Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

ΔΕΛΦΟΙ !!! Ο ΟΜΦΑΛΟΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ!!!Φωτογραφία της Βασιλική Ζευγαρά.
«Τὸν δὲ ὑπὸ Δελφῶν καλούμενον ὈΜΦΑΛὸΝ λίθου πεποιημένου λευκοῦ, τοῦτο εἶναι τὸ ἐν μέσῳ τῆς γῆς πάσης αὐτοί τε λέγουσιν οἱ ΔΕΛΦΟὶ καὶ ἐν ᾠδῇ τινι ΠΙΝΔΑΡΟΣ ὁμολογοῦντα σφισιν ἐποίησεν», {Παυσανίας, Φωκικά, 16.3. Π}.

«..., καὶ ἐκάλεσαν τῆς γῆς ὀΜΦΑΛΟΝ, προ σπλάσαντες καὶ μῦθον ὅν φησι ΠΙΝΔΑΡΟΣ, ὅτι συμπέσοιεν ἐνταῦθα οἱ ἀΕΤΟὶ οἱ ἀφεθέντες ὑπὸ τοῦ ΔΙΟΣ, ὁ μὲν ἀπὸ τῆς δύσεως ὁ δ’ ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς˙ οἱ δὲ κόρακάς φασι. Δείκνυται δὲ καὶ ὀΜΦΑΛΟΣ τις ἐν τῷ ναῷ τεταινιωμένος καὶ ἐπ’ αὐτῷ αἱ δύο εἰκόνες τοῦ μύθου», {Στράβων, Γεωγραφικῶν Θ´ (Ἀνατολικὴ Ἑλλάς), C. 419}.

ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΝ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΕΣΗΚΩΣΕΝ ΔΥΟ ΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ, Ο ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ.
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΕΤΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ, ΕΣΗΜΑΙΝΕΝ ΟΤΙ ΟΙ ΔΕΛΦΟΙ ΗΣΑΝ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, Ο ΟΜΦΑΛΟΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ.
ΟΙ ΔΕΛΦΟΙ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΑΝ ΩΣ Ο ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ «Γᾶς ὀμφαλὸς» .

ΑΡΧΙΚΩΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΚΑΛΕΙΤΟ ΔΕΛΦΥΣ ( = Μήτρα, Γαστήρ ) Ή ΔΕΛΦΟΣ.
Ο ΔΕΛΦΟΣ ΗΤΟ ΥΙΟΣ Η ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Η ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΣΚΟΥΣΕ ΤΗΝ ΜΑΝΤΙΚΗΝ ΤΕΧΝΗΝ, ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΤΩΝ ΘΥΣΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ, ΕΝΩ Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ, ΕΡΜΗΝΕΥΕ ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ.

«Δελφοί και Δελφός ανήρ, το εθνικόν· οἱ Πύθιοι, ἀδελφοί τινες ὄντες, κατὰ ἀφαίρεσιν τοῦ α. Ὅτι τὰ Διονύσου μέλη σπαράξαντες, οἱ Τιτᾶνες τῷ Ἀπόλλωνι παρέθεντο ἐμβαλόντες λέβητι· ὁ δὲ παρὰ τῷ τρίποδι ἀπέθετο παρὰ τῷ ἀδελφῷ.» {ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ, ΑΠΘ}

«Δελφύς και Δελφινία, η μήτρα, η γαστήρ, οτι αδελφοποιός εστι, και αδελφά ποιεί τα τικτόμενα. όθεν και ομόδελφυς, ο αδελφός.» {ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ, ΑΠΘ}

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΔΕΛΦΥΣ = ΜΗΤΡΑ / ΓΑΣΤΗΡ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗΣ Η ΘΗΛΕΑ, ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΦΥΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ , ΚΑΘ' ΟΤΙ ΕΚΕΙ ΕΛΑΜΒΑΝΕΝ ΧΩΡΑΝ Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΛΦΥΔΟΣ / ΜΗΤΡΑΣ / ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΗΣ = ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ, ΟΤΙ «ἀδελφοί» ΕΙΣΙΝ: « οἱ ἐκ τῆς αὐτῆς δελφύος γεγονότες.»!

ΗΤΟΙ ΕΤΕΛΕΙΤΟ Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΘΕΑΣ (ΘΗΛΕΑ ΑΡΧΗ), ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΣ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΛΗΤΟΥΣ / ΛΗΘΟΥΣ / ΛΑΤΩΣ, ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟΝ ΜΕΤΕΒΙΒΑΣΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ (ΑΡΡΗΝ ΑΡΧΗ)!!!

«Δελφίνιος»: Ὁ Ἀπόλλων. Ὅτι Κασταλίῳ τῷ Κρητὶ ἀποικίαν στελλομένῳ ὁ Ἀπόλλων ὁμοιωθεὶς δελφῖνι προηγήσατο τῆς νεὼς ἕως τοῦ Κρισσαίου κόλπου· καὶ ἐκεῖ κατοικήσας ἐκράτησε τῶν τόπων· καὶ ἀπ' αὐτοῦ Δελφοὺς ἐκάλουν τοὺς ἐνοικοῦντας· καὶ Δελφινίου Ἀπόλλωνος ἱερὸν ἱδρύσατο. Τινὲς δέ φασιν ὅτι ὁ Δελφὶς εἰς τὴν ναῦν ἦλθε, καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τόπον ἐπήδησεν εἰς τὴν θάλασσαν.
«Δέλφικα»: Τὸν τρίποδα Ῥωμαῖοι, ἐπεὶ πρῶτον ἐν Δελφοῖς γέγονεν· ἢ τρίποδα τὸν Διόνυσον, οἷον ἀδελφικὸν, καὶ δελφικόν· καὶ δελφὶς, παρὰ τὸ δέλφω.
«Δελφῖνες»: Οἱ ἰχθύες, καὶ μέρος νεώς. Διὰ τοῦτο <δελφινοφόρους> λέγουσι ναῦς, ὡς σχῆμα ἐχούσας δελφῖνος

ΧΘΩΝ / ΓΑΙΑ!!!

«Πρῶτον μὲν εὐχῇ τῇδε πρεσβεύω ΘΕῶΝ τὴν πρωτόμαντιν ΓΑῖΑΝ


ΕΙΜΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ
ΔΙΑ-ΠΥΡΟΣ, ΑΪΔΙΟΣ ΕΑΥΤΟΣ
ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
Η ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ !

ΑΫΛΟΣ ΤΕ ΑΕΙΖΩΟΣ ΑΠΑΡΧΗ
ΑΧΑΡΑΓΟΣ ΕΩΘΙΝΗ ΠΝΟΗ
ΓΕΝΝΕΣΕΩΣ ΠΥΡΟΕΣΣΑ ΑΥΓΗ
ΤΡΙΣΗΛΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ!

ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΑΣ ΑΗΧΟΣ ΑΥΔΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΩΔΗ
ΤΟΥ ΣΥΝ-ΠΑΝΤΟΣ Η ΕΠΙΤΟΜΗ
Τ’ ΑΠΕΙΡΟΥ Η ΔΙΝΗ Η ΚΟΣΜΙΚΗ!

ΑΧΡΑΝΤΟΣ ΡΕΟΥΣΑ ΡΟΗ
ΤΙΚΤΟΥΣΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ,
ΑΙΘΕΡΩΝ ΑΝΑΣΣΑ ΠΑΝΥ ΑΓΝΗ,
Η ΕΡΑΣΜΙΑ, Η ΕΡΑΤΕΙΝΗ!

ΕΙΜΙ ΤΟ ΟΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ
ΛΑΜΨΙΣ ΤΟΥ ΑΦΑΤΟΥ ΠΥΡΟΣ
Η ΠΑΝΔΕΡΚΗΣ Η ΠΥΡ- ΑΡΧΗ
ΧΡΥΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΑΦΗ !

ΑΧΡΑΝΤΟΣ ΜΕΘΕΞΙΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ
ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ ΛΥΤΡΩΣΙΣ ΑΠΕΙΡΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΙΣ
ΦΛΕΓΩΝ ΣΠΙΝΘΗΡ ΤΗΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ!

ΕΙΜΙ Ο ΛΙΘΟΣ Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ Ο ΑΕΛΙΟΣ
ΑΕΝΑΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣ
ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΤΕ ΠΟΛΥΕΙΔΗΣ!

ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ Η ΜΕΛΩΔΙΑ
Η ΠΑΝΑΡΜΟΝΙΟΣ, Η ΚΑΔΜΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ Η ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΥΡΑΣ ΔΙΑ-ΠΝΟΗ!

ΤΗΣ ΕΥΡΥ-ΝΟΜΗΣ ΕΥ-ΡΕΟΥΣΑ ΔΟΜΗ
ΤΟΥ ΟΦΙΩΝΟΣ Η ΧΘΟΝΙΟΣ ΕΥΧΗ
ΤΩΝ ΟΡΦΙΚΩΝ ΤΟ ΑΡΓΥΦΕΟΝ ΩΟΝ
ΤΟΥ ΦΩΡΟΝΕΩΣ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΩΝ !

ΕΙΜΙ Ο ΦΑΝΗΣ Ο ΛΑΜΠΕΡΟΣ
Ο ΣΤΙΛΒΩΝ ΠΟΘΕΙΝΟΣ ΘΕΟΣ
ΕΡΩΣ ΔΕΙΝΟΣ ΤΕ ΑΤΕΙΡΗΣ
ΠΟΝΤΟΣ ΑΜΕΙΛΙΧΟΣ, ΑΔΡΥΣ!

ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΟΠΤΕΡΟΥ ΝΥΚΤΟΣ
ΤΟ ΟΝΑΡ ΤΟ ΕΩΘΙΝΟΝ
Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ Η ΜΥΣΤΙΚΗ
ΝΑ ΕΛΘ' Η ΧΡΥΣΟΠΕΠΛΟΣ ΑΥΓΗ!

ΕΙΜΙ ΤΗΣ ΠΛΑΣΕΩΣ Η ΕΙΚΩΝ
Ο ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ
ΟΨΙΣ ΑΡΡΗΤΟΥ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑΣ
ΜΑ ΡΕΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΥΠΕΡΟΥΣΙΑΣ!

Ερμής ο Τρισμέγιστος και η «Θεία Αποκάλυψη»

Ο ορφικός τρόπος..

Παγκόσμιας εμβέλειας γενετιστής ξεσκεπάζει τους αποδομητές του ελληνικού έθνους: Οι σύγχρονοι Έλληνες είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων

Το Κρύβουν Αιώνες!! Ελάχιστοι το Γνώριζαν, Αλλά δεν Μίλαγαν!!