Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Λεύκιππος περιγραφει το "BIG BANG" απ' τον 5ο πΧ αι.

Ο Λεύκιππος περιγραφει το "BIG BANG" απ' τον 5ο πΧ αι.
Είναι πέρα από κάθε κατανόηση το πως ο μέγας αυτός θεωρητικός (Λεύκιππος ο Αβδηρίτης) διέβλεψε από τότε με τέτοια ακρίβεια την μεγάλη κοσμογονική έκρηξη που σήμερα ειναι γνωστή ως BIG BANG!

ΠΩΣ ΣΥΝΕΣΤΗΚΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

«Ο νυν κόσμος περικεκλασμένω σχήματι O Κόσμος αυτός, σε (αυτή την) διασπαρμένη μορφήεσχημάτισται τον τρόπο τούτον: εσχηματίσθη με τον εξής τρόπο: Των ατόμων σωμάτων απρονόητον Τα σώματα των ατόμων, χωρίς αιτίακαι τυχαίαν εχόντων την κίνησιν και τυχαία έχοντας την κίνηση,συνεχώς τε και τάχιστα κινουμένων, κινούμενα συνεχώς και ταχύτατα,εις ταυτό πολλά σώματα συνηθροίσθη, πλήθος επί τον αυτό (τόπο) συγκεντρώθησαν...[και] δια τούτο ποικιλίαν έχοντα(και) σχημάτων και μεγεθών.Αθροιζομένων δε εν ταυτώ, Συναθροιζομένων στον ίδιο τόποτούτων τα μεν οσα μείζονα ην και βαρύτερα εξ’ αυτών τα μεν όσα μείζονα και βαρύτερα,πάντων υπεκάθιζεν, υπό κάτω πάντων (στο κέντρο) εκάθιζαν,όσα δε μικρά και περιφερή όσα δε μικρά και περιφερόμενα,και λεία και ευόλισθα ταύτα εξεθλίβετο, λεία και ολισθηρά, επιέζοντο,κατά την σύνοδον των ατόμων, αυτά, κατά την συγκέντρωση των σωμάτωνεις τε το μετέωρον ανεφέρετο. σχηματίζοντας μετέωρο, (ουράνιο φαινόμενο).ώς δε ουν εξέλειπεν μεν, η πληκτική δύναμις μετεωρίζουσα, 

Όμως όταν εξέλιπε η πληκτική δύναμη(πλήττω= βαρώ= βαρυτική!!!) που τα μετεώριζεουκέτι δε ήγεν η πληγή πρός το μετέωρον, κι όταν έπαψε να οδηγεί (η βαρύτητα τα άτομα) προς το μετέωρο,εκωλύετο δε ταύτα κάτω φέρεσθαι, τους δυνάμενους δέξασθαι. εμποδίζοντο (περεταίρω τα άτομα) να φτάσουν κάτωεπιέζετο [δε βιαίως] πρός τους τόπους (δηλαδή στο κέντρο του φαινομένου),βιαίως δε (με έκρηξη) αυτά εσπρώχθησανσε τόπους που μπορούσαν να τα δεχθούν.Ουτοι δε ήσαν οι πέριξ και προς τούτοις Αυτοί δε (οι τόποι) ήταν ο περιβάλλον χώροςτο πλήθος των σωμάτων περιεκλάτω: περιπλεκόμενα δε αλλήλοις το πλήθος των σωμάτων διεσπάσθη.κατά την περίκλασιν τον ουρανόν εγέννησε. Περιπλεκόμενα δε μεταξύ τους και σ΄ αυτόν τον χώροκατά την διαίρεση τον ουρανό εγέννησαν!Της δε αυτής εχόμεναι φύσεις αι άτομοι,Της αυτής δε φύσεως άτομα,ποικίλαι ούσαι... την των άστρων φύσιν απετέλουν» που είναι ποικίλα αυτή των ατόμων...την φύση των άστρων αποτελούν.

Λεύκιππος ο Αβδηρίτης Testimonia 24.2.Φιλόσοφος του 5ου π.Χ αι.!Βλ. Επίσης Ευσέβιος Ευαγγελική προπαρασκευή 15.32.1-5.t

Είναι πέρα από κάθε κατανόηση το πως ο μέγας αυτός θεωρητικός διέβλεψε από τότε με τέτοια ακρίβεια την μεγάλη έκρηξη την γνωστή σήμερα ως BIG BANG! Ο ίδιος μεταξύ άλλων δήλωνε: «άπειρα είναι τα πάντα και εις άλληλα μεταβάλλονται».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου