούμε για τον Θεό ΗΛΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ υιού ΔΙΟΣ.  Άνευ αυτού δεν υπάρχει το ΖΗΝ.
ΖΕΥΣ =612=>9   (ΕΝ-ΝΕ-Α).
ΚΩΔΙΞ = 894=> = 1+1+1= ΕΝΝΕΑ
ΕΝΝΕΑ=111=>3
ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΔΕΚΑ =446+85=531=>9   ΕΝ-ΝΕ-Α  (1-1-1).
ΘΕΙΟΝ=144=>9   ΕΝ-ΝΕ-Α.....όπου το 144....είναι ο αριθμός του αετώματος κάθε Ναού μας.ΑΛΦΑ=532=>1 / ΜΟΝΑΣ=361=>1 / ΕΝ=55=>1
Η ονομασία του γράμματος ΑΛΦΑ....αντιστοιχεί στη Λαβυρινθική Τετρακτύ και μας υποδεικνύει σε ποιο Συμπαντικό πρότυπο...δηλα δή υπόβαθρο....γραμματοδετούνται οι Αστερισμοί...που ανταποκρίνονται στα διάφορα γράμματα.
Το ΑΛΦΑ, η ΜΟΝΑΣ και το ΕΝ είναι το πρώτο ψηφίο της ομοουσίου Τριάδος.
ΕΨΙΛΟΝ=865=>1 / ΠΕΜΠΑΣ=406=>1 / ΖΗΤΑ=316=>1


Οι τρεις τούτες λέξεις ΕΨΙΛΟΝ-ΠΕΜΠΑΣ-ΖΗΤΑ αποτελούν και την τριαδικότητα του τελευταίου γράμματος του αλφαβήτου θ=9 ΕΝΝΕΑ=111
ΘΗΤΑ=318=ΗΛΙΟΣ. Αυτό το ΗΛΙΑΚΟΝ ΦΩΣ συμβολίζεται από τον ΗΛΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ τον ΜΕΓΙΣΤΟ και πρώτο ιατρό της ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ, σύμφωνα με τον όρκο του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ.
ΝΟΗΤΟΣ ΗΛΙΟΣ=1016=>8 / ΑΠΟΛΛΩΝ=1061=>8.....το 8 πλαγίως συμβολίζει το οο ΑΠΕΙΡΟΝ.

                                                                 
ΟΥΔΕΝ=ΔΥΟ+ΕΝ=529=>5+2+9=16=>1+6=7 // ΤΟ  ΟΥΔΕΝ=899=>8+9+9=26=>2+6=8
Το ουδέν αντιπροσωπεύει το τριαδικόν θείον ον (δύο+εν) και συμβολίζεται από τον κύκλον, ο οποίος όπως και το θείον ον δεν έχει αρχήν και τέλος.
Αν παραβλέψουμε το νούμερο μηδέν ανάμεσα από τη λέξη ΑΠΟΛΛΩΝ=1061 και γίνει 161.... (διότι εκ του μηδενός ΜΗΔΕ-ΕΝ παράγεται)....ορούμε την απόλυτη ταύτιση των αναριθμητισμών. Τα τρία αυτά ψηφία-161-σχηματίζουν τα τρία πρώτα ψηφία του χρυσού αριθμού φ=1,618…ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ, ΤΟ ΗΛΙΑΚΟΝ ΦΩΣ, ΤΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΦΩΣ, ΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΝ ΦΩΣ.
ΓΗ και ΥΔΩΡ μας ζήτησαν οι ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ...τους το αρνηθήκαμε και θυσιαστήκαμε γι’ αυτό.
ΑΡΤΟΝ και ΟΙΝΟΝ τους πρόσφεραν οι Ολύμπιοι Θεοί...και τον ίδιο τον ΗΛΙΟ, δηλα δή το ΔΙΟΝΥΣΟ ΖΑΓΡΕΑ και τη ΔΗΜΗΤΡΑ. Αλλά τούτοι....εις τον αγρόν ορούσαν.....!
Όμως ημείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ....κοινωνούμε...την ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ=25+1011=1036=>1 το ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΝ.
ΟΙΝΟΣ=400 / ΑΡΤΟΣ=671 / 400+671=1071=>1+7+1=ΕΝ-ΝΕ-Α. Ένας ΟΙΝΟΣ ΑΔΕΛΦΙΑ....μέσα την λέξη ΚΟΙΝΩΝΙΑ=1011 είναι.....(ΟΙΩΝ-ΟΣ),....ΟΙΩΝ=930=>12=>3= (1+1+1)=ΕΝ+ΝΕ+Α
Ο....ΟΙΩΝΟΣ είναι ....ΑΡΙ-ΣΤΟΣ (Α,Ρ,Ι ήτοι 1,100,10)..εις την Ελληνικήν Αλφάβητον.
ΕΒΔΟΜΑΣ=322=>ΝΟΜΟΣ=430=>7 /.....430-322=108=>1+8=9   ΕΝ-ΝΕ-Α
ΑΔΕΛΦΙΑ....ο πυθμένας είναι αυτός που επιβεβαιώνει οριστικά και τελεσίδικα το σωστό αποτέλεσμα. Και εφ’ όσον ο πυθμένας 9 (ΕΝ-ΝΕ-Α) εμφανίζεται παραστατικότατα ολοκληρωμένος σε κάθε περίπτωση, διαφορά ανόμοιων δεδομένων, εκ πρώτης όψεως, επιβεβαιώνει τον κανόνα της ύπαρξης των πρώτων 9 αριθμών.
Τον αριθμό των ΜΟΥΣΩΝ: ΜΟΥΣΑ=711=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α) / ΖΕΥΣ=612=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α) / η αφαίρεσις βγάζει ...711-612=99=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α)
ΝΟΥΣ=720=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α)  // ΖΕΥΣ=7+5+400+200 / ΝΟΥΣ=50+70+400+200...αν γίνει η αφαίρεσις των μηδενικών....Οι αριθμοί 5,7,4,2 είναι κοινοί, διότι το ΜΗΔΕΝ....δεν αλλάζει το αποτέλεσμα.Με ολίγα λόγια....αν δεν αντικρύσουμε τις ΠΙΕΡΙΔΕΣ ΜΟΥΣΕΣ....που έχουν τον αριθμό ΕΝΝΕΑ....δεν θα μπορέσουμε να ιδούμε το ΝΟΥ / ΖΕΥ......διότι οι ΜΟΥΣΕΣ...μας προετοιμάζουν και μας δείχνουν την ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΔΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΑΤΑΣΗΣ.
ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ=525. Οι αριθμοί 52 και 25 παριστάνουν αντιστοίχως το ορθόν και το αντίστροφον Ω.....(Ω-Μέγα)...εις την επίκλησιν της προσευχής της ΑΛΦΑΒΉΤΟΥ. «ΑΛ ΦΑ, ΒΗ ΤΑ ΓΑ ! ΑΜΑ ΔΕ ΕΛ, ΤΑ ΕΨ ΙΛΩΝ. ΣΤΗ ΙΓΜΑ, (ΙΝΑ) ΖΗΤΑ, ΗΤΑ, ΘΗ ΤΑ ΙΩΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΛΛΑΝ ΔΑ. (ΙΝΑ) ΜΗ ΝΥΞΗ, Ο ΜΙΚΡΟΝ (ΕΣΤΙ) ΠΥΡΟΣ (ΔΕ) ΙΓΜΑ ΤΑΦΗ ΕΨ ΙΛΩΝ, ΦΥ(ΟΙ) ΨΥΧΗ, Ω ΜΕΓΑ (ΕΣΤΙ).»
Ήλιε νοητέ το φώς, έρχου στη Γη! Κι εσύ Ήλιε ορατέ, ακτινοβόλησε στον πηλό που ψήνεται (αναβράζει). Ας γίνει ένα καταστάλλαγμα (ξηρά), ώστε να μπορέσουν τα εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν και να σταθούν επί της παλλομένης γης. Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν και κινδυνεύσει να ταφεί (απωλεσθεί) το καταστάλλαγμα της φωτιάς, που είναι το μέγιστο, το σημαντικότερον όλων.
                                        
                    52 25      
3.) ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΑΔΕΛΦΙΑ...ο άνθρωπος είναι πολίτης δύο κόσμων. Απολαμβάνει δύο ξεχωριστά είδη εμπειρίας, το ύπαρ (πραγματικότητα) και το όναρ (όνειρο, φανταστικό). Καθένα έχει τη δική του ΛΟΓΙΚΗ και τα δικά του όρια κι ούτε υπάρχει φανερός λόγος για να θεωρηθεί το ένα πιο σημαντικό από το άλλο. Ο πρώτος κόσμος είναι ο κόσμος της παγιότητας, ο δεύτερος κόσμος αποτελεί εμπειρία διαφυγής από τα δεσμά του χρόνου, του χώρου....και όπως μας λέει ο Shelley… « η  ψυχή την ώρα της δημιουργίας, είναι σαν ένα σβησμένο κάρβουνο, που κάποια αόρατη επίδραση, όπως ένας αβέβαιος άνεμος, το ξυπνά σε μια λαμπρότητα παροδική»
Αυτός ο ΟΥΡΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΔΕΛΦΙΑ….μπορεί ν’ αγγίξει τις καρδιές μας και μας θερμάνει ευχάριστα….την ψυχή μας. ΑΔΕΛΦΙΑ.....Ο ΕΛΛΗΝ είναι η αρχή....και αυτό επιβεβαιώνεται από την ίδια τη λέξη ΕΛΛΗΝ:
ΕΛΛΗΝ=123...ήτοι : ΑΒΓ ….δηλα δή....η ΕΝ-ΑΡΞΙΣ της Ελληνικής Αλφαβήτου και Αριθμήσεως.
Ο ΕΛΛΗΝ  με την συνεχή ροή της κίνησις …οφείλει να έλθει σ’επαφήν με το Ανώτερο Θείον Ον, γι’ αυτό χρησιμοποιεί τον Ναό.
ΝΑΟΣ=321    [ΕΛΛΗΝ=123 / ΝΑΟΣ=321]...ακριβώς αντίθετη αρίθμησις.Ο ΕΛΛΗΝ χρειάζεται όμως και την Γνώσιν την οποίαν θα λάβει μέσω της Ελληνικής Γλώσσης, …ΓΛΩΣΣΑ=1234……δηλα δή...οΕΛΛΗΝ=123 χρειάζεται το 4, ώστε να καταστεί η ΓΛΩΣΣΑ ωφέλιμος  γι’ αυτόν. Το 4 είναι το τελευταίο στοιχείον της γαίας…..το ΠΥΡ=580=13=>4.
[ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΑΙΑΣ: ΓΗ/ΥΔΩΡ/ΑΗΡ/ΠΥΡ ]……όπου ΠΥΡ….ήταν αυτό που έδωκεν απλόχερα….ο ΠΡΟ-ΜΗ-ΘΕΑΣ….δηλα δή ….. Η  ΓΝΩΣΙΣ…..τον οποίο στην συνέχεια τιμώρησε ο ΖΕΥΣ=9 ….και ο ΑΕΤΟΣ=9….του κατέτρωγε,,,,το ΗΠΑΡ=9….ήτοι….999.Για όσους δεν έχουν θέασιν εις το 999……και δεν ακολουθούν την ΟΡΘΗ=7   ΓΡΑΦΗ=9….δηλαδή την ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ και την γνώσιν της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, τότε παρουσιάζουν ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ= 124…..όπου παρατηρείται η έλλειψις του αριθμού 3 στη λέξη ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ....δηλα δή...τους λείπει η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ: ( ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ / ΑΠΟΛΛΩΝ / ΑΘΗΝΑ ).
Ούτως για όσους λοιπόν επικρατεί η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ……χρειάζεται οπωσδήποτε ΙΑΣΙΣ=421
[ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ=124 / ΙΑΣΙΣ=421]....ακριβώς αντίθετη αρίθμησις.
Η ΟΔΟΣ προς το ΦΩΣ=1500=>6…..έρχεται δια μέσω του Ε=5…..εις το  επόμενον στοιχείον της ΓΑΙΑΣ …όπου την περιλούζει….και είναι οΑΙΘΗΡ. Με την εμφάνιση του Ι=10…..της Ιεράς Τετρακτύος …..μετατρέπεται….σε  ΕΙ=5+10=15=>6. ……δηλα δή  η εμφάνισις του ΕΞ/6….του πρώτου ΤΕΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ....ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ.
Ίνα μετατραπεί το κάθε ανθρώπινο Όν ως Ε(ΛΛΑΝΙΟΣ)- Ι (ΦΙΓΕΝΗΣ)……οφείλει…..να κοιτάΕΙ….ψηλά  ατενίζοντας τον αριθμό 9=ΘΗΤΑ. Ο Πυθαγόρειος αριθμός ΕΝ-Νέα-(ρχή)…..ή αλλιώς  ΕΝ-ΝΕ-Α…..δηλα δή  η ΕΝΝΕΑΣ….παράγεται από φιλοσοφικής απόψεως και αριθμητικής, από την γνωμονική μονάδα δι’ απλής αυτογεννήσεως της....πέραν της αρχικής , ήτοι:
Αρχική τριαδική μονάς(=3)+2 φορές αυτογέννησις (2Χ3)  ή αριθμητικά 3+(2Χ3)=9-ΕΝΝΕΑΣ. Οι Πυθαγόρειοι επρέσβευαν ότι η ΕΝΝΕΑΣ....ήτο η «Κόρη» προελθούσα από την Μητέρα και τον Πατέρα με αυτογέννησι εκ του Πατρός, πράγμα που και επιβεβαιούται ως εξής:
ΠΑΤΗΡ=489=>21=>3=αρχική γέννησις του Πατρός(3) από την έλξιν της αρχικής Μονάδος(1) από το Χάος(2).
ΜΗΤΗΡ=456=15=>6=(2Χ3)=πρώτη αυτογέννησις του 3 προς δημιουργίαν της εξάδος (ΣΥΝ-ΠΑΝ).
ΚΟΡΗ=198=18=>9=(3Χ3)=δευτέρα αυτογέννησις της τριαδικής μονάδος, ήτοι συνολικά: (1+2)+(2Χ3)=9…..δηλα δή    ΕΝΝΕΑ=ΕΝ-ΝΕ-Α=111.ΑΙ ΜΟΙΡΑΙ ΑΔΕΛΦΙΑ....του ΖΩΔΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ είναι 360ο. Εις τον αριθμόν αυτόν ορούμε το 36…..που μας υποδηλώνει τους (Πρωθιερείς)……ενώ το 0 (ΜΗ-ΔΕΝ)……είναι αόρατον…..και οφείλει να θεαθεί εις τον αριθμόν 9=ΠΝΕΥΜΑ…..ώστε να υπάρχει φυσική ροή στην ακολουθία; 3 …6….9.
[ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ= ΠΙΝΑΞ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ]=10236
[Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΚΩΔΙΞ]=10236.

2 σχόλια:

  1. 999 = ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ = 9 = 999 = ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΘΕΟΥ = 9 = 999 = Η ΠΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ = 9 = 999 = ΤΟ ΑΡΡΗΤΟΝ = 9 = 999 = ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ = 9 = 999 = ΛΟΓΟΣ ΑΡΡΗΤΑ ΙΕΡΑ = 9 = 999 = ΕΡΓΟ ΔΙΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟ ΠΥΡ = 9 = 999 = ΠΥΡ ΔΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑϟ = 9 = 999 = ΠΥΡ ΔΙΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟ ΡΟΗ = 9,
    1011 = ΚΟΙΝΩΝΙΑ = 3 = 1011 = ΠΥΡ ΕΝΤΟϟ = 3 = 1011 = ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟϟ = 3 = 1011 = ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ = 3, 1026 = ΘΕΙΑ ΚΟΝΩΝΙΑ = 9 = 1026 = ΕΝΝΕΑ ΜΟΥΣΕΣ = 9 = 1026 = ΠΥΡ ΔΙΑ ΕΝΤΟϟ = 9 = 1026 = ΠΥΡ ΓΑΙΑ ΕΝΤΟϟ = 9 = 1026 = ΕΝΑΣ ΠΟΝΤΟΣ = 9 = 1026 = ΣΥΝΤΗΞΗ = 9, Ο ΕΝΑΣ ΠΟΝΤΟΣ Ο ΙΕΡΟΣ ΠΟΝΤΟΣ -ΠΟΝΤΙΚΟΣ - ΜΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ , 1225 = Ο ΙΕΡΟΣ ΠΟΝΤΟΣ = 1 = 1225 = ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΟΔΟΣ = 1 = 1225 = ΕΚΤΩΡ = 1 = 1225 = ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ = 1 Ο ΕΚΤΩΡ - ΙΕΡΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, ΘΑ ΘΥΣΙΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΔΙΑ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟΝ ΑΡΜΑ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ . ΠΑΝΤΩΣ ΔΙΑ ΛΑΒΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ , ΕΙΤΕ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΤΤΟ ΣΚΟΠΟ, ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΝΑΡΕΤΩΝ - ΑΓΑΘΩΝ - ΝΟΗΤΩΝ, ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ.......ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΝΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΡΟΣ , Ο ΑΙΘΕΡΑΣ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΩΤΩΝ.....

    ΑπάντησηΔιαγραφή