Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Δρ Μάνος Δανέζης – Όσα δεν μας είπανε για το Χρόνο.

xronos-min-696x391-webp
O σκεπτικισμός στην έννοια και τη φύση του χρόνου αποτέλεσε πάντοτε τη βάση κάθε φιλοσοφικής αναζήτησης. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η προσπάθεια αυτή, όπως αναφέρει και ο Étienne Klein στο βιβλίο του O Xρόνος (1997), βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επόμενες τρεις βασικές δυσκολίες:
α. Δεν μπορούμε να μελετήσουμε το χρόνο διατηρώντας απόσταση από αυτόν, όπως έχουμε συνηθίσει να κάνουμε όταν ερευνούμε οποιοδήποτε αντικείμενο. Βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να μετρήσουμε το χρόνο, αλλά όχι έξω από αυτόν, κρατώντας τον σε απόσταση, αφού βρισκόμαστε σταθερά «μέσα του» και ως εκ τούτου μας επηρεάζει αδιάκοπα.
Tο ίδιο συμβαίνει και με το Σύμπαν στην ολότητά του. Δεν μπορούμε να το δούμε από μακριά, έξω από αυτό, αφού είμαστε όχι μόνο μέσα του, ως ανεξάρτητα υποσύνολά του, αλλά μέρη και συμμέτοχοι της ύπαρξής του. Tο Σύμπαν, και κατ’ επέκταση ο χρόνος του, δεν είναι κάτι έξω και γύρω από μας, κάτι που μας περιβάλλει. Eμείς, η ύπαρξή μας, ταυτιζόμαστε με τον ίδιο το χρόνο και το χώρο, καθώς και με την περιέχουσα αυτούς οντότητα. O χρόνος, όπως και ο χώρος, για τον άνθρωπο δεν έχει εξωτερικό περίβλημα, αφού αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή την ύπαρξή του. O άνθρωπος δεν είναι μέρος τού χωροχρόνου, αφού ο χωροχρόνος είναι ενιαίος και δεν μερίζεται, αλλά ταυτίζεται με αυτόν. Ως εκ τούτου η ανθρώπινη φύση είναι, από άποψη μέτρησης, άχρονη και αιώνια, και πανταχού παρούσα, ασχέτως αν κάτι τέτοιο δεν γίνεται κατανοητό μέσω των επιλεκτικά αναπτυχθεισών αισθήσεών μας.
β. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε το χρόνο, αφού δεν είναι κάτι απτό. H γαλλική λέξη maintenant (τώρα) εκφράζει ένα συγκεκριμένο και για πολλούς διαρκώς απτό, αν και μεταβαλλόμενο, σημείο του χωροχρονικού συνεχούς. H λέξη προέρχεται από το ρήμα maintenir (tenir en main=κρατώ στο χέρι) και εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο το φοβερό λάθος μας που οδηγεί στην αδυναμία κατανόησης της φύσης του χρόνου.
xonos-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf%cf%82Tο λάθος αυτό συνίσταται στο γεγονός ότι, αντί να βιώνουμε το χρόνο, όπως θα έπρεπε, προσπαθούμε να μετρήσουμε το «φάντασμά» του, την προβολή του δηλαδή, μέσα και πάνω στον αισθητό για μας τρισδιάστατο κόσμο μας, μέσω υποθετικών και αυθαίρετων τομών τις οποίες δημιουργούμε στη φύση του. Kαι το χειρότερο, τις υποθετικές και αυθαίρετες τομές του ειδώλου του χρόνου, οι οποίες δεν εκφράζουν τίποτα το πραγματικό από φυσική άποψη, αλλά αποτελούν απλά νοητικά κατασκευάσματα των αισθήσεών μας, τις ταυτίζουμε με αυτή καθ’ εαυτή την έννοια και τη φύση του χρόνου, ο οποίος ως τετάρτη και μη αισθητή διάσταση είναι άτομος, ενιαίος και άπειρος.
γ. O χρόνος δεν παρουσιάζει καμιά ιδιότητα από όσες οι πέντε αισθήσεις μας ονομάζουν «ύλη». Δηλαδή είναι όχι αισθητό αλλά αθέατο αντικείμενο.
Εδώ αναφύεται ένα σημαντικό δομικό ζήτημα: Σε αντίθεση με το χώρο, η μέχρι σήμερα αποδεκτή τοπολογία του χρόνου είναι πολύ φτωχή. Έχει μόνο δύο παραλλαγές, την ευθεία και τον κύκλο, δηλαδή τον γραμμικό χρόνο, που πηγαίνει μπροστά, και τον κυκλικό χρόνο, που, όταν συμπληρώσει έναν πλήρη κύκλο, συνεχίζεται σε έναν δεύτερο, αλλά σε άλλο επίπεδο.
Aν όμως δεχθούμε το χρόνο σαν μια ισότιμη μαθηματική χωρική διάσταση, τότε τα πράγματα αλλάζουν. O χρόνος μπορεί να καμπυλωθεί και να στρεβλωθεί δημιουργώντας μεγάλο πλήθος τοπολογικών μορφών.
Βεβαίως κάποιοι έχουν διατυπώσει την εξής θεωρητική άποψη:«Εφόσον, υπό κάποιες συνθήκες, ο χρόνος μπορεί να μετρηθεί σε εκατοστά και το μήκος σε δευτερόλεπτα, οι τρεις χωρικές διαστάσεις, υπό αυτές τις συνθήκες, μετρούμενες σε μονάδες χρόνου μπορούν να αποτελέσουν έναν ιδιόμορφο τρισδιάστατο χρόνο. Συγχρόνως η διάσταση χρόνος, μετρούμενη σε μονάδες μήκους, μπορεί να συγκροτήσει την έννοια ενός ιδιόμορφου μονοδιάστατου χώρου».
xronos-612x400H Eιδική Σχετικότητα «υποχρέωσε» τον Aϊνστάιν να εισαγάγει την έννοια του χωροχρόνου, που αντικατέστησε τις μέχρι τότε χωριστές έννοιες του χώρου και του χρόνου. Aν αλλάξουμε σύστημα αναφοράς στο χωρόχρονο, ο χρόνος μετασχηματίζεται εν μέρει σε χώρο και ο χώρος εν μέρει σε χρόνο. Πράγματι, για να περάσουμε από ένα σύστημα συντεταγμένων μέσα στο χωρόχρονο σε ένα άλλο, με μια ομοιόμορφη κίνηση (δηλαδή ούτε επιταχυνόμενη ούτε επιβραδυνόμενη), χρησιμοποιούμε τους μετασχηματισμούς του Λόρεντζ, που έχουν ως χαρακτηριστικό να αναμειγνύουν χωρίς πραγματική διάκριση τις χωρικές και τις χρονικές συντεταγμένες. Δεν υπάρχει λοιπόν πια θέμα να δώσουμε τόπο στο χρόνο, ο Aϊνστάιν τουλάχιστον αντιτίθεται σε αυτό απόλυτα. Xρόνος και Xώρος γίνονται σχετικοί και ως έννοιες αδιάσπαστες.
Τα προηγούμενα φαντάζουν σαν μια ιδιότυπη κατοπτρική κατάσταση της γνωστής σ’ εμάς φυσικής πραγματικότητας, που συνίσταται σε μια τρισδιάστατη χωρική ενότητα και μια μονοδιάστατη χρονική. Όπως στον κατοπτρισμό το δεξιό γίνεται αριστερό και αντιστρόφως, έτσι και στην περίπτωση αυτή ο μονοδιάστατος χρόνος αντιστοιχεί σε έναν τρισδιάστατο χρόνο και ο τρισδιάστατος χώρος σε έναν μονοδιάστατο χώρο.
Συνεπώς ο τρισδιάστατος χρόνος και ο μονοδιάστατος χώρος αποτελούν, υπό αυτές τις συνθήκες, ένα νέο ιδιότυπο χωροχρονικό συνεχές. Η κατάσταση αυτή, αν και τοπολογικά ισόμορφη (ταυτιζόμενη ως προς τις ιδιότητες) με το αντικειμενικά υπαρκτό και γνωστό από τη σχετικότητα χωροχρονικό συνεχές, μένει σταθερά μη αισθητή. Αυτό συμβαίνει επειδή ο τρισδιάστατος χρόνος, καθώς και οι μορφές και τα σχήματα τα οποία υλοποιούνται μέσα του, δεν γίνονται αντιληπτά από τις ανθρώπινες αισθήσεις.
Γxronos11124ια τη φύση του χρόνου, όπως αναφέρει ο Étienne Klein (1997), ο ίδιος ο Aϊνστάιν έγραψε στην προσωπική του αλληλογραφία (επιστολή 21/3/55 στην οικογένεια του φίλου του Michel Besso μετά το θάνατό του): «Για μας, τους ορκισμένους φυσικούς, η διάκριση ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι μόνο μια ψευδαίσθηση, ακόμα κι αν είναι τόσο επίμονη».
Eίναι γεγονός ότι ο Aϊνστάιν ήλπιζε να περιορίσει την έννοια της μη ανατρεψιμότητας του βέλους του χρόνου με την αναγωγή της Φυσικής σε καθαρή Γεωμετρία, δηλαδή μια μορφή χωρίς ιστορία.H αναγωγή αυτή επετεύχθη αργότερα από τον John Wheeler ο οποίος δημιούργησε την Γεωμετροδυναμική. Η οποία μετατρέπεται σε Γεωμετρία τη Γενική θεωρία της Σχετικότητας (1968, Superspace and the nature of quantum geometrodynamics )
Βεβαίως όλα τα προηγούμενα βρίσκουν ακόμα αντίθετους πολλούς φυσικούς, οι οποίοι αρνούνται και την απλή σκέψη ότι ο χρόνος, η πρωταρχική γι’ αυτούς εμπειρία κάθε ανθρώπινης ζωής, αποτελεί μια ανθρώπινη ψευδαίσθηση*. Η άποψη αυτών των φυσικών είναι ότι υπάρχει ένας αληθινός χρόνος που κυλά πραγματικά, και ένας χρόνος τον οποίο η επιστήμη δεν έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί, άρα ούτε να ενσωματώσει στο γνωσιολογικό της σύστημα. Με άλλα λόγια θεωρούν αδιανόητη την ιδέα ότι η μη αναστρεψιμότητά του προέρχεται από την ανθρώπινη υποκειμενικότητά μας. Ένας από τους υποστηρικτές αυτής της άποψης είναι και ο Ίλια. Πρικοζίν (Ilya Prigogine), ενώ ο Aνρί Mπρεξόν (Henri Bergson) διατυπώνει τη θέση:O χρόνος είναι επινόημα, διαφορετικά δεν είναι τίποτα».
  • Η αντίθεση δηλαδή είναι φιλοσοφική και όχι επιστημονική.
    Eλαστικός Xρόνος
    Ο Étienne Kleinαναφέρει στο βιβλίο του Ο Χρόνος (1997): «Όσοι παλαιότερα πίστευαν σε έναν οικουμενικό χρόνο, μπορούσαν να λένε πως το παρελθόν δεν υπάρχει πια, το μέλλον δεν υπάρχει ακόμα, άρα υπάρχει μόνο το παρόν. H Σχετικότητα ακυρώνει αυτή την άποψη. Γεγονότα που βρίσκονται στο μέλλον για έναν παρατηρητή, βρίσκονται στο παρελθόν για έναν άλλο και στο παρόν για έναν τρίτο. Mε άλλα λόγια, αυτό που είναι παρόν για μένα μια ορισμένη στιγμή, δεν υπάρχει πια ή δεν υπάρχει ακόμα για κάποιον άλλο που βρίσκεται σε κίνηση ως προς εμένα. H λέξη «τώρα» γίνεται αμφιλεγόμενη, αφού η έννοια του ταυτόχρονου χάνει τη σημασία της. Eπιπλέον, υπάρχουν πλέον τόσα βασικά χρονόμετρα, όσα είναι και τα αντικείμενα σε ομαλή κίνηση, και τα ρολόγια αυτά δεν μπορούμε να τα συγχρονίσουμε… O χρόνος δεν έχει πια πρότυπο μέτρο.
26-638Όταν στον συνηθισμένο χώρο η απόσταση μεταξύ δύο σημείων εκμηδενίζεται, τότε τα σημεία αυτά συμπίπτουν αναγκαστικά (μια σφαίρα με μηδενική ακτίνα συγχέεται με το κέντρο της). Aλλά στο χωρόχρονο του Aϊνστάιν, όταν το διάστημα s μεταξύ δύο γεγονότων εκμηδενίζεται, η απόσταση d και η διάρκεια t που τα χωρίζουν μπορούν να είναι αυθαίρετα μεγάλες, αρκεί το πηλίκον τους d/t να ισούται με την ταχύτητα του φωτός. Aυτό συμβαίνει επειδή το διάστημα s ορίζεται από την ακόλουθη σχέση:
s2=d2-c2.t2 (η τιμή δεν εξαρτάται από το σύστημα αναφοράς στο οποίο την υπολογίζουμε).
Mε αυτόν τον τρόπο, τα πιο μακρινά αντικείμενα που διακρίνουμε με τα τηλεσκόπιά μας είναι και τα πιο παλαιά, ακόμα και αν μας φαίνονται στον ανθό της νιότης τους».
Δρ Μάνος Δανέζης
Επίκουρος καθηγητής Αστροφυσικής
Τμήμα Φυσικής ΕΚΠA…

Κατάρριψη Σκάφους Αποστατών στην Κύπρο.τριάδα των διαστημικών όπλων είναι οι ΚΟΣΜΟΣΦΑΙΡΕΣ:

Από αδιαμφισβήτητη και άκρως αξιόπιστη πηγή:
ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΚΑΤΕΡΡΙΨΑΝ ΣΚΑΦΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!
Η λάμψη και η έκρηξη στον ουρανό που αναστάτωσε τις μεταμεσονύχτιες ώρες την Κύπρο, οφειλόταν στην κατάρριψη σκάφους των αποστατών το οποίο κατευθυνόταν στην Συρία, από ρωσική κοσμοσφαίρα!
– Στο σκάφος επέβαινε υψηλόβαθμος αποστάτης για να εκτελέσει συγκεκριμένην αποστολή στην Συρία.
Τα ΜΜΕ των Rothschild σε λίγο θα βγουν και θα σας πουν πως επρόκειτο για μετεωρίτη που εισήλθε στην ατμόσφαιρα και εξερράγη.
Για τις ρωσικες κοσμοσφαιρες, αναφερονται στον διαλογο τους οι Corey Goody και David Wilcock:
Corey: It had been reported to me that, for some time, they had seen these strange spheres that were about 90 feet in diameter that were . . . that had little port holes around it that were being seen over Antarctica.
………………..
David: And when we discussed it, he was fairly confident that they might be these cosmospheres that Peter David Beter reported on that the Russians have.
Για τις ρωσικες κοσμοσφαιρες διαβαστε εδω...

Το τρίτο πόδι στην Ρωσική τριάδα των διαστημικών όπλων είναι οι ΚΟΣΜΟΣΦΑΙΡΕΣ:Οι Κοσμοσφαίρες της Ρωσίας

Η πρώτη γενιά των Cosmospheres ήταν πλατφόρμες όπλων ΗΛΕΚΤΡΟ-ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ, ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, οριζόντια τοποθετημένους προωθητές ρουκετών, κατά κάποιον τρόπο αόρατες στα ραντάρ πέρα από τα 40 μίλια (ίσως με μια επικάλυψη απορροφητικού υλικού). ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΕΣ με όπλα ΑΚΤΙΝΩΝ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (τουλάχιστον εκατό φορές πιο ασθενικά από αυτά στις Σεληνιακές βάσεις), εφοδιασμένες με ΨΥΧΟ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ (PRF) που συντονίζουν στην πραγματική ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ενός στόχου η ενός αντικειμένου και ΔΕΝ μπορούν να μπλοκαριστούν, και μερικές από αυτές ήταν εφοδιασμένες με μικροκυματικές συσκευές ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ-ΜΥΑΛΟΥ.
Εδώ δες για τις παραπάνω αναφορές: «οπλα κβαντικου δυναμικου» το «οπλα ηλεκτρομαγνητικων κυματων αντεστραμμενου χρονου» και «το νεο παιχνιδι του πουτιν,τα ψυχοτρονικα οπλα zombie»Οι Κοσμοσφαίρες της Ρωσίας
Στα τέλη του 1977 και στις αρχές του 1978 υπήρξε μια παράξενη σειρά από γιγαντιαίες ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ κατά μήκος της Ανατολικής ακτής των ΗΠΑ και αλλού. Αυτές οι εκρήξεις ΠΟΤΕ δεν εξηγήθηκαν ικανοποιητικά, είτε από την κυβέρνηση, είτε από τους επιστήμονες, η τα ΜΜΕ. Δεν μπορούσαν να εξηγηθούν από καμία υπερηχητική πτήση, και ήταν πολύ μεγαλύτερες από το σπάσιμο του ήχου. Οι γιγάντιες εκρήξεις στην πραγματικότητα προκαλούνταν από τις Ρωσικές Κοσμοσφαίρες που έβαλαν με ΑΚΤΙΝΕΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ στην ατμόσφαιρα σε ΑΦΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για να αναγγείλουνε την παρουσία τους ΣΤΑ ΓΕΡΑΚΙΑ του Πενταγώνου των ΗΠΑ.
Ο κύριος σκοπός κάθε αμυντικού συστήματος τύπου “Star Wars” είναι να προστατεύει μια χώρα από πυρηνική επίθεση. Κατά την διάρκεια του weekend στις 20 Ιανουαρίου 1980, οι Ρωσικές Κοσμοσφαίρες εκτέλεσαν μια τέτοια αποστολή. Απέτρεψαν ΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ εναντίον της Ρωσίας από τις τότε ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ ΗΠΑ. Η επιχείρηση άρχισε με ένα στόλο 82 ειδικών μυστικών αεροσκαφών που μπορούν να φτάσουν χωρίς να αναγνωριστούν στις ακτές μιας χώρας κάτω από την επιφάνεια του νερού, να αλλάξουν την διαμόρφωση, να απογειωθούν και να πετάξουν στις κορυφές των δένδρων έως τους στόχους τους.
Ο Dr. Beter περιγράφει μέρος αυτής της δράσεως στο Audio Letter #53, που το ηχογράφησε στις 21 Ιανουαρίου 1980:
«Σε αυτό το σημείο ξεκίνησε η πραγματική δράση, στην Κασπία θάλασσα και στην βόρεια Νορβηγία. Τα Subcraft, με Ισραηλινούς πιλότους ήταν στον δρόμο τους. Ταξίδευαν κάτω από το νερό στην πρώτη φάση της επιθετικής τους αποστολής …Οι Κοσμοσφαίρες της Ρωσίας
Αργά το απόγευμα του Σαββάτου σε ώρα Washington, ένα κωδικοποιημένο σήμα στάλθηκε στα Subcraft να συνεχίσουν όπως είχε σχεδιασθεί. Εκείνη την ώρα, η βόρεια ομάδα των Subcraft βρισκόταν στην Λευκή Θάλασσα. Η νότια ομάδα είχε φτάσει στο βόρειο άκρο της Κασπίας θάλασσας. Είχε ήδη ξημερώσει, ήταν Κυριακή πρωί 20 του μηνός για τις ομάδες των Subcraft.
Οι διαταγές τους ήταν να περιμένουν όλη την ημέρα κάτω από το νερό, αόρατα. Κατόπιν μετά την δύση του ηλίου, επρόκειτο να συνεχίσουν την σταθερή τους προσέγγιση στους στόχους τους. Τα Subcraft τηρούσαν αυστηρή σιγή ασυρμάτου. Βρισκόντουσαν στο νερό ώστε να είναι αόρατα στο μάτι και στα ραντάρ, ταυτόχρονα ήταν αρκετά ρηχά ώστε να μην ανιχνεύονται από τα Ρωσικά σόναρ.Οι Κοσμοσφαίρες της Ρωσίας
Επίσης οι υπέρυθρες υπογραφές τους ήταν αμελητέες ως αποτέλεσμα εκτεταμένης εξελίξεως. Με δύο λόγια με τα στάνταρ της Δυτικής τεχνολογίας ήταν μη ανιχνεύσιμα. Αλλά στο AUDIO LETTER No. 42 απεκάλυψα ότι η Ρωσία κατείχε ένα υπερόπλο. Αποκαλείται ΨΥΧΟ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ (PRF). Δεν μοιάζει με τα σόναρ και παρόμοιες τεχνικές. Το PRF εστιάζει στην πραγματική ατομική υπογραφή του στόχου, και δεν υπάρχει γνωστή μέθοδος να μπλοκαριστεί.
Αναπτύσσοντας τον στόλο τους στην Αραβική θάλασσα, οι Ρώσοι προσποιούνταν ότι είχαν ξεγελαστεί από τον Μπολσεβικικό αντιπερισπασμό με τα αεροπλανοφόρα. Με αυτόν τον τρόπο τους ενθάρρυναν να εξαπολύσουν τα Subcraft στους στόχους τους. Περίμεναν μέχρι τα Subcraft να βρίσκονται μακριά από τις βάσεις τους και τα βλέμματα των Μπολσεβίκων που κατεύθυναν την Αμερικανική επιχείρηση του πρώτου πλήγματος. Όλη όμως την ώρα παρακολουθούνταν συνεχώς από τις Κοσμοσφαίρες που χρησιμοποιούσαν το PRF, και λίγο μετά της 1 μετά τα μεσάνυχτα οι Κοσμοσφαίρες άρχισαν να βάλουν με τα Όπλα τους Ακτίνων Φορτισμένων Σωματιδίων.
Υπήρχαν 10 Subcraft στην Λευκή θάλασσα. Το καθένα εξαφανίστηκε σε ένα εκτυφλωτικό μπλε – άσπρο πίδακα ατμού, καπνού και φωτιάς. Στο βόρειο άκρο της Κασπίας υπήρχαν 19 Subcraft, είχαν την ίδια τύχη.
Οι τρίτης γενιάς Ρωσικές JUMBO COSMOSPHERES αναπτύχθηκαν πρώτη φορά το Απρίλιο του 1981, παράλληλα με την πρώτη πτήση του U.S. Space Shuttle. Οι σφαίρες παρενέβησαν σε αυτήν την ΣΤΡΑΤΙΩΡΙΚΗ αποστολή. Η NASAβεβαίως τα κάλυψε επιτυχώς με τεχνικές παρόμοιες όπως στην ταινία “CapricornI”.
Οι JUMBO COSMOSPHERES είναι πολύ μεγαλύτερες από τα μοντέλα της 1ης γενιάς, και χρησιμοποιούν ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ αντί για πυραύλους για να κινούνται.»

Οι Κοσμοσφαίρες της ΡωσίαςΟι Κοσμοσφαίρες της Ρωσίας
Για περίπου δύο χρόνια αφότου ο Dr. Beter σταμάτησε τις εγγραφές του, τα Audio Letters τον Νοέμβριο του 1982 λόγω καρδιακών προβλημάτων, ο διανομέας του η Audio Books, Inc., δημοσίευσε κάποια newsletters ονομαζόμενα “NewsALERT”, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που είχε ο Dr. Beter τις οποίες είχε λάβει από τις πηγές του.
Ένα ειδικό συμπληρωματικό τευχος με ημερομηνία 26 Μαρτίου 1984, περιγράφει το πώς οι Ρωσικές Jumbo Cosmospheres συνέλαβαν δύο τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους αμέσως μετά την εκτόξευση τους από την αποστολή του U.S. Space Shuttle Νο 10, βρήκαν αντιδορυφορικούς πυραύλους (ASAT) στον έναν από αυτούς και τους πέταξαν σε άχρηστη τροχιά. Η NASA είχε πλάκα προσπαθώντας να εξηγήσει δύο σε σειρά αποτυχίες του πολύ αξιόπιστου PAM-D satellite booster.
Η προσφορά της Ρωσίας να μοιραστεί το αμυντικό τους σύστημα “Star Wars” με τον υπόλοιπο κόσμο μπορεί να επεκτεινόταν στην ΕΠΙΣΤΗΜΟΜΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Για παράδειγμα, το σχέδιο των ΗΠΑ να στείλουν δύο επανδρωμένες αποστολές με συλλογή δειγμάτων και επιστροφή σε ένα κομήτη. Αυτές οι αποστολές θα στοιχίσουν ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΛΆΡΙΑ, κάπου 15 χρόνια από τώρα για να επιτευχθεί, και θα μπορούσε να αποτύχει με μια ντουζίνα τρόπους.
Μια Ρωσική Jumbo Cosmosphere θα μπορούσε να ολοκληρώσει μια ΕΠΗΝΔΡΩΜΕΝΗ αποστολή σε μερικούς μήνες, εάν δεν το έχουν κάνει ήδη, καθόσον αυτές οι Κοσμοσφαίρες μπορούν να επιταχύνουν συνεχώς!!!
Σημειώστε ότι οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει την επικείμενη αγορά ενός ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ από την Ρωσία. Τώρα ξέρετε για ποιο λόγο οι Ρώσοι τους ανέπτυξαν και τους χρησιμοποίησαν.

Αντί επιλόγου:

Όπως καταλαβαίνω η φυσική πίσω από την ανάπτυξη των Κοσμοσφαιρών αναπτύχθηκαν από τον Γερμανό φυσικό που κάνει τον Stephen Hawking να μοιάζει με ηλίθιο (που είναι στην πραγματικότητα, μαζι με τον αλλο ηλιθιο αισταιν, μια χαρά μας τους φόρεσαν και τους δύο καθυστερημένους). Όπως επίσης πηρανε τις εργασιες του τεσλα μετα τον θανατο του(όλοι νομίζουν ότι τις πήραν οι Αμερικανοί, αλλά, αυτό είναι θέμα άλλου άρθρου).
Επίσης είναι το θέμα της παραπληροφορήσεως εναντίον του στρατηγού Keegan που πληροφόρησε για τον Σοβιετικό κίνδυνο από το 1977. Αυτή η παραπληροφόρηση επιβεβαίωσε ότι η πρώτη γενιά των Κοσμοσφαιρών κατασκευάστηκαν στο Semipalatinsk και το Novosibursk.
Από ότι καταλαβαίνω η Lockheed Martin ανέπτυξε παρόμοια τεχνολογία το 1992, αν και οι πλατφόρμες τους δεν είναι σφαιρικές.
Το θέμα είναι τεράστιο, όσο και σημαντικό, θα επανέλθω.

«Άνοιξε» η «Γαλάζια Πλειάδια Πύλη» στον Σαρωνικό.

Σαρωνικός
ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ...
Στις 10/9/16 στις 23:30 περίπου, έγινε δύο φορές και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, άνοιγμα της «Γαλάζιας Πλειάδιας Πύλης», που βρίσκεται μέσα στον βυθό του Σαρωνικού, στο ενδιάμεσο Φαλήρου και Αίγινας. Το φαινόμενο έγινε σε ώρα εντόνων «ηλεκτρικών εκκενώσεων» από κεραυνούς στο λεκανοπέδιο της Αθήνας.
Το άνοιγμα της πύλης συνοδεύτηκε από έντονο γαλαζοπράσινο φωτισμό.
Στη περιοχή αυτή, υπάρχει αρχέγονη βάση που διατελεί υπό την επίβλεψη των Ανδρομέδιων-Ολύμπιων.
Σχόλιο: Ενδεχομένως γίνεται ολοφάνερο ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο σχετίζεται -και μάλιστα άμεσα- με επιχειρήσεις κάποιου τύπου και είδους «ενεργειακού φράγματος» των ολυμπιων για την καταστροφη η συλληψη αποστατικων σκαφων,, καθώς, ίσως, για πρώτη φορά έχει βιντεοσκοπηθεί κεραυνος κατακερματιζει αγνωστα ιπταμενα αντικειμενα.
Παράλληλα έχουν παρατηρηθεί παραξενα φωτα και λαμψεις στο ορος αιγαλεω., το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα.
Όλο αυτό μας βάζει σε πειρασμό να υποθέσουμε πως και η φωτεινη μπλε λαμψη που ταρακουνησε την Κυπρο,, μία ημέρα πριν ξεκινήσουν όλα αυτά… δεν ήταν μετεωρίτης όπως ειπώθηκε, μα κάτι τελείως διαφορετικό και άγνωστο… Αλλά εντελώς γνωστό για όσους γνωρίζουν και καταλαβαίνουν…ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ που ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ από ΚΕΡΑΥΝΟ (video)

Είναι είναι μία σύλληψη που ξεπερνάει κάθε άλλη και πολλοί θα την ζήλευαν…
Ο άνθρωπος που τράβηξε το video βρισκόταν στις 09/08/16 στην Κορσική -τελευταία μέρα διακοπών.Κεραυνοί στο Ιόνιο 9/9/2016
Απολάμβανε μία εκπληκτική καταιγίδα στον σκοτεινό ουρανό, η οποία είχε προσελκύσει πολλούς τουρίστες.
Πήρε, λοιπόν, την κάμερα και άρχισε να βιντεοσκοπεί αυτό το εκπληκτικό φαινόμενο. Όταν, πολύ αργότερα, κάθισε να το ξαναδεί πρόσεξε κάτι παράξενο…
Φωτεινά κομμάτια έπεφταν…
Ο υπολογιστής του «πήρε φωτιά» στην προσπάθειά του να κάνει αναλύσεις και τελικά να μας δώσει το video που πραγματικά είναι αξεπέραστο και δεν νομίζουμε πως υπάρχει όμοιό του:

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ.*****Ε***** (ΒΙΝΤΕΟ)


ΗΣΙΟΔΟΣ: ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΘΝΗΤΩΝ

Υπόγεια Αθήνα: Μεγάλη ανακάλυψη, τι κρύβουν και φοβούνται να αποκαλύψουν [βιντεο.

ypogeia_athina

Το Μυστικό των Δελφών είναι Μέσα Σου ! ! ! (βιντεο).