Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

“Το μεγάλο σύμβολο της ψυχής στον άνθρωπο είναι το ζωτικό η αιθερικό του σώμα”.Το μεγάλο σύμβολο της ψυχής στον άνθρωπο είναι το ζωτικό ή αιθερικό του σώμα και αυτό για τους ακόλουθους λόγους :

1. Είναι η φυσική αντιστοιχία του εσώτερου σώματος φωτός που αποκαλούμε ψυχικό σώμα, πνευματικό σώμα. Ονομάζεται στη Βίβλος <<ανθέμιον του χρυσού>> και διακρίνεται από :

α. Τη φωτεινή του ποιότητα.

β. Τη συχνότητα κραδασμού του, που συγχρονίζεται πάντα με την ανάπτυξη της ψυχής.

γ. Τη συνεκτική του δύναμη που συνδέει και συνενώνει κάθε μέρος της σωματικής δομής.


2. Είναι ο μικροκοσμικός <<ιστός της ζωής>> αφού υπόκειται σε κάθε μέρος της φυσικής δομής κι έχει τρείς σκοπούς :

α. Να μεταφέρει σε ολόκληρο το σώμα τη ζωική αρχή, την ενέργεια που προκαλεί δραστηριότητα. Το κάνει με το μέσον του αίματος και το εστιακό σημείο αυτής της διανομής είναι η καρδιά. Είναι ο κομιστής της φυσικής ζωτικότητας.

β. Να επιτρέψει στην ψυχή, ή τον ανθρώπινο κι όμως πνευματικό άνθρωπο να βρίσκεται σε επικοινωνία με το περιβάλλον του. Αυτό προωθείται με το μέσον ολόκληρου του νευρικού συστήματος και το εστιακό σημείο αυτής της δραστηριότητας είναι ο εγκέφαλος. Αυτός είναι η έδρα της συνειδητής δεκτικότητας.

γ. Να επιφέρει τελικά μέσω ζωής και συνείδησης μια ακτινοβόλο δραστηριότητα ή εκδήλωση δόξας που θα καταστήσει κάθε ανθρώπινο ον ένα κέντρο δραστηριότητας για τη διανομή φωτός και ελκτικής ενέργειας σε άλλους στο ανθρώπινο βασίλειο και δια του ανθρώπινου βασιλείου στα υπανθρώπινα βασίλεια. Αυτό είναι μέρος του σχεδίου του πλανητικού Λόγου για τη ζωογόνηση και την ανανέωση του κραδασμού εκείνων των μορφών που χαρακτηρίζουμε σαν υπανθρώπινες.

3. Αυτό το μικροκοσμικό σύμβολο της ψυχής δεν υπόκειται μόνο σε ολόκληρη τη φυσική δομή κι έτσι είναι σύμβολο της άνιμα μούντι ή παγκόσμιας ψυχής, αλλά είναι μια αδιαίρετη, συνεκτική κι ενοποιημένη οντότητα, συμβολίζοντας με αυτό τον τρόπο την ενότητα κι ομοιογένεια του Θεού. Δεν υπάρχουν χωριστοί οργανισμοί σ’ αυτή, αλλά είναι απλά ένα σώμα ελεύθερα ρέουσας δύναμης και η δύναμη αυτή είναι μια συγχώνευση ή ενοποίηση δύο τύπων ενέργειας σε ποικίλες ποσότητες, δυναμικής ενέργειας και ελκτικής ή μαγνητικής ενέργειας. Οι δύο αυτοί τύποι χαρακτηρίζουν επίσης την παγκόσμια ψυχή – η δύναμη της θέλησης και της αγάπης, ή του άτμα και του βούδδι και είναι η δράση αυτών των δύο δυνάμεων πάνω στην ύλη που έλκει στο αιθερικό σώμα όλων των μορφών τα αναγκαία φυσικά άτομα και που – αφού τα ελκύσει – με τη δύναμη της θέλησης τα εξωθεί σε ορισμένες δραστηριότητες.

4. Αυτό το συνεκτικό, ενοποιημένο σώμα φωτός και ενέργειας είναι το σύμβολο της ψυχής κατά το ότι έχει μέσα του επτά εστιακά σημεία στα οποία εντείνεται η συμπύκνωση, αν πρέπει να ονομασθεί έτσι, των δύο συγχωνευμένων ενεργειών. Αντιστοιχών στα επτά εστιακά σημεία στο ηλιακό σύστημα, στα οποία ο Ηλιακός Λόγος μέσω των επτά Πλανητικών Λόγων εστιάζει τις ενέργειές Του. Το σημείο που πρέπει να σημειωθεί εδώ είναι απλά η συμβολική φύση του αιθερικού ή ζωτικού σώματος, γιατί με την κατανόηση της φύσης της μορφής και του έργου του, μπορεί να συλληφθεί κάποια ιδέα ως προς το έργο της ψυχής, της μεσαίας αρχής της φύσης.

5. Ο συμβολισμός συνεχίζεται επίσης αν θυμηθούμε ότι το αιθερικό σώμα συνδέει το καθαρά φυσικό ή πυκνό σώμα με το καθαρά λεπτοφυές, το αστρικό ή συναισθηματικό σώμα. Σ’ αυτό παρατηρείται η αντανάκλαση της ψυχής στον άνθρωπο,, η οποία συνδέει τους τρεις κόσμους (που αντιστοιχούν στις στερεές, υγρές και αεριώδεις όψεις του αυστηρά φυσικού σώματος του ανθρώπου) με τα ανώτερα πεδία του ηλιακού συστήματος, συνδέοντας έτσι το νοητικό με το βουδδικό και το νου με τις ενορατικές καταστάσεις συνείδησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου