Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

ΤΟ ΙΕΡΟ ΑΛΕΦΑ ΒΗΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ {{ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΨΙΛΟΝ}

ΤΑ 28 ΚΟΣΜΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΩΝ ΠΡΙΝ 100.000 ΧΡΟΝΙΑ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΣΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ

EΡΡΩΣΘΕ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ Η ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕΘΥΜΩΝ *****ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ*****

ΤΟ ΙΕΡΟ ΑΛΕΦΑ ΒΗΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ {{ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΨΙΛΟΝ}

ΤΑ 27 ΚΟΣΜΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΣΥΜΒΟΛΑ..[ Α ] άλεφα =1 [ Ι ] γιώτα =10 [ Q ] κόπα =100 Υπέρυθρο.
[ Β ] βήτα =2 [ Κ ] κάπα =20 [ Ρ ] ρω =200 Κόκκινο.
[Γ] γάμα =3 [Λ] λάμδα =30 [ Σ ] σίγμα =300 Πορτοκαλί.
[ Δ ] δέλτα =4 [ Μ ] μι =40 [ Τ ] ταυ =400 Κίτρινο.
[ Ε ] έψιλον =5 [ Ν ] νί =50 [ Υ ] ύψιλον =500 Πράσινο.
[ U-F ] βάου =6 [ Ξ ] ξι =60 [ Φ ] φι =600 Mπλε.
[ Ζ ] ζήτα =7 [ Ο ] ομικρών =70 [ Χ ] χι =700 Λουλακί.
[ Η ] χήτα =8 [ Π ] πει =80 [ Ψ ] ψί =800 Βιολετί.
[ Θ ] θήτα =9 [ C- / ] τσαδαί =90 [ Ω ] ωμέγα =900 Υπεριώδες.

{Επαμεινώνδας η Ηραίος Ένας Ελεύθερος Ενεργός Ελλάνιος } 

ΤΑ 3 ΙΕΡΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΙΡΕΘΗΚΑΝ

(1) Το μυστηριώδες ΒΑΟΥ ή Δίγαμα το έκτο γράμμα του θυροειδούς.
 Εκφράζει την ουσία του όντος και προφέρεται Βάου, χρησιμοποιείται κυρίως ως ΟΥ ή ΑΥ ή ΕΥ σαν εσωτερικό Β η Φ. Αποτελείται από δύο Γάμα που μας δίνουν τον αριθμό 6 δηλ. Γ+Γ=F=6, καθώς επίσης και την σειρά κατάταξης στο Αλεφάβητο των Ελλήνων Θεών. 

(2) Το Ιερό Τσαδαί (ZS) ή CΑΔΑΙ=90 ή Σταδαι (Δαιστα) , το 18ο γράμμα της επίφυσης, ο κεραυνός του Ολυμπίου Διός. Η κοσμογονική Δυναμογεννήτρια των Ελλήνων. Η Ζωτική ενέργεια του ατόμου και της φύσης και το νόημα των τριών προφορικών εκδηλώσεών του.  «ΤΖΙ» Εσωτερική Ενέργεια Εκδηλωμένη Εξωτερικά το θεϊκών Ζεύγος Δίας & Ήρα «ΤΣΙ» Εσωτερική Ενέργεια Εκδηλωμένη Εσωτερικά Υιός Απόλλων «ΣΤΙ» Σταθεροποίηση της ενεργού Ύλης Άγιο Πνεύμα Αθηνά Αποτελείται από δυο γωνίες 45ο = 90 => η σειρά κατάταξης στο Αλεφάβητο των Θεών. Το Ελληνικό Τzαδαί έχει τη μορφή του κεραυνού ( / ).
( 3) Το μαγικό Κχόπα ή QOPA=100 , το 19ο γράμμα της Υπόφυσης. Η αστρική Πύλη του {Απολλώνιου} φωτός. Ο κορμογονικός μετασχηματιστής των Ελλήνων, του ατόμου και της φύσης. 
1. Εκφράζει το αυτεξούσιο του Ατόμου, δηλ. 2. φανερώνει λέξεις πνευματικής αυτοκυριαρχίας πχ .Κχύρος Qύρος Κχύριος(Qύριος Κχυρία(Qυρία),), Αποτελείται από μια κάθετο γραμμή{Ι}η γιώτα και από έναν άπειρο κύκλο η μηδέν. To Ιώτα =10 + 0 το άπειρο μηδέν = 100. 3. φανερώνει λέξεις με περιεχόμενο πχ. κχούπα(Qούπα), κχρανίο(Qρανιο), κχουβάς(Qουβάς), κχουφέτο(Qουφέτο), κχρύσταλλος(Qρύσταλλος), κχορόνα(Qορόνα), κχορμί(Qορμί) 4. φανερώνει λέξεις με θηλυκές ιδιότητες πχ. κχόλπος(Qόλπος), κχορίτσι(Qορίτσι), κχοπέλα(Qοπέλα), 5. επίσης ενέχει την έννοια του μετασχηματισμού της φύσης πχ. κχόκαλλο(Qόκαλλο), κχεραυνός(Qεραυνός), κχοπίδι(Qοπίδι), κχράμα(Qράμα), κχεχριμπάρι(Qεχριμπάρι), κχοράλλι(Qοράλλι), κχοχύλι(Qοχύλι), κχαρύδι(Qαρύδι), κ.λ.
Αλέφα = Ζευς Βήτα = Ερμής Γάμα = Άρτεμης Δέλτα = Αφροδίτη Έψιλόν = Αθηνά Ζήτα = Απόλλων U Βάου = Ήρα Ήτα = Ερμής Θήτα = Δήμητρα Ιώτα = Αθηνά Κάπα = Πλούτωνας Λάμδα = Θέμις Μύ = Ποδειδώνας Νύ = Άρης Ξει & Σίγμα = Άρτεμης & Απόλλων Όμικρον & Ωμέγα = Πάνας Πεί & Φεί = Άρης Τzαδαί = Ήρα & Αθηνά Κόππα = Ποσειδώνας Ρω = Ήλιος & Απόλλων Σανπί ή Ψί = Ήφαιστος & Άδης Ταυ = Πάνας & Γαία Το Αλεφάβητο των Θεών και οι αντιστοιχίες του και το νόημα των τεσσάρων κυριών : Κύριος με Κάπα μεγάλο είναι ο εξουσιαστής Κύριος με κάπα μικρό είναι ο εξουσιαζόμενος qύριος με κόπα μικρό ή κχύριος είναι ο αυτεξούσιος, ενώ Qύριος Κόπα μεγάλο είναι μόνο ο Απόλλων, ο θεός των Ελλήνων.Η ΙΕΡΗ ΠΕΝΤΑΛΦΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Είναι το αρχαίο ιερό σύμβολο της Μα-Γαίας, της Μητέρας Γης. Είναι η Γεωμετρική αναπαράσταση του Δελφικού Έψιλον και κατ' επέκταση των Ελλήνων Έψιλον. Είναι το αρχαίο έμβλημα του Ε Σειρίου. Συμβολίζει την ένωση των πέντε στοιχείων της μητέρας φύσης που δημιουργούν ζωή πάνω στη Γαία : Φωτιάς, Νερού, Αιθέρος, Αέρος & Γης. Είναι το ιερότατο σύμβολο του Απόλλωνα, του θεού των Ελλήνων Έψιλον.
Είναι η Νέμεσις των Ελλήνων (κατά τους Πυθαγόρειους), είναι ο γάμος – η ένωση του Ουρανού και της Γαίας. Είναι το ιερό πενταγράμματον Ε.Λ.Λ.Α.Σ, είναι το ιερό σύμβολο της μαγικής τέχνης ή Τέχνης των Σοφών.
Είναι το ιερό σύμβολο του Μάγου ή του Έλληνα.

Αλλά τι είναι ο Μάγος; 

Ο Μάγος είναι ο Σοφός τεχνίτης που έρχεται σε επαφή με την Μητέρα Γη και συνεργάζεται με τις δυνάμεις της Μητέρας Φύσης για να προωθήσει το σχέδιο της εξέλιξης των Θείων Όντων. 
Είναι το αρχέτυπο του Μαγικού Γάμου. Η πέντε αρετές των πέντε {Ε} κοσμικών στοιχειών είναι η έξεις η αρετή της φωτιάς των σοφών είναι η Αγάπη η αρετή του νερού τον σοφών είναι η Καλοσύνη η αρετή του αιθέρα τον σοφών είναι η Αλήθεια η αρετή του αέρα τον σοφών είναι Σοφία η αρετή της {Μα-γαίας} Γης Των σοφών είναι η Δικαιοσύνη. Η κατάκτηση τον Πέντε {Ε} αρετών οδηγεί τον Άνθρωπο στην Θεότητα και τον κάνει θεάνθρωπο η ακτινοβόλο αστέρι. Η Μαγική τέχνη είναι η επιστημονική λατρεία τον Ουρανίων θεών της φύσης και όχι του εναντίου Κάθε άλλη, μεταγενέστερη, ερμηνεία είναι ανακριβής ψευδής και αναξιόπιστη χωρίς καμιά πρακτική σημασία Ηραιός.

Τα πέντε { Τα - E = 5 } μαγικά αξιώματα μαζί με τα πέντε μαγικά όπλα είναι τα έξις Θέληση. Γνώση. Σεβασμός. Τόλμη. Σιωπή. Το Ραβδί. Η Κούπα. Ο Κεραυνός. Το Ξίφος. Η Πεντάλφα. Η Φωτιά. Το Νερό. Ο Αιθέρας. Ο αέρας. Η Μητέρα γη. Το Κόκινο. Το Μπλε. Το Λευκό. Το Κίτρινο. Το Πράσινο. οι κύριοι τον πέντε κοσμικών στοιχειών είναι η έξις Η Εστία Ο Ποσειδών Ο Δίας Η Ήρα Η Δήμητρα ΗΡΑΚΛΗΣ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΠΕΡΣΕΑΣ. ΘΗΣΕΑΣ .Ο κώδικας των ένιων 28 κόσμο γραμμάτων των ολύμπιων Ελλήνων επειδή τα 28 κόσμο γράμματα εδώθεισαν στους Έλληνες από τους ολυμπίους Έψιλον αντιπροσωπεύουν και εκφράζουν υψηλές φυσικές και πνευματικές ένιες. η ένιες που εκφράζουν είναι η παρακάτω ιδιότητες που βλέπεται η οποίες είναι ένα ενδεικτικό μέρος . 

Άλεφα . = Άπειρο . Άτομο Ξι . = Ξίφος . . Ξόρκι . Αγάπη . = Αγαθόν . Άντρας Όμικρο . = Όντος . Όντως Βήτα . = Βούληση . Βάθος Πει . = Πνεύμα . Πύλη . Γάμα . = Γνώση . Γέννηση C = Tσαδαί = Εσωτερική Ενεργεία Γάμος . = Γυναίκα . Γνώμη Στέρνο . = Στήθος . Στόμα . Δέλτα. = Διάνοια . Δόξα . Q = Κόπα. = Αστρική Πύλη . Έψιλον. = ενεργεία . Ελευθερία . Κόλπος . = Κούπα Κύρος U=Βαού = Ουσία. Αύρα Ρω . = Ροή . Ρεύμα . Ζήτα . = Ζωή . Ζευς Σίγμα . = Σκέψη. Σοφία . Σώμα. Ήτα . = Ήλιος . Ήχος . Ταυ . = Τηλεπάθεια . Τελειωτής Θήτα . = Θηλή. Θήκη . Ύψιλον . = Ύπαρξη. Ύλη. Ύψιστος. Ιώτα . = Ισχύς . Ιδέα . Φι . Φως .Φύση .Φαιών .Φωσφόρος Κάπα . = Κάλλος καλώς . Χι . Χώρος χρόνος Χαρά .Χρώμα . Λάμδα . = Λόγος . λογική . Ψι . Ψυχή . Ψύχος . Ψαλίδι Ψύξη . Μ ι . = Μήτρα . Μητέρα . Ωμέγα . Ωάριο. Ώθηση . .Ωκεανός . Ν ι . = Νους . Ναός S = στίγμα .Σημείο αναφοράς . Υπάρχει ακόμα και το Σαμπι = Σπέρμα Σπόρος                                                                                                                     EΡΡΩΣΘΕ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ Η ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕΘΥΜΩΝ *****ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ*****         

 EΡΡΩΣΘΕ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ Η ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕΘΥΜΩΝ *****ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ*****  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου