Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Προγραμματισμός Υποσυνείδητου (Δελφικά Παραγγέλματα - Θετική Σκέψη - Αρμονία) Ένα βίντεο που πρέπει να δείτε ...Δελφικά Παραγγέλματα, Θετική και Δημιουργική Σκέψη, Νοητική και Πνευματική Αρμονία (διαβάστε παρακάτω).

Έχετε τη δύναμη να μετατρέψετε τον εαυτό σας σε αυτό που επιθυμείτε στα πλαίσια πάντοτε της αρετής και της δικαιοσύνης. Τα Δελφικά παραγγέλματα, η Θετική και Δημιουργική σκέψη και η Πνευματική ισορροπία είναι ικανά να σας μεταμορφώσουν προς το καλύτερο. Αυτό το βίντεο χρησιμοποιεί τεχνολογία η οποία θα προγραμματίσει το υποσυνείδητό σας, ώστε να εφαρμόζετε τα δελφικά παραγγέλματα στη ζωή σας και να μένετε συγκεντρωμένοι στη ζωή που επιθυμείτε, χτίζοντας εσωτερική αρμονία μέσα σας. Θα δεχτείτε εκατοντάδες υποσυνείδητα μηνύματα και ακουστικές συχνότητες (κύματα άλφα, θήτα, δέλτα), οι οποίες θα σας κάνουν να απορροφήσετε τις υποσυνείδητες υποβολές αποτελεσματικά. Τα μηνύματα που περιέχονται στο βίντεο θα πάνε απ' ευθείας στο υποσυνείδητό σας και θα σας καταστήσουν ικανούς να ξεπεράσετε τα διανοητικά εμπόδια που σας κρατούν δέσμιους της αρνητικότητας. Θα αφεθείτε τελείως εξερευνώντας τα επιτεύγματα των Αρχαίων Ελλήνων, αρχαία μνημεία, τη φύση και το διάστημα, επιστρέφοντας με έναν πιο καθαρό Νου και μία αίσθηση Πνευματικής Ευεξίας...

Τα Στερεοφωνικά Ακουστικά είναι Απαραίτητα!!!

Αυτές είναι ορισμένες από τις υποβολές (κολλητές λέξεις για εξάσκηση του εγκεφάλου):

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣΤΟΝΕΑΥΤΟΣΟΥΜΗΔΕΝΑΓΑΝΔΕΝΥΠΕΡΒΑΛΛ

ΕΙΣΣΕΤΙΠΟΤΑΠΡΑΤΤΕΙΣΔΙΚΑΙΑΟΤΑΝΕΧΕΙΣΧΑΡΙΖΕ­ΙΣΕΙΣΑΙΦΙΛΟΣΤΗΣΣΟΦΙΑΣΔΕΝΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣΚΑΝΕΝΑ­ΝΔΕΦΘΟΝΕΙΣΚΑΝΕΝΑΝΕΥΧΕΣΑΙΤΗΝΕΥΤΥΧΙΑΠΡΑΤΤΕ­ΙΣΜΕΣΙΓΟΥΡΙΑΠΡΑΤΤΕΙΣΜΕΕΠΙΓΝΩΣΗΔΕΝΕΧΕΙΣΚΑ­ΧΥΠΟΨΙΑΜΙΣΕΙΣΤΗΝΕΡΙΔΑΕΙΣΑΙΣΕΕΓΡΗΓΟΡΣΗΠΑΝ­ΜΕΤΡΟΝΑΡΙΣΤΟΝΕΧΕΙΣΑΥΤΟΠΕΙΘΑΡΧΙΑΖΕΙΣΧΩΡΙΣ­ΛΥΠΕΣΦΡΟΝΤΙΖΕΙΣΟΣΟΥΣΝΟΙΑΖΕΣΑΙΕΙΣΑΙΕΓΚΡΑΤ­ΗΣΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣΤΗΣΚΕΨΗΚΑΙΤΟΝΟΥΣΟΥΜΕΛΕΤΑΣΤΑ­ΠΑΝΤΑΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣΤΗΝΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣΤΙΓΜΗΗΕΠΙΓΝ­ΩΣΗΣΟΥΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙΟΙΣΚΕΨΕΙΣΣΟΥΕΙΝΑΙΘΕΤΙΚΕ­ΣΕΧΕΙΣΙΣΧΥΡΗΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΑΝΟΙΓΕΙΣΤΟΝΕΥΑΤ­ΟΣΟΥΣΤΟΝΑΕΡΘΟΥΝΟΛΕΣΟΙΘΕΤΙΚΕΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΠ­ΟΥΕΠΙΘΥΜΕΙΣΖΕΙΣΣΤΟΤΩΡΑΒΑΘΙΑΜΕΣΑΣΟΥΕΙΣΑΙΣ­ΕΕΛΕΓΧΟΟΝΟΥΣΣΟΥΕΙΝΑΙΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣΖΕΙΣΣΕΠΛΗΡ­ΗΑΡΜΟΝΙΑΜΕΤΟΝΕΑΥΤΟΣΟΥΚΑΙΜΕΤΟΥΣΑΛΛΟΥΣΤΑΕΜ­ΠΟΔΙΑΣΟΥΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙΖΕΙΣΑΠΟΛΥΤΩΣΣΥΝΕΙΔΗ­ΤΑΟΝΟΥΣΣΟΥΕΙΝΑΙΟΜΟΡΦΟΣΕΧΕΙΣΟΞΕΙΑΑΝΤΙΛΗΨΗ­ΝΟΙΩΘΕΙΣΕΙΡΗΝΗΚΑΙΓΑΛΗΝΗΜΕΣΑΣΟΥΕΙΣΑΙΕΝΑΟΛ­ΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΤΟΜΟΚΑΝΕΙΣΜΟΝΟΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣΣΚΕΨ­ΕΙΣΕΧΕΙΣΝΟΗΤΙΚΗΚΑΙΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΓΑΛΗΝΗΑΥΞΑΝΕ­ΙΣΤΗΝΕΠΙΓΝΩΣΗΣΟΥΒΑΘΙΑΜΕΣΑΣΟΥΕΙΣΑΙΣΕΠΛΗΡΗ­ΑΡΜΟΝΙΑΕΙΣΑΙΕΝΑΡΕΤΟΣΚΑΙΔΙΚΑΙΟΣΑΝΘΡΩΠΟΣΕΙ­ΣΑΙΑΠΟΛΥΤΩΣΑΣΦΑΛΗΣΠΡΟΣΕΛΚΥΕΙΣΑΓΑΠΗΕΙΡΗΝΗ­ΚΑΙΕΥΤΥΧΙΑΑΠΑΛΛΑΣΕΣΣΑΙΑΠΟΚΑΘΕΦΟΒΟΚΑΙΑΓΩΝ­ΙΑΕΧΕΙΣΤΕΛΕΙΑΥΓΕΙΑΚΑΙΔΥΝΑΜΗΕΧΕΙΣΘΕΤΙΚΕΣΣ­ΚΕΨΕΙΣΚΑΙΕΚΠΕΜΠΕΙΣΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Epan Nou

Όσο πιο συχνά βλέπετε το βίντεο (το καλύτερο είναι 2 φορές την ημέρα), τόσο πιο πολύ γίνεται επανεγγραφή (αποτύπωση) των μοτίβων σκέψης και συμπεριφοράς στον υποσυνείδητο νού σας. Σε όλους υπάρχουν πολλά επίπεδα (εκατομμύρια) εμπειριών - μοτίβων αρνητικής σκέψης - και θέλει χρόνο μέχρι να αρχίσουν να επικρατούν τα θετικά. Όπως το σώμα, έτσι και το μυαλό μας χρειάζεται εξάσκηση για να είναι ενεργοποιημένο.

1 σχόλιο: