Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015

Εἶναι μήπως ἄλλο σοσιαλισμός κι ἄλλο δημοκρατία;Ἡ προσβολὴ τοῦ πολιτεύματος τιμωρεῖται μὲ ἰσόβια…( βιντεο)

Ἡ προσβολὴ τοῦ πολιτεύματος τιμωρεῖται μὲ ἰσόβια…

Ἡ προσβολὴ τοῦ πολιτεύματος τιμωρεῖται μὲ ἰσόβια...Ἡ κατάλυσίς του μέ τί τιμωρεῖται;*
Καὶ τέλος πάντων…
Πάει καλῶς… Δὲν δέχονται νὰ προσβάλουμε τὸ πολίτευμα… Αὐτὸ ποὺ εἶναι τέλος πάντων… Πολίτευμα ποὺ τιμᾶ στὸ ἔπακρον τὸ ὄνομά του, κατὰ πῶς πιστεύεται ἀπὸ κάποιους… (Βλέπε Μπένυ, Ἀντωνάκιον, Ἀλεξέι, το Φώτι (μὲ ἰώτα πάντα) καὶ τὰ λοιπὰ κουδουνισμένα!!!)
Νά μᾶς ἔλεγε καί κάποιος ὅμως τό τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτό τό πολίτευμα, πούΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στόν πολίτη νά ἔχῃ λόγο, ἄποψιν, γνώμη;
Καί πρός τί ἀκριβῶς ἀπαγορεύουν τήν ὀνοματοδοσία του;;; Φοβοῦνται τίς λέξεις ἤ μήπως ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ θαυμάσια τίς ἔννοιες τῶν λέξεων;;;
Δημοκρατία εἴπατε;
Ναί… Σωστά…
Ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἔφτιαξε ὁ Περικλῆς φαντάζομαι…
Ἤ ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἔφτιαξε ὁ Ἀνδρέας, μιμούμενος τὸν Περικλῆ…
Ἔ… 
Αὐτὲς ἔχουμε καὶ τώρα… Ἴδιες κι ἀπαράλαχτες…
Δημοκρατία δέν θέλαμε;
Μὲ Δημοκρατία χορταίνουμε…
Κι ὅποιος ἔχει ἀντιῤῥήσεις, ἄς διαβάσῃ κι αὐτά:
Μὲ τὶς ὑγεῖες μας λοιπόν…
Ἔτσι εἶναι ἡ Δημοκρατία καὶ σὲ ὅσους δὲν ἀρέσκονται τὰ παραπονά τους στὸν Περικλῆ!!!
Υ.Γ. Τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι τὸ εἶδος τοῦ …«πολιτεύματος» (ἄν καὶ πράγματι ἔχουμε ζήτημα πολιτεύματος!!! ἀλλὰ τὸ ἐὰν ἔχουμε, ἤ ὄχι, δικαιοσύνη. Ἄς ἀναζητήσουμε λοιπὸν τὰ ΑΙΤΙΑ στὸ ΠΟΙΟΙ μεριμνοῦν πρὸ κειμένου νὰ ΜΗΝ ἔχουμε δικαιοσύνη!!! Διότι τὸ πολίτευμα;, ὅταν ὑπάρχῃ δικαιοσύνη, ποσῶς θὰ μᾶς ἀπασχολοῦσε!!! Καὶ δυστυχῶς, ὅσο ἐξαπλώνεται ἡ μόλυνσις τῆς ἀτιμωρησίας, τόσο ἐξαπλώνεται καὶ ἡ αὔξησις τῆς ἀνάγκης ἐπαναφορᾶς τοῦ Δικαίου. Οὐσιαστικῶς, ἄν κι ἀκόμη δὲν τὸ συνειδητοποιοῦμε, πρόβλημα Δικαιοσύνης θέλουμε νὰ λύσουμε κι ὄχι πρόβλημα κομματικοπολιτικοκοινωνικό!!! Ἐπισήμως τοὐλάχιστον!!!. Σαφῶς καὶ εἶναι πολιτικὸ τὸ θέμα… Ἁπλῶς ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ ποὺ τὸ βλέπουμε ἐμεῖς, ποὺ μᾶς κρατοῦν ὑπὸ τὸ Κράτος τῆς σιωπῆς, τῆς ἀμορφωσιᾶς καὶ τῆς παραπληροφορήσεως δὲν μποροῦμε νὰ τὸ διακρίνουμε…Ἀλλὰ πολιτικὸ ζήτημα εἶναι ἐφ΄ ὅσον ΕΜΕΙΣ παραμένουμε ὑπὸ τὴν σκιὰ τὴς μερικοῦς πληροφορήσεως. Τί σημασία ἔχει ἐάν ὁ ἄρχων εἶναι ἤ ὄχι «ἐκλεγμένος», ὅταν ἡ Δικαιοσύνη ἐπικρατεῖ; Ἔχει ὅμως σημασία (καὶ πόνο καὶ κόψιμο) ὅταν ΑΔΙΚΟΥΜΕΘΑ

Εἶναι μήπως ἄλλο σοσιαλισμός κι ἄλλο δημοκρατία;Ἀφοῦ ὁ ‘σοσιαλισμός’ ἐτυμολογεῖται ἀπό τὸ social – δημόσιος θὰ λέγαμε γιατὶ ἡ κοινωνία ἀφορᾷ τοὺς κοινοὺς, τοὺς ὁμοίους δηλαδή – … 

…τότε πῶς γίνεται νὰ ὑπάρχει σοσιαλδημοκρατία;

Εἶναι μήπως ἄλλο ὁ σοσιαλισμός καὶ ἄλλο ἡ δημοκρατία;

Εἶναι Ὑβρίδιον ἡ σοσιαλδημοκρατία;
Καὶ πῶς γίνεται κάποιοι σοσιαλιστές νὰ εἶναι προασπιστές τῆς δημοκρατίας ἀφοῦ εἶναι ἄλλο ὁ σοσιαλισμός καὶ ἄλλο ἡ δημοκρατία (ἡ ἰσχύς τοῦ δήμου);
Ἀν λοιπόν σοσιαλισμός διάφορος τῆς δημοκρατίας ἄρα ὑπάρχει καὶ ἀντιδημοκρατικός σοσιαλισμός. 
Ἡ δημοκρατία δέν κινδυνεύει ἀπό αὐτούς ποὺ τὴν ἐχθρεύονται μᾶλλον(:περισσότερον) ἀπό ὅσους ποὺ τὴν καπηλεύονται.
(Καὶ) ἐδῶ ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα λύνει τὸ σύμπλεγμα. Ἄλλο τὸ ‘τε’ καὶ ἄλλο τὸ ‘καὶ’. 
Εἶναι δηλαδή ἄλλο πρᾶγμα ἐάν πούμε:
«Ο Σβόμποντα εκπροσωπεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Αυστρίας και, από τις 17 Ιανουαρίου 2012, είναι επικεφαλής της πολιτικής ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»
καὶ ἄλλο τὸ:
Ὁ Σβομπόντα… Συμμαχίας Σοσιαλιστῶν τε Δημοκρατῶν. 
Προφανῶς ὁ Σβομπόντα (μὲ τὸ μᾶλλον σλαβικόν ὄνυμαν) δέν εἶναι ‘Σοσιαλιστής τε Δημοκράτης’ ἀλλά ‘Σοσιαλιστής καὶ Δημοκράτης’…
… τὸ δεύτερον πιθανότατα ἀποτελεῖ κάλυψιν-ἀπόκρυψιν-παραλλαγή γιὰ τὸ πρῶτον. 
Ὁ Σβομπόντα καὶ κανένας Σβομπόντα ἤ ἄλλος σοσιαλιστής δέν εἶναι δημοκράτες… 
… εἶναι ἀπλῶς δημομπαῖκτες. 
Οἱ ἀρχαῖοι εἶχαν τὸ ῥῆμα «δημίζω» γιὰ αὐτόν ποὺ προσεποιήτο τὸν φίλον τοῦ δήμου. 
Στὸ ἐξής λοιπόν οἱ σοσιαλιστές θὰ ἔχουν δικό τους ‘τε’ : 
Σοσιαλιστές τε δημίζοντες.
Σβόμποντα: «Σοκαριστικό και απαράδεκτο περιστατικό σε χώρα της ΕΕ»
Ζήτησε τη λήψη μέτρων ενόψει και της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ.
Ο Χάνες Σβόμποντα, επικεφαλής της σοσιαλιστικής ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο, μίλησε για την δολοφονική ενέργεια εις βάρος του Παύλου Φύσσα. Χαρακτήρισε την ενέργεια «απαράδεκτη από κάθε άποψη».
«Το μίσος ξενοφοβικών μελών της Χρυσής Αυγής φτάνει μέχρι και να σκοτώσει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι σοκαριστικό και απαράδεκτο από κάθε άποψη αυτό το περιστατικό σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θανατηφόρες επιθέσεις σε ξένους και αριστερούς δεν θα λύσουν το πρόβλημα των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας. Είναι πολύ σημαντικό η ελληνική κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να καταλήξουν σε σοβαρές προτάσεις πάνω στο πως θα σταματήσουν αυτές τις εξτρεμιστικές επιθέσεις, συμπεριλαμβάνοντας την πιθανότητα απαγόρευσης του κόμματος συνολικά».
Με αφορμή την ελληνική προεδρία στην ΕΕ, πρόσθεσε: «Αν η ελληνική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, Α. Σαμαράς, δεν μπορέσουν να σταματήσουν την γεμάτη μίσος συμπεριφορά της Χρυσής Αυγής και άλλων φασιστικών ομάδων, θα είναι μια απαράδεκτη προεδρία της ΕΕ και δεν θα φέρει καμία πρόοδο στην Ευρώπη ή την Ελλάδα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου